Hopp til innhold

«Dekningen skal være bred og relevant, men ikke for massiv»

En massemorder klager på fengselsforholdene. Hvorfor skal vi bry oss?

Anders Børringbo

– EN VIKTIG SAK: NRK nyheters reportasjeredaktør Anders Børringbo forklarer hvordan NRK har planlagt dekningen av saken som Anders Behring Breivik har reist mot Staten.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Fra i dag starter NRK dekningen av rettssaken Anders Behring Breivik har anlagt mot den norske stat. Dekningen skal være bred og relevant, men ikke for massiv. Noen spør oss hvorfor vi dekker dette i det hele tatt.

For det første er dekningen viktig fordi saken sier noe om hvordan Norge som samfunn og rettsstat takler en massemorder. Alle, også Breivik, har krav på noen grunnleggende rettigheter.

Det norske rettsvesen besto prøven det var å gi Breivik en skikkelig rettergang i 2012. Nå vil vi få belyst om Kriminalomsorgen gir han de soningsforholdene han har krav på. Bryter Norge menneskerettighetene eller ikke.

Kan sette en standard

For det andre belyser saken de skadene man kan få av isolasjon i et fengsel. Flere sitter under lignende forhold, noen også under strengere forhold enn de Breivik har. Dommen kan komme til å sette en standard for flere.

For det tredje er det av offentlig interesse hvilken tilstand Breivik er i. Han ble dømt som tilregnelig – for å ha utført det verste politiske attentat i norsk historie. Men mange mente, og mener, at dommen var feil. De mener Breivik var, og er, utilregnelig. Rettssaken i Skien fengsel vil belyse dette og kanskje bidra til at vi som samfunn skjønner mer av bakgrunnen for de ubegripelige handlingene.

For det fjerde: vi kan ikke unngå at Norges verste massedrapsmann blir omtalt. New York Times, Newsweek og flere andre internasjonale medier kommer for å dekke saken, det ville blitt feil om norske medier skulle tiet.

Feil å tie

Likevel vil vi ta hensyn i dekningen – og begrense den når det er riktig. Vi vil unngå å være en talerstol for Breiviks politiske meninger og tone dette ned hvis han prøver å bruke saken til agitasjon. Vi vil også ta hensyn i bildebruken i oppslag på nett og i headlines på TV, for eksempel ved å unngå for mange bilder av Breiviks høyreradikale hilsener.

I tillegg tilpasser vi dekningen av saken til den størrelsen den har. Vi vil fortløpende vurdere mengden på nett. På TV og radio vil vi i utgangspunktet ikke sende så mye som under selve straffesaken i 2012. Da sendte vi svært mye direkte på NRK1 og i radioflatene, og vi ryddet vekk mye annet innhold. Nå vil vi ha en løpende web-TV-dekning og med dette en litt høyere terskel for brukeren til å velge dette selv.

Vi legger ikke skjul på at sakene rundt Breivik innebærer noen av de vanskeligste avveiningene vi gjør. Rettssaken i Skien skal dekkes nøkternt og sette det som kommer fram i en sammenheng, men ikke gjøre dekningen overdøvende massiv. Uansett ville det blitt feil å tie.

AKTUELT NÅ