– Jeg fikk legeerklæring etter fem minutter

– Uten attesten hadde jeg ikke kunnet kjøre bil og jeg ville blitt isolert, sier Georg Rønning, bilfører med beltefritak. Som følge av at leger gir legeerklæring på fritak for belte, kan liv gå tapt, mener eksperter.

Georg Rønning

En laminert legeattest ligger klar i lommeboken når politiet eller vegvesenet stopper Georg Rønning.

Foto: Kirsti Haga Honningsøy

En laminert legeattest ligger klar i lommeboken når politiet eller vegvesenet stopper Georg Rønning. Det var etter en kreftoperasjon at Rønning dro til legen. Med utlagt tarm er det umulig for ham å bruke belte.

  • Video nederst i saken.

– Det ble gjort på få minutter fordi legen forstod situasjonen min. Jeg fikk da en erklæring på at jeg har pose på magen, og at jeg må få slippe bilbelte, forteller han.

Rønning var for noen år tilbake involvert i en bilulykke der han selv var fører, og traff et furutre i høy fart. Han fikk ikke alvorlige skader, selv om han kjørte uten sele. Han sier tvert imot at han føler seg trygg på veien, men at han er klar over risikoen ved å kjøre uten belte.

– Det må være opp til den enkelte når man kjenner risikoen, sier Rønning.

– Fritakene har kostet liv

Inggard Lereim

Inggard Lereim, professor i medisin.

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

Leger har gitt fritak for bilbelte i flere tiår, men ingen har oversikt over hvor mange som slipper å bruke bilbelte i Norge.

Overlege og professor Inggard Lereim sier fritakene har kostet liv.

– Jeg tror ingen har full oversikt over hvor mange liv som har gått tapt på grunn av slike attester, men man vet at det forekommer, sier Lereim.

Han vil ha slutt på praksisen.

– Ved å skrive en slik attest setter du pasienten din i en faresituasjon. For meg er det etisk helt umulig, sier Lereim.

Ønsker alternativ sikring

Rønning sier at han er klar over faren ved å kjøre uten bilbelte, men synes valget hans bør respekteres.

– Situasjonen er så enkel at uten fritak kunne jeg ikke fungert normalt. Det hadde gått utover jobben min, sier Rønning.

– Om man vil endre praksis og forby slike fritak er jeg av den formening at man innfører yrkesforbud, sier han.

Men Rønning skulle ønske det fantes alternative sikringsmuligheter for ham i bilen.

– Hadde det vært andre måter å gjøre dette på, hadde jeg gått med på det. Per i dag vet ikke jeg om noen annen måte å gjøre det på, sier Rønning.

Ikke politisk vilje til å fjerne loven

Trond Egil Hansen

Trond Egil Hansen, leder i Almennlegeforeningen.

Foto: Legeforeningen/Mark Cabot

Norge er bundet av et EU-direktiv som gjør det mulig å få fritak for bilbeltebruk av medisinske årsaker. Det er ikke politisk vilje til å fjerne loven, og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ønsker ikke å gå inn i en debatt rundt praksisen.

– Jeg ønsker ikke å gå inn i en diskusjon om fritak fra kravet om bilbelte av medisinske årsaker nå. Det overlater jeg til fagfolkene, skriver Kleppa i en e.post til NRK.no.

Om praksisen skal stoppes, må det foretas en forskriftsendring, sier Legeforeningen.

– Hvis man lukker muligheten til fritak, vil noen måtte forholde seg til å ikke kunne reise med bil i det hele tatt. Hvis man mener at man skal lukke muligheten, må man ha en forskriftsendring, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen.

  • Se klippet.
Video Georg Rønning slipper å bruke bilbelte

NETT-TV: Georg Rønning slipper å bruke bilbelte. - Hvis bilbeltet slår til, vil jeg få lekkasje og avføring ned til knærne, forteller han.

SISTE NYTT

Siste meldinger