Vil ikke si at tildelingen var feil

Forskningsministeren varsler full gjennomgang etter at Kvinneuniversitetet Norden fikk en halv million kroner ved oppstarten, uten utlysning. Hun mener det er for tidlig å konkludere med at tildelingen var feil.

Tora Aasland

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland fra SV sier til NRK at departementet nå vil gjøre en grundig gjennomgang av sine tilskudd.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Ekspedisjonssjef Toril Johansson i departementet sa tidligere i dag til NRK at midlene burde vært utlyst.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland hevder i kveld at denne saken ikke dreier seg om en enkelt-tilskuddssak, og legger til at det ikke var Berit Ås som fikk pengene.

– Langvarig konflikt

– Saken er faktisk en konklusjon på en meget langvarig konflikt som staten har bidratt til å skape. For meg har det vært viktig å løse den konflikten, og å finne en god løsning som både kunne tilgodese det som var den opprinnelige likestillingspolitikken og det som er den nye likestillingspolitikken, sier Tora Aasland til NRK.

Saken er kort fortalt at SVs første leder, Berit Ås, i 2010 kom i konflikt med de hun hadde stiftet Kvinneuniversitetet med. Derfor bestemte hun seg for å starte et nytt kvinneuniversitet, nå i Sverige.

Etter at Berit Ås gikk til partikollega Tora Aasland og forklarte situasjonen fikk hun en halv million kroner i oppstartskapital.

– Men er du uenig med ekspedisjonssjefen som mener pengene burde vært utlyst?

– Det er for tidlig å konkludere endelig om det. Vi gjør en grundig gjennomgang av alle våre utbetalinger. Vi regner med at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite ønsker å få vite om Kunnskapdepartementets tilskudd. Dette er et av de tilskuddene vi vurderer i den sammenhengen, sier Aasland.

LES: Ga bort 500.000 uten utlysning

– Ikke personlig forhold

Aasland vurderte seg som habil da pengene til Kvinneuniversitetet Norden ble gitt.

– Hvor godt kjenner du Berit Ås?

– Jeg har ikke noe personlig godt kjennskap til Berit Ås. Jeg kjenner henne gjennom politisk samarbeid. Men hun er ikke den som har fått pengene. Hun er jo en sterk kraft innen alt som har med feminisme og likestillingspolitikk å gjøre. Men i dette tilfellet er Kvinneuniversitetet Norden styrt av andre enn henne, sier Aasland.

Hun sier hun selv ikke bad om en habilitetsvurdering.

– Det var departementet som gjorde en habilitetsvurdering av meg, og de kom frem til at jeg ikke var i et så nært personlig forhold til verken Berit Ås eller noen av de andre opprinnelige stifterne av Kvinneuniverstitetet Norden at det var noe problem. Dermed var min habilitet i orden og jeg kunne håndtere den saken. Det var jeg glad for fordi jeg ønsket å få orden på dette og finne en løsning, sier Aasland.

Vil gå grundig gjennom departementet

– Jeg forstår at man ønsker å øke søkelyset på SV i disse sakene. Det er viktig at vi i SV får gått igjennom sakene. Det er viktig hvordan vi forholder oss til lover og regler. Derfor er det viktig med at vi også er i gang med en grundig gjennomgang i kunnskapsdepartementet, sier Aasland.

Hun legger til at hun ikke tror SV-styrte departementer er mer slepphendte med tilskudd en andre.

LES: – Partiet har ridd av verre stormer enn denne

SISTE NYTT

Siste meldinger