– Ikke medienes ansvar å sørge for en god etterforskning

Politiet mener mediedekningen av terrorsaken er i ferd med å skade etterforskningen og har invitert flere medier til et møte. Redaktører tror ikke dette vil endre pressens praksis.

Utvika

Avhør av overlevende etter terrorangrepet på Utøya, har lekket til pressen. Nå mener politiet lekkasjene er i ferd med å skade etterforskningen og skremmer vitner fra å la seg avhøre.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

I dag inviterte Oslo-politiet sjefredaktører og nyhetsredaktører i de store mediebedriftene til et møte for «å diskutere medias bruk av lekkede dokumenter fra 22/7-etterforskningen».

Politiet påpeker at lekkasjene er i ferd med å bli et problem for, og kan skade etterforskningen.

«Vi opplever blant annet at vitner er betenkt med å la seg avhøre av frykt for at dette skal komme ut,» skriver politiet i invitasjonen.

– Vurderer opplysninger hver dag, hele året

Programdirektør i NRK Per Arne Kalbakk

Programdirektør i NRK, Per Arne Kalbakk, tror ikke NRKs redaksjonelle linje endres som følge av møtet med politiet.

Foto: NRK

– Vi har ikke noe imot å møte politiet og høre hva de har å si, men jeg kan i utgangspunktet ikke se at dette vil endre vår redaksjonelle linje, sier programdirektør i NRK, Per Arne Kalbakk.

Han sier det er medienes ansvar å vurdere opplysningene de har, hvor vesentlige de er og eventuelle konsekvenser av en publisering, men understreker at det er noe pressen gjør hele tiden.

– Det er en type vurdering vi allerede gjør hver dag, hele året. Vi har alle et ansvar for å bidra til at vi som samfunn håndterer denne forferdelige saken på en ordentlig måte med våre tradisjoner som samfunn. Men én av de tradisjonene er at mediene jobber uavhengig for å få frem vesentlig informasjon. Jeg mener det vil være feil å tilnærme seg denne saken på en helt annen måte, men sakens omfang og de mange unge ofrene er noe vi tar med i vurderingene. Vi sitter på mye informasjon som det er helt uaktuelt for oss å bruke nettopp av hensyn til de unge ofrene som er direkte berørt, sier Kalbakk.

Politiet vil informere om konsekvenser

Det er ikke hverdagskost at politiet inviterer redaktører i alle de store mediebedriftene til et møte om mediadekningen.

Ifølge politiet vil de med møtet orientere redaktørene om at bruken av lekkede dokumenter får konsekvenser for etterforskningen.

– Vi vil fortelle om våre erfaringer og få en dialog om det. Vi ønsker å få belyst saken så godt som mulig, og vi ser at medias bruk av dokumentene får konsekvenser for etterforskningen. Derfor vil vi at pressen skal vite det, og at de skal reflektere over det, sier kommunikasjonsrådgiver Roar Hanssen i Oslo politidistrikt.

Kalbakk påpeker at det ikke er medienes ansvar å sørge for en god etterforskning.

– Nei, det er politiets oppgave å sørge for en god etterforskning. Det kan det ikke være noen tvil om, sier Kalbakk.

– Det er vårt ansvar å opptre som et ansvarlig medium. Når det handler om en så alvorlig sak som involverer så unge mennesker, må vi håndtere informasjonen med varsomhet, men det er ikke det samme som å ivareta politiets etterforskning.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Aftenposten-artikkel

En artikkel om dramaet om bord på «MS Thorbjørn», som sto på trykk i Aftenposten sist lørdag, vakte sterke reaksjoner. Artikkelen var basert på lekkasjer fra vitneavhør av dem som var om bord i fergen.

Foto: Skjermdump

– Vondt for å se hva som kan skade etterforskningen

Aftenposten fikk kritikk fra flere hold da avisen i helgen fortalte historien om hva som skjedde om bord på AUF-fergen «MS Thorbjørn».

Historien var basert på politiets avhør av de som kom seg om bord i fergen og overlevde angrepet på Utøya.

Politiet påpekte også da at en slik publisering har gjort at politiet står i fare for å miste vitner, og at etterforskningen blir skadet.

– En generell påstand fra politiet om at det er situasjonen, har ikke endret våre vurderinger. Men vi får høre hva politiet har å si på møtet, sier sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd.

Sjefredaktør i Aftenposten Hilde Haugsgjerd

Sjefredaktør i Aftenposten, Hilde Haugsgjerd, mener det i 22. juli-saken ikke er etiske problemstillinger knyttet først og fremst til politiets etterforskning.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Hun påpeker på sin side at de etiske problemstillingene pressen må forholde seg til i 22. juli-saken, dreier seg om hensynet til ofrene, ikke hensynet til etterforskningen.

– I denne saken er skyldsspørsmålet avgjort. Jeg har vondt for å se hva slags lekkasjer som kan skade etterforskningen i den forstand de kan påvirke utfallet av rettssaken, sier Haugsgjerd.

Politiet: Problemene har tiltatt etter nyttår

Politiet har flere ganger sagt at de mener det er uheldig at innholdet fra avhør har lekket til pressen, og at lekkasjene kan skade etterforskningen.

Det er imidlertid først den siste tiden vitner har vegret seg for å forklare seg til politiet.

– Det har tiltatt etter nyttår. Like før jul fikk bistandsadvokatene alle avhørene av fornærmede og vitner fra Utøya og Regjeringskvartalet. Etter dette har vi sett at problemet med at vitner vegrer seg for å la seg avhøre, har tiltatt, sier Roar Hanssen.

Betyr det at du tror det er bistandsadvokatene som lekker dokumentene til pressen?

– Vi har ingen beviser for hvem det er, vi konstaterer bare at det skjer, sier Hanssen og legger til at det pågår undersøkelser for å finne ut hvor lekkasjene kommer fra.

Likevel har politiet uttrykt at det største problemet er hvordan pressen håndterer informasjonen, ikke det at det lekkes.

Det reagerer Per Arne Kalbakk på.

– Hadde jeg hatt et problem med at folk i NRK lekket mange opplysninger om interne diskusjoner om programmer i NRK til andre medier, ville jeg ment at det var vi som hadde det største problemet, ikke de som trykket det.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger