Thorbjørn Jagland: Romfolket rammes av hat og fordommer

– Norge risikerer å bryte menneskerettighetene hvis romfolket i Oslo behandles som én gruppe, og ikke som enkeltmennesker, sier generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland.

Romleiren på Årvoll

Romfolket i Oslo rammes av hat, fordommer og diskriminering, mener Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

– Det er en utbredt misforståelse at romfolket flakker rundt i Europa. Det er bare en liten andel som er såkalt «reisende». De har flyktet fra vanskelige forhold i de landene de bor i, sier han.

Etterlyser helhetlig politikk

Politikken overfor romfolket i Norge må bli mer helhetlig, mener jussprofessor Kristian Andenæs.

– Gjennom EØS-medlemskapet og tilknytningen til EU, og Schengen-samarbeidet, er vi kommet på et europeisk nivå hvor vi sammen med andre europeiske land må være med på å dele felles sosiale problemer, sier Andenæs til NRK.

Kristian Andenæs

VILKÅRLIG: – Det er veldig «fra dag til dag» det som foregår nå, sier jussprofessor Kristian Andenæs.

Foto: Francesco Saggio / UiO

Professoren ved Universitetet i Oslo har vært svært opptatt av minoritetsspørsmål siden 1970-tallet. Situasjonen som har oppstått med romfolkets leirer i Oslo er svært rotete, mener han.

– Det er veldig «fra dag til dag» det som foregår nå. Om vi klarer å flytte de som er i Oslo-området nå til et annet sted, så løser ikke det på noen som helst måte et problem som helt åpenbart kommer til å vedvare, ifølge professoren.

– Vi må sette oss ned og lage en strategi for hvordan vi skal kunne ta vår del av et europeisk ansvar for denne typen problemer, sier Andenæs.

– Ganske uinformert

Andeneæs er ikke så veldig godt informert, mener generalsekretæren i Europarådet, Thorbjørn Jagland.

Thorbjørn Jagland

Generalsekretær i Europarådet, Thorbjørn Jagland.

Foto: Bela Szandelszky / Ap

– Fra Europarådets side har vi bare det siste året utdannet over tusen såkalte mellommenn og - kvinner som utplasseres i lokalmiljøene der romfolket bor, for eksempel i Romania. De er juridiske eksperter som skal tale deres sak.

– Hovedproblemet er at romfolk blir diskriminert. De har ikke adgang til skoler, helsestell eller jobb. Norge støtter arbeidet med å sikre deres rettigheter, også med EØS-midler, sier Jagland.

Brudd på menneskeretter

Han mener at både Andenæs og norske medier i uinformert om at det finnes en felles europeisk strategi.

– Det er halvannet år siden de 47 europeiske landene og EU-kommisjonen utarbeidet felles regler på en såkalt høynivåkonferanse. Det gjøres veldig mye, sier generalsekretæren og trekker frem et eksempel:

– Den tsjekkiske republikk ble dømt av menneskerettsdomstolen i Strasbourg fordi den hadde som praksis å sende barn av romfolket til skoler for psykisk utviklingshemmede, forteller Jagland.

Ikke på bydelsnivå

Spørsmålene omkring romfolkets situasjon hører ikke hjemme i de enkelte bydelene. Det er nødvendig med et nasjonalt perspektiv, mener jussprofessoren.

– Statlige myndigheter er nødt til å sette seg ned og få utformet en politikk som er holdbar overfor denne gruppen, fastslår Andenæs.

Thorbjørn Jagland vil ikke blande seg inn i hva norske myndigheter gjør.

– Men Norge gjør mye for romfolket i de landene der de bor, sier han.

Arbeidsdepartementet hadde mandag kveld ikke anledning til å kommentere Andenæs' ønske om en nasjonal politikk for romfolket. Men arbeidsminister Hanne Bjurstrøm og justisminister Grete Faremo har innkalt flere statlige etater til et møte om romfolkets situasjon tirsdag ettermiddag.

SISTE NYTT

Siste meldinger