NRK Meny
Normal

Lege (78): – Jeg føler meg avskiltet

Eldre leger håper regjeringen holder ord og hever aldersgrensen fra 75 til 80 år. Statens helsetilsyn frykter for pasientenes sikkerhet.

Vil la leger jobbe til de er 80 år

OMSTRIDT: Høringsrunden om ved hvilken alder helsepersonell skal miste autorisasjonen skaper heftig debatt i helse-Norge.

– Vi tenker at jo eldre du blir, jo større er sannsynligheten for at du får et funksjonsfall som kan ha betydning for din evne til å fungere som lege på en trygg og god måte overfor pasientene, sier direktør i Helsetilsynet, Jan Fredrik Andresen.

– Det er aldri dokumentert at eldre leger er en større fare for pasientsikkerheten enn yngre, uerfarne leger, sier Rolf Schøyen, leder i Eldre legers forening.

– Det står «gått ut på dato» i pannen min

I dag mister leger og annet helsepersonell autorisasjonen når de fyller 75 år. Dersom de fortsatt ønsker å jobbe med pasienter, må de søke om lisens.

I vår gikk regjeringen inn for å heve aldersgrensen fra 75 til 80 år. Høringsrunden viser at spørsmålet splitter helse-Norge.

Helsetilsynet, Norsk sykepleierforbund, Den norske tannlegeforening, Norges Farmaceutiske Forening og kommunenes interesserorganisasjon KS er blant kritikerne. På ja-siden står blant annet Den norske legeforening, Statens autorisasjonskontor for helsepersonell, Norsk psykologforening og Norsk kiropraktorforening.

Ved å heve aldersgrensen fra 75 til 80 år, vil det være en økt fare for at helsepersonell opprettholder sin praksis ut over 75 år, selv om de av aldersrelaterte årsaker burde avslutte å praktisere.

Haugesund kommune, høringssvar

Motstanderne mener økt aldersgrense kan sette pasientsikkerheten i fare. De vil beholde dagens regelverk, og flere bemerker tørt at også bilister må gjennom en sjekk dersom de skal beholde førerkortet etter fylte 75 år.


Det er ikke sannsynlig at kravene til å inneha førerkort er mindre enn de helsemessige krav som må stilles til helsepersonell. Dette tilsier at aldersgrensen for helsepersonell ikke bør heves.

Norsk sykepleierforbund, høringssvar

Tilhengerne mener derimot at eldre er en ressurs helsevesenet kan dra god nytte av.

Rolf Schøyen mener dagens ordning fører til at leger som fortsatt har mye å gi, tvinges ut av arbeidslivet.

– Ser du hva det står i pannen min? Med usynlig skrift, skrevet av tidligere Storting og regjeringer, står det «gått ut på dato, avskiltet», fordi jeg fylte 75 år, sier 78-åringen til NRK.

Legeforeningen har flere ganger anmodet Helse –og omsorgsdepartementet om å endre bestemmelsen om tidsbegrenset lisens til leger over 75 år, og er positive til at departementet nå fremmer et endringsforslag.

Den norske legeforening, høringssvar

Heiberg om aldersgrense: – Tullete

Schøyen får støtte av statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg (H). Som psykiater har hun selv kjent på kroppen hvordan det er å bli «avskiltet» fordi man ifølge regelverket er for gammel.

Astrid Nøklebye Heiberg

VIL HA ENDRING: Astrid Nøklebye Heiberg (78) er for gammel til å ta imot pasienter som psykiater, men ikke for gammel til å sitte i den politiske ledelsen i Helsedepartementet.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Mange av oss gamle har hatt en liten gruppe folk som vi har fulgt over tid. Mine pasienter var alvorlige bekymret for at jeg ikke skulle få lov til å snakke med dem lenger, fordi jeg begynte å bli «farlig» for dem for tre år siden. For å si det forsiktig, så er det ganske tullete, sier hun til NRK.

Heiberg var en ivrig pådriver for at Helsedepartementet skulle gå inn for en lovendring. Ifølge henne er det ingen motsetning mellom pasientenes ve og vel, og helsepersonells ønske om å stå lenger i jobb.

– Selvfølgelig er vi først og fremst opptatt av pasientsikkerheten. Det er jo derfor vi er leger. Men det er andre måter man kan sikre pasientene, enn å gå etter hvilket årstall man er født på. Det kan være leger som er adskillig yngre som kanskje skulle ha vært skiltet av før det, sier Heiberg.


Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger