«Anne» bytter skole for fjerde gang, mens mobberen får bli

Siden første klasse har «Anne» blitt mobbet. Undervisningsministeren vil endre loven slik at også mobbere i videregående skole kan tvangsflyttes. Men for 17-åringen blir det for sent.

Hun har byttet skole fire ganger. Nå ser hun frem til å bli ferdig med videregående.

Vi kaller henne Anne. Hun er en litt liten og tynn tenåring. Selv om stemmen er forsiktig og lav, nøler hun ikke når hun forteller sin historie. Om slag og spark. Lugging og stygge ord. Trusler. Kvelertak.

– Det er veldig trist. Og urettferdig. Hvorfor meg, egentlig? spør Anne.

Det var én gutt som sto bak og det startet da hun begynte på skolen. Et brev fra rektor på barneskolen bekrefter voldshandlinger i første klasse. En attest fra legen viser at hun er alvorlig syk i dag. NRK har fått se omfattende dokumentasjon på hva mobbingen har gjort med den unge jenta.

Selv om hun etter hvert både byttet skole og flyttet, ble ikke avstanden stor nok. Hun møtte både han som mobbet og venner av ham etter hvert som de vokste opp i nærmiljøet i bygda.

Saken om «Anne» ble sendt i Lørdagsrevyen. Se hele innslaget her.

Tvangsflytting ikke lov i videregående

Den 17 år gamle gutten har sonet en dom i fengsel, blant annet for drapstrusler og vold mot flere andre ungdommer. Men til høsten skal han etter planen begynne på samme skole som Anne, han har krav på å få gjøre ferdig skolegangen sin.

At Anne og hennes familie viser til opplæringsloven som sier at hun har krav på et trygt miljø på skolen, teller ikke like mye. Ifølge loven er det bare i grunnskolen man kan tvangsflytte en elev som mobber. Regelen gjelder ikke i videregående.

I dag har Anne posttraumatisk stresslidelse og hun sliter med angst. Hun orker ikke stille opp i NRK med fullt navn, blant annet fordi hun er redd for at det kan føre til flere krenkelser og mer mobbing.

Hjemme i huset og på pikerommet henger det små oppmuntringer her og der. «Ikke bry deg om andres bullshit». «Elsk morgendagen, nyt denne dagen, velg lykken»

Men rådene er ikke alltid like lette å følge.

"Anne"

På jenterommet har Anne flere godord som møter henne når hun våkner om morgenen. Dette ser hun ofte på, sier hun.

Foto: Marit Kolberg / NRK

Flere år med redsel

– Jeg sliter meg gjennom dagene. Jeg er alltid utmattet og utbrent, alltid sliten, sier hun rolig når NRK spør om hvordan hun har det nå.

Anne forteller at det startet med vold, trusler og slag og spark fra på barneskolen. For å komme unna plageånden byttet hun skole, men så møttes de igjen på ungdomsskolen. En stund var det så ille at hun bare holdt seg hjemme. Lærerne kom hjem til henne for å gi henne undervisning, men så valgte hun å bytte skole igjen.

Da det var tid for videregående skole begynte hun og eleven som mobbet på forskjellige skoler, men der opplevde hun at folk som kjente gutten godt mobbet henne. Så da byttet hun igjen. Men der, i det andre skoleåret, dukket gutten fra barne- og ungdomsskolen også opp igjen, på samme skole.

Da krevde Anne og foreldrene hennes at gutten skulle tvangsflyttes til en annen skole, men kravet ble avslått.

Skolen og Fylkesmannen, som er klageinstans i mobbesaker, har forslått flere tiltak, men Anne og familien opplever at de ikke er gode nok. Anne føler seg ikke trygg nok og innser at hun kan bli nødt til å bytte skole for fjerde gang.

Barneombudet: – Uakseptabelt

– Dette er helt uakseptabelt, sier barneombud Anne Lindboe.

Barneombud Anne Lindboe

Barneombud Anne Lindboe sier «Anne» må få hjelp så raskt som mulig.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Hun sier ombudet kjenner til flere saker fra videregående der den som ble mobbet har vært nødt til flytte av hensyn til egen helse.

Lindboe sier det er synd hele skoleløpet ikke ble tatt under ett, da opplæringsloven ble endret i fjor.

– Vi må ha regler som setter den som mobbes i sentrum og i ytterste konsekvens kan det bety at den som mobber flyttes, sier ombudet.

NRK har vært i kontakt med advokaten til den domfelte. Han sier at klienten har gjennom soningen hatt god anledning til å tenke gjennom det som har passert, og angrer svært mye ift. de handlinger han har gjort. Han opplever å ha fått god hjelp under soningen, og forteller at han har lært mye om hvordan han i fremtiden skal behandle venner og medmennesker generelt

Undervisningsministeren: – Vondt å høre

– Det gjør forferdelig vondt. Sånn skal man ikke ha det, sier undervisningsminister Jan Tore Sanner når han hører Annes historie.

Han sier alle barn og ungdommer har krav på å ha en trygg skolehverdag.

– Det er de voksnes ansvar å sørge for at barna er trygge. Denne jenta har rett til et trygt skolemiljø. Derfor forventer jeg at skolen, fylkeskommunen og Fylkesmannen finner en løsning.

Jan Tore Sanner

Undervisningsminister Jan Tore Sanner jobber nå for å endre opplæringsloven.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Da opplæringsloven ble endret i fjor, ble muligheten for tvangsflytting bare innført for grunnskolen. Sanner vet ikke hvorfor det er et hull i dagens lovverk, men sier han jobber for å få loven endret.

Det nye forslaget kommer på høring rett over sommeren. Sanner håper Stortinget støtter forslaget, slik at en ny lov kan tre i kraft høsten 2019.

– Det gjør vondt helt inn hjerteroten når man hører barn og unge fortelle om hvordan mobbing ødelegger skolehverdagen deres. Da mener jeg skolen må han en mulighet for å si at det er den som står for mobbingen som skal flyttes, ikke den som blir mobbet. De skal vi beskytte.

Rektor ønsker ny lov

Rektor på Annes videregående skole sier til NRK at de har stor forståelse for hennes situasjon og skjønner at den er vanskelig.

– Vi er opptatt av at alle elever skal ha en trygg og god skolehverdag. Vi har prøvd å skjerme henne, men vi ser at det noen ganger blir krevende dilemmaer fordi det er snakk om elever som på hver sin side har rettigheter, sier han.

Rektor sier de har vært i dialog med familien og mener skolen har gjort det den har kunnet innenfor de retningslinjer og det handlingsrommet de har.

– Vi har også fått medhold hos Fylkesmannen i at vi har gjort det som er riktig og mulig i denne saken, påpeker han.

– Hva syns du om at undervisningsministeren vil utvide opplæringsloven slik at det blir mulig å også tvangsflytte en elev fra videregående skole?

– I dag er lovverket vanskelig, så jeg syns forslaget til statsråden virker fornuftig. Det er ikke godt for noen av partene når man ikke kan få til en god løsning. Og vi må være opptatt av helhet, sier han.

– Mobbing gir større skade

Når vi er hos Anne treffer vi også advokat Arvid Kjærvik som har kommet dit for å snakke med Anne og moren hennes.

Han mener det haster med å få en lovendring på plass og sier det er for lenge å vente til 2019.

Advokat Arvid Kjærvik

Advokat Arvid Kjærvik sier mobbing gjennom mange år kan gi skader som er vanskeligere å behandle enn traumer etter en stor katastrofe, for eksempel.

Foto: Marit Kolberg / NRK

– Det vil ikke hjelpe min klient. Det må skje mye raskere, sier han.

Kjærvik har jobbet med mange mobbesaker og har sett hvilke skader mobbingen kan gi.

– Forskning viser at det å bli utsatt for «mange små drypp» gjennom flere år er minst like skadelig som å oppleve én stor katastrofe. Forskningen viser også at det da er enda vanskeligere å bli frisk.

Han forklarer at det skyldes at mobbeofre ofte klandrer seg selv og tenker at de har skyld i det som har skjedd.

– Men hvis du får posttraumatisk stresslidelse etter en bilulykke, for eksempel, oppleves det som noe som kommer «fra utsiden». Da er det ofte lettere å behandle, sier han.

Drømmer om å flytte fra Norge

For Anne er fremtiden uviss. Hun er glad for at det sannsynligvis kommer en lovendring, men syns det er leit at den kommer for sent for hennes del. Hun drømmer om å flytte fra Norge, å forlate alt.

Hun forteller at hun fremdeles sliter med mareritt om nettene.

– Jeg våkner flere ganger hver natt. Jeg har aldri energi, det er ingen som skjønner hvordan jeg har det, sier hun.

Anne har vært mye alene og i perioder var hun mye sint. Da gikk hun ut i skogen og lyttet til musikk. Eller hun dro til sjøen, der hun så ut over vannet og ønsket seg vekk.

– Nå gleder jeg meg mest til å være ferdig med videregående. Og være fri. Og være trygg igjen.

"Anne"

Anne drømmer om å flytte fra Norge når hun er ferdig med videregående skole.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger