– Ap kupper vår ærerike krigshistorie

Statsminister Jens Stoltenberg får så hatten passer av kongebiograf Tor Bomann-Larsen etter sin «avtale» med kong Harald.

Tor Bomann-Larsen

Kongebiograf Tor Bomann-Larsen tror Kong Harald selv ønsket å dele ut krigskorset, slik hans farfar i sin tid gjorde det.

Foto: NRK

Statsminister Jens Stoltenberg har i hele dag avvist at han søndag nektet kong Harald å dele ute Krigskorset med sverd til de tre krigsveteranene Erik Johan Kristoffersen, og Jørg Lian og avdøde Trond André Bolle.

Kongebiograf Tor Bomann-Larsen, på sin side, er krystallklar i sin vurdering av situasjonen.

– Ut ifra monarkiets tradisjoner skal kongen forvalte nasjonale symboler. Og jeg tror ikke Haakon den 7. etterfølger vil gi slipp på 8. mai og frigjøringen sånn helt uten videre, sier Bomann-Larsen til NRK.

Stoltenberg krigskorset

Statsminister Jens Stoltenberg (t.h.) gratulerer Jørg Lian med utmerkelsen 'krigskorset med sverd' søndag.

Foto: Aas, Erlend / Scanpix

Stoltenberg ønsker ikke gå i detalj om hva «avtalen» mellom han og kongen gikk ut på, utover at de var enige om en arbeidsfordeling.

– Det er en enighet mellom oss. Kongen i statsråd gjør vedtaket og forsvarssjefen deler ut medaljene. For å vise det politiske Norge var det to taler under markeringen. Lederen for utenrikskomiteen, Ine Marie Eriksen Søreide, holdt en tale og jeg en annen, sier Stoltenberg, som gjentatte ganger understreker at hans regjering gjeninnførte krigskorset i fjor.

– Åpent sinn

Etter dagens kritikk åpner statsministeren riktignok for at det ikke gitt at forsvarssjefen deler ut de nesten krigskorsene.

– Jeg er veldig åpnet for å gjøre dette på andre måter i fremtiden. Det var slik vi gjorde det i fjor, og det var slik vi gjorde det i år. Men jeg har et åpent sinn om hvordan vi gjør det. Det viktigste er å hedre soldatene, sier Stoltenberg.

Video 7a240f61-92c0-4e96-9f2a-eda161f098bc.jpg

Video: Jens Stoltenberg forklarer hvorfor kong Harald ikke delte ut krigskorset den 8. mai.


Til tross for statsministerens åpne sinn så har ikke kritikerne latt vente på seg. En mer eller mindre samlet opposisjon har refset en regjering de mener har iført seg kongens klær.

– 8. mai er frigjøringsdagen, og det finnes knapt noe sterkere symbol enn kongefamiliens innsats under krigen. Så det er merkelig at kongen ikke er til stede under en så symboltung markering, sier Høyres leder Erna Solberg, som synes Stoltenberg har gjort en grov feilvurdering av hele situasjonen.

– Det var en feilvurdering at kongen ikke delte ute medaljen, og hvis kongen selv ønsket å være til stede det er det spesielt merkelig. For dette er en nasjonal begivenhet og ikke en politisk. Det er her Stoltenberg feilvurdering ligger, så neste gang deler nok kongen ut medaljene, sier Solberg.

– Kupper krigshistorien

– Det er tydelig at statsministeren er på retrett her. Han har forsøkt å bevege seg inn i et symbolfelt der kongen er overhode. Jeg tror politikerne har latt seg forlokke og friste av en åpenbar og utpreget nasjonal og kongelig begivenhet. Her kupper rett og slett Arbeiderpartiet veteranene og vår ærerike krigshistorie. Og da er det ikke rart det kommer reaksjoner, sier Bomann-Larsen, og får til en hvis grad støtte fra militærkommentator og forfatter Henrik Hovland.

– Dette burde vært delt ut av kongen, slik Haakon den 7. gjorde det. Det litt ironiske her er jo at jeg tidligere har kritisert at politikerne ikke tar ansvar for veteranene og når de nå først gjør det så får de kritikk for det også, men i rettferdighetenes navn så støttet heller ikke slottet tanken på å gjeninnføre krigskorset for noen år siden. Så ting har forandret seg til det bedre, og det skal vi ikke glemme, sier Hovland, som i likhet med de fleste NRK har snakket med tror kongen deler ut de neste medaljene.

Magnus Takvam og Elisabeth Skarsbø Moen kommenterer Stoltenberg sin håndtering av Krigskors-saken

Video: Kommentatorene Magnus Takvam og Elisabeth Skartveit Moen mener Stoltenberg nå kun kan håpe på at krigskors-saken går over.

SISTE NYTT

Siste meldinger