Aasrud gjorde ikke noe for å få fart i stenging av Grubbegata

STORTINGET (NRK.no) Rigmor Aasrud innrømmer at hun ikke løftet en finger for å få fortgang i stengningen av Grubbegata.

Rigmor Aasrud etter høring i Stortingets kontrollkomité

ANSVAR: Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud måtte fredag svare for hvorfor Grubbegata utenfor hennes gamle kontor ikke var stengt.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Rigmor Aasrud hadde det øverste ansvaret for å stenge gata som gjorde det mulig for Anders Behring Breivik å parkere bombebilen rett utenfor Høyblokka.

Tidligere har Fornyings- og administrasjonsministeren pekt på embetsverket, politiet og Oslo kommune for å plassere ansvaret for at Grubbegata fortsatt var åpen sju år etter stengningsvedtaket.

Men under 22. juli-høringen i Stortinget fredag medga Aasrud at hun ikke selv etterspurte informasjon om sikkerhetsprosjektet.

Karin Moe Røisland

AVVISTE KRITIKK: Tidligere departementsråd Karin Moe Røisland mente 22. juli-kommisjonen hadde trukket feil konklusjoner da hun forklarte seg for kontrollkomiteen.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Jeg tviler på om mer kunnskap hadde ført til at prosessen hadde gått raskere. De planmessige forutsetningene for å vedta bebyggelsesplanen var tilstede, og vi fikk senere de nødvendige politiske vedtakene i Oslo kommune.

Peker på toppbyråkrat

I sin forklaring til 22. juli-kommisjonen kom det fram at Aasrud ikke visste at hun hadde ansvaret for sikkerhetsprosjektet – der stengning av Grubbegata inngikk.

Tidligere i dag har det kommet fram at verken Aasrud eller hennes forgjenger Heidi Grande Røys noen gang fikk overlevert politirapporten som lå til grunn for vedtaket om å stenge Grubbegata.

I stedet valgte daværende departementsråd Karin Moe Røisland å nøye seg med å gi statsrådene en overfladisk orientering om det såkalte sikkerhetsprosjektet.

Ifølge 22. juli-kommisjonen førte dette til at statsråden ikke hadde den informasjonen de trengte for å få fortsgang i sikkerhetsarbeidet.

Skadde bygg i Oslo av 22. juli-bomben

STORE SKADER: At en bombebil kunne kjøre inn Grubbegata og bli detonert førte til store skader på mange bygg i Regjeringskvartalet og rundt.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

Ville ikke «menge» statsråden med detaljer

Også Statsministerens kontor er kritiske til at Aasrud og Røys ikke fikk vite alt.

Men den pensjonerte toppbyråkraten Røisland tar ingen selvkritikk.

– På det tidspunktet Aasrud tiltrådte (i 2009, journ. anm.) så var alle de største vanskene rundt reguleringen avsluttet, og vi ventet på de endelige vedtakene. Det var ingen grunn til å menge henne med en masse detaljinformasjon, sier Røisland til NRK.

Aasrud sier hun forstår at hun ikke fikk detaljinformasjon om prosjektet.

Samtidig er hun kritisk til at hun ikke fikk lese politirapporten fra 2004 som var grunnlaget for vedtaket om å stenge Grubbegata.

– Jeg skulle gjerne sett den rapporten som var grunnalget for prosjekten, men det virket som alt gikk på skinner, og dermed trengte ikke jeg det, sier statsråden.

Rigmor Aasrud kom ikke med direkte kritikk av Røisland eller andre i byråkratiet da hun møtte kontrollkomiteen fredag. Men det var tydelig at Arbeiderparti-kollega Martin Kolberg stilte spørsmål som skulle «avdekke» at Aasrud ikke fikk den informasjonen hun trengte.

Ved resepsjonen til Høyblokka 23. juli

KNUST: Vrakrester fra resepsjonen i Høyblokka ble kastet langt ut på andre siden mot Akersgata.

Foto: Espen Naumann

Samtidig stilte opposisjonen spørsmål som utfordret Aasrud på hvorfor hun selv ikke tok initiativ.

Trodde det var «taken care of»

Gjørv-kommisjonen har tidligere slått fast at bombeangrepet mot Høyblokka ikke hadde vært mulig dersom Grubbegata var stengt.

I sin forklaring til 22. juli-kommisjonen sier Aasrud at hun bare forholdt seg til sikkerhetsprosjektet i budsjettsammenheng, og at hun trodde det var «taken care of». Videre presiserer hun at det er byråkratenes ansvar å varsle statsråden dersom et prosjekt møter på problemer.

Aasrud har også uttalt at politiet sto fritt til å stenge gata, og at Oslo kommune har trenert prosessen.

– Hvis Oslo kommune hadde gjort jobben sin, så hadde gata vært fysisk stengt for biltrafikk allerede i 2007-2008, sa hun til VG i august i fjor.

Det var da full strid mellom henne fra regjeringen og kommunepolitikerne i Oslo om hvem som skulle ha tatt tak for å få stengt gata raskere.

– Det er lokale politikere som skal vedta reguleringsplaner i de aller, aller fleste tilfellene, sa Aasrud til NRK den gangen.

Les: Krangler høylytt om sikkerhetstiltak

Per-Kristian Foss kjørte statsråd Rigmor Aasrud på hvorfor regjeringen ikke bare iverksatte mindre tiltak for å få stoppet biltrafikken i Grubbegata av sikkerhetshensyn.

VIDEO: – Var det fordi statsråder måtte gå lenger til regjeringsbilen, spurte Per-Kristian Foss (H) statsråd Rigmor Aasrud om. Han presset henne på hvorfor ikke regjeringen gjorde enklere ting bare for å få stengt gata raskt.

Avviser statlig reguleringsplan

Under høringen fredag ble hun presset på hvorfor hun ikke sørget for en statlig reguleringsplan, dersom hun mente kommunen jobbet for sakte.

Men ifølge statsråden så det endelig ut til at kommunen skulle få gjennom et vedtak om å stenge Grubbagata da hun tiltrådte høsten 2009.

– Dersom jeg skulle ha gjennomført en statlig reguleringsplan når prosessen var i gang, så hadde det tatt enda lengre tid, sier Aasrud.

Det ble også fokus på at man i ettertid har innført mange midlertidige sikkerhetstiltak i Oslo. Dette har raskt ført til at gater har blitt stengt ved nye regjeringskontorer, og hele Regjeringskvartalet er nå uten biltrafikk.

Man gjennomfører nå flere midlertidige tiltak i Oslo. Falt deg ikke at det hadde vært en mulighet, spurte kontrollkomiteens leder Anders Anundsen (Frp).

– Etter at jeg kom inn i prosjektet oppfattet jeg ikke at det gikk seint å gjennomføre tiltak. Politiet hadde tidligere blitt bedt om å gjennomføre slike midlertidige tiltak, og sa nei. Jeg synes ikke det burde blitt gjort midlertidig stenging midt i arbeidet med reguleringsplanen, men hvis det skulle blitt gjort burde det i så fall vært gang da rapporten fra POD forelå, sier Aasrud og peker på tidligere regjeringer og statsråder.

SISTE NYTT

Siste meldinger