Hopp til innhold

Aborterte fostre levde i over en time før hjertet hadde sluttet å slå

Jordmødre tok imot fostre som hadde hjerteslag i over en time før de døde. Noen av de aborterte er like store som de nyfødte barna sykehuset gjør alt for å redde.

Video Aborterte fostre levde videre i en time

Video: Ifølge jordmødrene ble det i løpet 2011 abortert over ti fostre som det ikke var noe galt med. Noen aborterte hadde et hjerte som slo imellom 45 og 90 minutter før det stoppet.

For ett år siden meldte jordmødrene og ledelsen ved Rikshospitalet fra at de fryktet at noen av abortene de utførte var ulovlige.

Denne uka slo Helsedirektoratet fast at Klagenemnda for senaborter har sagt ja til 10 aborter som kan ha vært i strid med loven.

Like store som de man vil redde

I 2010 ble seksjonsleder Bente Rønnes og resten av jordmødrene ved Rikshospitalet pålagt å utføre alle abortene som Klagenemnda for senaborter sier ja til. Men noe føltes feil.

Noen av fostrene var like store som de nyfødte barna sykehuset gjør alt for å redde.

To jordmødre varslet ledelsen ved sykehuset, og i mai 2011 skrev de et brev til sin sjef, seksjonsleder ved fødeavdelingen Bente Rønnes. Der står det at de har abortert et friskt foster, nesten 6 måneder gammelt:

Vi ber dere om at det var siste gangen vi eller noen av våre kolleger må oppleve noe lignende

Jordmødre i brev

Rønnes og klinikkleder Terje Rootwelt ble redd for at sykehuset hadde brutt norsk lov. Brevet ble videresendt til Helsedirektoratet, forteller Rootwelt.

– Har vært svært gode grunner

Rootwelt sier at de ikke hadde bakgrunnen for hvorfor de enkelte kvinnene fikk innvilget abort, så de kan ikke vurdere enkeltsaker.

– Men det vi så var at vi aborterte fostre som tilsynelatende var kommet langt, og vi ba om en vurdering av den praksisen, sier han til NRK.

Det kan ha vært en voldtekt, en altfor ung mor, eller en rusmisbruker. Bare Klagenemnda vet hele historien.

Helsedirektoratet ba om en redegjørelse, og i august svarte leder Britt-Ingjerd Nesheim at hvis grunnen er god nok, kan friske fostre aborteres.

– Vi har hatt mange, lange diskusjoner om disse vanskelige sakene og har virkelig behandlet dem grundig og gått til bunns i dem. Våre jurister har ment at vi har hatt rom til å innvilge aborter i uke 22 når det er svært gode grunner for det, sier Nesheim.

«Er dere klar over hva som skjer?»

Ifølge jordmødrene ble det i løpet 2011 abortert over ti fostre som det ikke var noe galt med. Noen aborterte hadde et hjerte som slo imellom 45 og 90 minutter før det stoppet.

Seksjonssjef Rønnes forteller at aborterte kan bli født med hjerteslag.

– Vi legger de i et teppe og lar de ligge for seg selv eller hos foreldrene hvis de vil det.

– Og venter på at det skal dø rett og slett?

– Ja.

I januar, sju måneder etter første gang myndighetene ble varslet, skrev 54 ansatte et brev. Det ble sendt til Kongen, helseminister, Helsedirektoratet og spør: Er det norske samfunnet klar over hva som virkelig skjer?

Ifølge Helsedirektoratet sluttet abortnemnda å innvilge aborter i 22. uke fra og med høsten 2011. Men først ett år etter at jordmødrene meldte fra for første gang, kom den endelige konklusjonen:

Klagenemnda har tolket loven feil. 10 barn abortert etter uke 22 skulle kanskje hatt en sjanse til å leve.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ