Slakter regjeringens innsats mot vinningskriminelle

Opposisjonen går hardt ut mot både regjeringens og politiets innsats i kampen mot vinningskriminelle. Riksrevisjonen la i dag frem en svært lav oppklaringsprosent av vinningskriminalitet.

André Oktay Dahl

André Oktay Dahl (H) mener tallene Riksrevisjonen la frem i dag er en slakt av regjerings innsats mot vinningskriminelle.

Foto: NRK

Riksrevisor Jørgen Kosmo

Riksrevisor Jørgen Kosmo sier han er bekymret over den lave oppklaringsprosenten.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Oppklaringsprosenten på vinningskriminalitet så lav at Riksrevisjonen er bekymret. I 2010 var den 16,6 prosent, en nedgang fra 17,2 prosent. Tallene ble lagt frem av Riksrevisjonen i dag.

Rapporten går langt i å antyde at politiets arbeid på feltet ikke er i tråd med Stortingets mål om å forebygge bedre, reagere raskere og oppklare mer.

Distriktene må samarbeide mer

Høyres André Oktay Dahl mener undersøkelsen Riksrevisjonens la frem av politiets arbeid mot vinningskriminalitet er en ren slakt av regjeringens innsats på feltet.

– Budsjettene til regjeringen korreponderer ikke med utfordringene politiet har. Kritikken fra Riksrevisjonen er betimelig. Rapporten er en totalslakt av regjeringens innsats mot vinningskriminalitet, sier Dahl, som også sitter i Stortingets justiskomité.

Høyre mener flere politifolk må til.

– I distriktene må samarbeide mer og samarbeidet internasjonalt må bedres. Man kan spørre seg om hvor god styringsdialogen til Politidirektoratet er, sier Dahl.

Han mener Riksrevisjonens fremleggelse var en avskrift av hva opposisjonen har påpekt i flere år.

– Det er en bekreftelse for Høyre og opposisjonen at vi ikke bare har kritisert for å kritisere, men at det vi har sagt stemmer, sier han.

Frp ber politiet skjerpe seg

Anders Anundsen (Frp)

Anders Anundsen (Frp) mener politiet ikke prioriterer vinningskriminalitet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Mens Dahl langer ut mot regjeringen, er Fremskrittspartiet ikke nådige i sin kritikk av politiet.

Ifølge Frp viser rapporten at politiet ikke prioriterer vinningskriminalitet.

Lederen for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Anders Anundsen (FrP), skriver i en pressemelding at nedprioriteringen svekker tilliten til politiet.

– Det er ikke en rettsstat verdig at bare 13 prosent av boliginnbrudd oppklares, og at oppklaringsprosenten for vinningsforbrytelser generelt var på under 17 prosent i 2010, sier Anundsen.

Bekymret for utenlandske bander

Under pressekonferansen i formiddag uttalte Riksrevisjonen at de er særlig bekymret over at oppklaringsprosenten til boliginnbrudd fortsatt er lav.

– Det er en alvorlig integritetskrenkelse. Forbrytelsen bærer preg av å være velorganisert.

Omreisende utenlandske kriminelle har preget vinningskriminaliteten i Norge de senere årene.

Det har ikke politiet som helhet tatt tilstrekkelig hensyn til, mener Kosmo.

Samarbeidet på tvers av distriktene må bli bedre dersom man skal ha håp om å heve oppklaringsprosenten.

– Det generelle problemet man ser i staten, nemlig at man ikke samarbeider godt nok innad i etater, gjelder i aller høyeste grad i politiet. Bander reiser rundt omkring og forflytter seg stadig, sier han til NRK.no.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger