Forskere: – Manglende likestilling påvirker barna negativt

Dårlig likestilling mellom kvinner og menn kan føre til at barna faller ut av skolen, blir kriminelle eller uføretrygdet. Det er den oppsiktsvekkende konklusjonen fra forskere som har studert Agder-fylkene.

Ulla-Britt Lilleaas

Forsker Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen sier forskningen viser at det er bedre for barna å bli sendt i barnehage enn å bli hjemme med mor. Arkivbilde.

Foto: Hatland/Nordby / NRK

– Vi ser at ideologien som man dyrker på Sørlandet om at barn skal være lenge hjemme, og bare sammen med mor, har hatt en del negative konsekvenser for barnas videre levekår i livet, sier Dag Ellingsen ved Arbeidsforskingsinstituttet.

Sammen med forsker Ulla-Britt Lilleaas ved Senter for tverrfaglig forskning ved Universitet i Oslo, har han skrevet boken "Noen vil ha det slik". Der argumenterer de for at det er en klar sammenheng mellom manglende likestilling og dårligere levekår.

Ifølge forskerne kan det å ikke gå i barnehage, samt vokse opp uten at begge foreldrene tar like mye ansvar, få konsekvenser for barna senere i livet. De mener blant annet at manglende likestilling kan øke sjansene for at barna får problemer senere, som det å slutte på skolen, bli ungdomskriminelle eller uføretrygdet.

Flere som begår lovbrudd i Agderfylkene

Den kontroversielle konklusjonen er basert på allerede eksisterende forskning og statistikk om likestilling og levekår, i tillegg til at forskerne har gjort intervjuer med fokusgrupper og religiøse ledere på Sørlandet.

Undersøkelser viser blant annet at det er flere som er siktet for lovbrudd i Agderfylkene enn gjennomsnittet i resten av landet. Dette gjelder særlig for dem mellom 15 og 30 år.

I Norge er i snitt 9,4 prosent av befolkningen mellom 18 og 67 år uførepensjonister. Begge agderfylkene har andeler over snittet, Vest-Agder med 11,5 prosent, Aust-Agder med 12,6 prosent. Vesentlig flere kvinner enn menn er uførepensjonister.

Også når det gjelder arbeidsledige som mottar arbeidsavklaringspenger ligger Agderfylkene høyere enn landsgjennomsnittet i alderen 18 til 67 år. For de yngre er forskjellen enda større.

Senioranalytiker Dag Ellingsen

– Det vi ser mye tydeligere er at det å vokse opp i en likestilt familie gir barn fortrinn seinere i livet, sier forsker Dag Ellingsen.

Foto: Arnstein Jensen

Sørlandet ble valgt ut fordi landsdelen tradisjonelt skårer dårlig på likestilling. Også deler av Rogaland, Telemark og noen vestlandsfylker ligger langt nede på denne statistikken.

– Sørlandet har vært kjent for å ha dårlige levekår, særlig blant barn og unge. Det er mange unge som er uføretrygdede eller får arbeidsavklaringspenger, sier Ellingen.

– Det er også en landsdel hvor man lenge har visst at likestillingen er dårlig. Mange kvinner har lave inntekter, jobber deltid eller står utenfor arbeidslivet, sier Ellingsen.

Tilegner seg komplisert kunnskap lettere

I boken argumenterer de for at disse to fenomenene henger sammen. De viser for eksempel til forskning om at det er bedre for barna å bli sendt i barnehage, enn å gå hjemme med mor.

– Det vi ser mye tydeligere er at det å vokse opp i en likestilt familie gir barn fortrinn seinere i livet. Hvis de går i barnehage når de er små, så får de et fortrinn i utdanningsløpet og gjør det bedre på arbeidsmarkedet, forteller Ellingsen.

De viser også til forskning på at for eksempel uføretrygd kan gå i arv.

– Det å ikke ha barna i barnehage er særlig alvorlig i familier hvor det er en del problemer. Da mister barna den utjevnende effekten som de ville ha fått av å gå i barnehage, fortsetter Ellingsen.


De mener dessuten at det er positivt når mor og far tar like mye ansvar for barna:

Jeanette Ramse

Jeanette Ramse har valgt å være hjemmeværende mor. Hun er uenig i forskernes konklusjoner om at barna har det best i barnehage.

Foto: Privat

– Det innebærer at barna ser at det er to mennesker som ser litt forskjellig på ting, og gjør ting litt forskjelling. Det har de glede av seinere i livet når de skal tilegne seg komplisert kunnskap fordi de lærer at ting ikke er helt enkelt og entydig, forklarer Ellingsen.

– Tror ungene setter pris på hjemmeværende mor

Hjemmeværende tobarnsmor Jeanette Ramse fra Kristiansand er uenig i forskernes konklusjon.

Hun er en av mange kvinner som selv har valgt å være hjemme med barna noen år for å gi dem etter hennes mening en best mulig start på livet.

– Vi opplever at vi får med oss utrolig mange høydepunkter og milepæler den første tida, forklarer Ramse.

– Vi kan gi dem litt mer av de verdiene og opplevelsene som vi selv velger å gi dem. Det tror jeg både vi og ungene setter stor pris på, legger hun til.


AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger