Hopp til innhold

– Kunne halvert antall fødselsskader

Antall dødsfall og alvorlige hjerneskader hos nyfødte kunne vært halvert hvis man hadde hatt et bedre system for å lære av feil, mener en av Norges fremste eksperter på fødselsomsorg.

En fersk studie av fødselsskadesaker viser at for dårlig overvåkning av fosteret var tilfellet i halvparten av sakene.

SE VIDEO: Anthony Bakke ble forløst en halv time for sent og ble skadet under fødselen. Konklusjonen på hva som gikk galt var mangelfull fødselshjelp. En fersk studie av fødselsskadesaker viser at for dårlig overvåkning av fosteret var tilfellet i halvparten av sakene.

Helene Bakke

Helene Bakke sier at Anthony var livløs da han ble født.

Foto: Ketil Kern / NRK
Pål Øian

Professor ved universitetssykehuset i Nord-Norge Pål Øian har studert 161 fødselsskadesaker fra 1994 til 2008.

Foto: Ketil Kem / NRK
Øystein Flesland

Seksjonsleder ved Kunnskapssenteret Øystein Flesland sier de gir sykehusene råd.

Foto: Ketil Kem / NRK

En fersk studie av fødselsskadesaker viser at for dårlig overvåkning av fosteret var tilfellet i halvparten av sakene.

Studien er basert på 161 saker der Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har tilkjent erstatning, viser at 54 nyfødte døde og 107 fikk alvorlig hjerneskade etter surstoffmangel under fødselen.

I disse sakene ble det gitt erstatning fordi mor og barn ikke fikk riktig oppfølging fra helsepersonellet under disse fødslene. Studien beskrives i en artikkel som nå publiseres i det anerkjente fagtidsskriftet Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica.

Ble forløst for sent

Helene Bakke ble mor til Anthony for syv år siden. Han ble forløst en halv time for sent og ble skadet under fødselen.

– Han var helt livløs da han kom ut, sier moren til Anthony, Helene Bakke.

Konklusjonen på hva som gikk galt var mangelfull fødselshjelp.

– Det er mange muligheter han ikke har på grunn av det. Hele livet er blitt snudd på hodet, men man lærer seg å leve med det man har, sier Bakke.

– De samme feilene skjer gang på gang

Professor ved universitetssykehuset i Nord-Norge Pål Øian har studert 161 fødselsskadesaker fra 1994 til 2008. Alle sakene er tilkjent erstatning.

Nå er studien ferdig.

– Vi vet at de samme feilene skjer gang på gang. Vi er nødt til å forbedre dette arbeidet, sier Øian.

Analysen viser følgende årsaker til surstoffmangel hos fosteret under fødselen:

• Utilstrekkelig overvåking av fosteret – 50 prosent av tilfellene
• Feil bruk av oksytocin – 20 prosent av tilfellene
• Manglende klinisk kunnskap og ferdigheter – 14 prosent av tilfellene
• Manglende oppfølging av kliniske retningslinjer – 11 prosent av tilfellene
• Svikt i tilkalling på mer spesialisert personell – 10 prosent av tilfellene
• Feilmedisinering – 4 prosent av tilfellene
• Systemsvikt – 3 prosent av tilfellene

Nå ønsker Øian en nasjonal satsing på området.

– Det er ikke urimelig å tenke seg at man kanskje kunne halvere antall saker, sier Øian.

Prøver å gi sykehusene råd

Helsedepartementet mener det ikke er deres jobb å svare. NRK blir henvist til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenester.

– Vi prøver å gi sykehusene råd om hva de kan gjøre. Det vi ser er at det ofte har vært dårlig opplæring, for eksempel av nyansatte eller vikarer.

– Vi prøver å gi råd om hvordan de kan kommunisere bedre, sier seksjonsleder ved Kunnskapssenteret Øystein Flesland.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ