Hopp til innhold

Advarer mot at barn drikker for mye energidrikk

Stort inntak over kort tid kan føre til søvnproblemer, angst, uro og hjerteklapp, viser ny rapport.

Vitenskapskomiteen for mat og miljø holder pressekonferanse om inntak av energidrikker blant barn og unge mellom ni og 18 år

SE VIDEO: Vitenskapskomiteen for mat og miljø holdt pressekonferanse om inntak av energidrikker blant barn og unge mellom ni og 18 år

Vitenskapskomiteen for mat og miljø har på oppdrag for Mattilsynet gjort risikovurderingen av barn og unges konsum av energidrikker tilsatt koffein.

– De siste årene har vi sett en økning av slike produkter og omsetningen har gradvis økt. Fra 2017 til 2018 var det en økning på 20 prosent, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet som har bestilt rapporten.

Steen sier mange er bekymret for hvordan det kan påvirke konsentrasjonsevne og skoleprestasjoner. Ifølge undersøkelser drikkes energidrikker tilsatt koffein av barn ned i 10-12-årsalderen.

Søvnforstyrrelser

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har i sin rapport kun vurdert de negative effektene ved å drikke energidrikker.

Risikovurderingen omfatter barn og unge i alderen 8 til 18 år og komiteen har gjennomgått flere studier fra nyere tid om hvordan drikkene påvirker helsen.

Energidrikker inneholder minst 15 milligram koffein per desiliter, og enkelte produkter har så mye som 32 milligram per desiliter.

Et vanlig inntak av disse drikkene utgjør liten eller ingen risiko, men et høyt inntak av drikke med den største koffeinkonsentrasjonen over kort tid, kan utgjøre en risiko for søvnforstyrrelser og andre negative helseeffekter for barn og unge, konkluderer komiteen i sin rapport.

Dersom man inntar koffein på over 3 milligram per kilo kroppsvekt per dag, risikerer man negative helseeffekter på hjerte- og karsystemet og sentralnervesystemet.

Et inntak på 1,4 milligram per kilo kroppsvekt per dag, kan føre til søvnforstyrrelser eller problemer med innsovningen.

Et barn som veier 30 kilo kan dermed kun drikke en halv 250-millilitersboks med den største koffeinkonsentrasjonen per dag, dersom det skal unngå noen av disse negative effektene.

Får koffein fra flere kilder

Energidrikker inneholder også en rekke andre stoffer som aminosyrer og plantestoffer, men VKM har ikke holdepunkter for at disse stoffene gir helseskadelige effekter.

– Vi har ingen holdepunkter for at energidrikker gir effekter som ikke også kan tilskrives det man vil få andre koffeinkilder, sier faglig leder for prosjektet Ellen Bruzell.

Bruzell sier de også har sett en tendens til at barn og unge som drikker energidrikker, også er mer tilbøyelige til å ha et høyere inntak av koffein fra andre kilder som sjokolade, te, kaffe og sjokolademelk.

Bidraget av koffein fra energidrikker utgjør under 30 prosent av totalinntaket.

Hun understreker at det er en del usikkerhetsmomenter knyttet til rapporten. Blant annet har de lite data om inntak av de største koffeinkonsentrasjonene, og de fleste studiene som ligger til grunn for rapporten er utført på voksne forbrukere.

Bruzell sier det er større forkomst av stort inntak i de eldste aldersgruppene, altså 16-18-åringer.

– Et vanlig inntak ser ikke ut til å være farlig, men om man får i seg en stor mengde på 24 timer kan enkelte oppleve pusteproblemer og hjerteklapp. Noen grupper kan ha underliggende hjerteproblemer og kan få uregelmessige og ekstra hjerteslag. For andre vil det oppstå skjelvinger, uro, angst og søvnproblemer, sier Bruzell til NRK.

Bekymret

Mattilsynet skal nå se nærmere på rapporten og vil sende sine anbefalinger for tiltak til Helse og omsorgsdepartementet innen 15. februar.

Det er folkehelseminister Åse Michaelsen som da får den på sin pult.

– Vi vet at det er en stor utfordring med energidrikker blant barn og unge, og det er ugreit. Da regelverket ble myket opp i 2008 var man kanskje ikke klar over alle virkningene det kunne ha på en ikke fullt utvokst kropp, sier Michaelsen til NRK.

Michaelsen vil ikke konkludere med hva slags tiltak hun eventuelt ser for seg før Mattilsynet har behandlet rapporten.

– Men jeg er bekymret, også som mor. Vi har sett rapporter fra andre land om hva slags utfordringer dette fører med seg. Det må vi ta på alvor, sier hun.

– Overdreven bruk ikke bra for noen

Petter Nome

VELKJENT: Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen mener rapporten bekrefter det man allerede vet om energidrikker.

Foto: Bryggeri- og Drikkevareforeningen

Administrerende direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen Petter Nome var selv tistede under dagens presentasjon.

– Dette bekrefter det vi har sett før fra andre rapporter. Den viktigste kilden til koffeininntak er ikke energidrikker, overdrevent bruk er ikke bra for nienb og et normalt forbruk har lite helseeffekter, sier Nome til NRK.

Han sier bransjen allerede tar ansvar ved å ikke drive markedsføring mot ungdom under 16 år.

– Dette har vært praktisert lenge. Fra 16 år og oppover har man evnen til å ta ansvar for hva man putter i munnen.

– Hvordan stiller bransjen seg til eventuelle reguleringer av salget?

– Det er ingenting i denne rapporten som tilsier at energidrikker må reguleres mer enn andre ting. Det ville vært rart om man skulle innføre aldersgrense, sier Nome.

AKTUELT NÅ