Norske eksperter drar til Syria for å avsløre falske pass

Eksperter fra Nasjonalt ID-senter i Norge har siden migrasjonskrisen i 2015 årlig besøkt det omstridte regime i Syria for å få hjelp til å avdekke falske syriske pass.

Nasjonalt ID-senter i Oslo

Et syrisk pass undersøkes ved Nasjonalt ID-senter.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Det syriske passet ser ekte ut, men ekspertene ved Nasjonalt ID-senter i Oslo har funnet et avvik. Hittil har de avdekket rundt 50 slike falske pass i Norge og de tror mørketallene er store.

– Dette er pass som ikke er utstedt av det syriske regimet, men som er utstedt av den syriske opposisjonen, sier seniorrådgiver Vegard Pettersen ved Nasjonalt ID-senter.

Passene er profesjonelt laget

Det som skal være et syrisk pass

Nasjonalt ID-senter har avdekket rundt 50 pass som utgir seg for å være syriske, men som ikke er det. Ellers i Europa er det avdekket rundt 2000 slike pass.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

På et tidspunkt under borgerkrigen i Syria bestemte nemlig opposisjonen seg for å trykke opp egne pass til syrere som var på flukt, for å gi dem mulighet til å reise.

Opposisjonen i Syria skal ha gjort en avtale med et profesjonelt trykkeri i et europeisk land som leverte passene. Passene ble så fylt med informasjon på kontorer med printere i land utenfor Syria.

– Utfordringen vår som kontrollerer av ID-dokumenter, er at disse passene fremstår som pass utstedt av regimet i Damaskus og da er det som et falsk pass å regne, sier Pettersen.

Allerede i 2015 fortalte NRK om svartsbørshandelen med syriske pass som florerte blant annet i Tyrkia. Problemet var at også folk som ikke kom fra Syria skaffet seg disse passene.

– Vi vet også at rutinene for å få passet er svært dårlige. Man betaler og viser noen form for ID og så får man passet.

Har besøkt det omstridte Assad-regime

Vegard Pettersen fra Nasjonalt ID-senter

Seniorrådgiver Vegard Pettersen ved Nasjonalt ID-senter har vært i Syria flere ganger.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

For å få hjelp har ID-ekspertene fra Norge besøkt regimet i Damaskus i Syria hvert år siden migrantkrisen i 2015.

– Vi har fått forklart fra det syriske regimet at dette ikke er deres pass. Det var jo faktisk noe vi lurte på i begynnelsen om det kunne være fordi det er ganske små avvik fra det ekte passet, sier Pettersen.

President Bashar al-Assad har tatt tilbake makten fra opprørerne i store deler av i Syria.

– Det har vært ganske uproblematisk vil jeg si. Vi snakker med personer som kan gi oss informasjon som er nødvendig for å foreta en god ID-kontroll.

De har også besøkt opposisjonene som har bekreftet at dette er deres pass.

– De har fortalt at de først og fremst har gjort dette for å hjelpe syriske flyktninger. Vi har altså seks millioner syriske flyktninger i verden, så de trengte et dokument å kunne reise på. Det har nok også vært store økonomiske insentiver her for den syriske nasjonalkoalisjonen, sier Pettersen.

Kan få konsekvenser

Utlendingsdirektoratet (UDI) skriver i en epost til NRK at de godt kjent med problemstillingen.

– Innehavere av slike pass vil være alt fra de som har anskaffet passet i god tro og med ekte opplysninger, til de som har kjøpt syrisk pass uten å være syriske borgere. Utfordringen for UDI er å klare å skille mellom disse, sier Dag Bærvahr som er fagsjef i Asylavdelingen i UDI.

Hvilke konsekvenser får det for asylsøkere dersom det ble avdekket at de har et falskt pass?

– Hvis søkeren selv har forklart at passet er fremskaffet via en annen person, eller klargjør i sin asylforklaring at anskaffelsen har skjedd på irregulært vis, vil det ikke være aktuelt med etterfølgende tilbakekall dersom vi ellers finner det troverdig at søkeren er fra Syria, sier Dag Bærvahr.

– Dersom informasjonen om at passet er anskaffet på irregulært vis fremkommer etter at vedtak er fattet, vil vi kunne vurdere tilbakekall.

UDI skriver videre at de derfor ikke legger avgjørende vekt på pass alene når de fastlegger identitet.

Tror det er store mørketall

Nasjonalt ID-senter tror det er flere personer i Norge som har den typen pass, uten at det har blitt oppdaget.

Hvor mange da?

– Det blir antagelser. Men ut fra antagelser kan det være tusenvis av disse dokumentene i omløp, sier Pettersen.

Også i Norge?

– Det vet vi ikke, men vi vil tro at tallet er i hvert fall mye høyere enn det vi har avdekket.

Kan personer som har vært knyttet til terrororganisasjoner også ha fått tak i denne typen pass?

– Det må man anta ja.

Hvorfor må man anta det?

– Kontrollutøvelsen ved utstedelsen av disse passene er såpass dårlig at det vil jeg kunne anta. Men jeg har ikke noen konkret informasjon som tilsier det, sier Pettersen ved Nasjonalt ID-senter til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger