Hopp til innhold

Advarer norske næringstopper mot «Tiger Kidnapping»

Norsk næringsliv må forberede seg på at nøkkelpersoner med tilgang til store verdier kan bli kidnappet av kriminelle.

Video NOKAS-ranet i Stavanger

SE VIDEO: Norske næringstopper og slektninger av dem risikerer også å bli bortført.

«Tiger Kidnapping» er en form for kriminalitet vi sjelden snakker om i det norske næringslivet.

For oss i Norge kan det synes som dette er et noe ukjent fenomen, mens andre steder i Europa utgjør dette en alvorlig trussel mot næringslivet.

Dette har skjedd i flere europeiske land, og det er ingen grunn til at det samme ikke kan skje i Norge, sier Næringslivets Sikkerhetsråd.

Har ikke annet valg enn hjelpe ranerne

En sikkerhetssjef i et verditransportselskap i England var på hjem fra jobb, da han ble stanset av ranere.

De fortalte at kona og sønnen på åtte år var kidnappet. Han ble presset til å dra tilbake på jobb, der han møtte kona og sønnen som ranerne hadde tatt.

Han hadde ikke annet valg enn å hjelpe ranerne. Det endte i Storbriannias største ran, der ranerne fikk med seg rundt en halv milliard kroner.

Arne Røed Simonsen

Arne Røed Simonsen er seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd.

Foto: NRK

Advarer om at det kan skje i Norge

Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) advarer nå norske næringslivsledere om at det samme kan skje her.

Dette er noe næringslivet ikke er forberedt på, mener Arne Røed Simonsen som er seniorrådgiver Næringslivets Sikkerhetsråd.

Kidnapping og trusler mot ansatte fra kriminelle er et økende problem ellers i Europa.

– Det har skjedd i Frankrike, Belgia, England og Irland så langt vi vet, sier Simonsen til NRK.

Evne, vilje og kapasitet

NOKAS-ranet i 2004 var en vekker for virksomheter i Norge som satt på mye penger.

Fysisk sikring av bygninger etter Nokas har gjort det vanskeligere for det norske ransmiljøet å få tak i de store pengene.

Arne Røed Simonsen forteller at evne, vilje og kapasitet er elementene i en trussel.

– Dette har allerede kriminelle miljøer i Europa vist. NOKAS-saken hevet lista ganske høyt i Norge i forhold til evne, vilje og kapasitet. Derfor bør man ta høyde for denne type kriminalitet, sier Simonsen.

– Næringslivet er ikke godt nok forberedt

Ketil Larsen Sæklingstad er sikkerhetssjef i et verdsikringsfirma.

Larsen Sæklingstad mener norsk næringsliv ikke er godt nok forberedt på det som kan være ransmiljøets neste skritt: å gå etter myke mål - det vil si menneskene som passer på verdiene.

– Menneskene er i dag det svakkeste leddet i forhold til trusselbildet, sier han.

Drapstrusler endret livet hans

At noen kidnapper og truer ens nærmeste, er noe av det verste som kan skje. Det vet Larsen Sæklingstad alt om fra sin fortid i politiet.

Drapstrusler som han mottok, endret livet hans:

– Jeg og min familie måtte leve med politibeskyttelse en periode. Vi flyttet rundt i Norge og bodde på forskjellige dekkadresser, og en kortere periode også i utlandet. Jeg brenner for dette her, etter at dette skjedde fordi jeg gjorde jobben min. Jeg ønsker ikke at mennesker i næringslivet skal oppleve slike ting, sier han.

Ketil Larsen Sækingstad

Ketil Larsen Sæklingstad mener at norsk næringsliv ikke er godt nok forberedt på det som kan være ransmiljøets neste skritt.

Foto: NRK

Vær forberedt

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) er opprettet av næringslivets sentrale organisasjoner med formål å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet.

NSR opplyser at ringvirkningene kan være mange etter en slik hendelse.

– Jo bedre forberedt din virksomhet er på å håndtere en slik hendelse, desto bedre er dere utrustet for å kunne håndtere en slik trussel, fremholder Næringslivets Sikkerhetsråd i et dokument de har utbarbeidet om «Tiger Kidnapping».

NSR skal sende dokumentet til virksomheter som ønsker å ta det inn i sitt planverk.

Risikoanalyse

– Det enkleste og den største fallgruven er å dekke dere bak at dette er så skummelt, vanskelig og at det helt sikkert ikke vil skje deres virksomhet. Dette er en dårlig trøst om nettopp din bedrift blir utsatt for en slik type kriminalitet, skriver Næringslivets Sikkerhetsråd i dokumentet.

NSR oppfordrer til å legge inn så mye ressurser i den forebyggende delen at man aldri vil bli oppfattet som et mykt og attraktivt mål.

Ifølge NSR gjør man dette best ved å tilegne seg kunnskap om fagområdet og gjennomføre en risikoanalyse for egen virksomhet.

Basert på risikoanalysen bør man også iverksette tiltak for å gjøre virksomheten til et så hardt mål som mulig, mener NSR.

Ligner på måten tigeren angriper på

Fenomenet som spesielt beslutningstakere er utsatt for, har for lengst fått det internasjonale begrepet «Tiger Kidnapping».

Fenomenet blir kalt for «Tigner Kidnapping» fordi måten det skjer på, kan sammenlignes med måten rovpattedyret tigeren opererer på.

Tigeren er en typisk snikjeger, som benytter såvel bakholdsangrep som krypeteknikk for å nærme seg et bytte.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger