Eks-politimester: – Opplevde ikke lojalitet blant sentrale politiledere

Ingrid Wirum mente Asker og Bærum politidistrikt brøt reglene gang på gang. Da den omstridte politimesteren prøvde å rydde opp følte hun seg presset ut, og sluttet etter bare ti måneder i stillingen.

Ingrid Wirum, tidligere politimester i Asker og Bærum politidistrikt

MÅTTE GÅ: Tidligere politimester i Asker og Bærum politidistrikt Ingrid Wirum skal ha blitt presset til å gå av. NRK er blitt fortalt at et hemmelig lydopptak av henne skal ha vært en medvirkende årsak til avgjørelsen.

Foto: Farid Ighoubah / NRK

NRK er kjent med at det har vært konflikter i politidistriktet i lang tid, også før Ingrid Wirum begynte i jobben som politimester i Asker og Bærum 3. juni i fjor.

1. april, bare ti måneder senere, trakk Wirum seg fra toppjobben.

Ifølge offisielle uttalelser fra henne og Politidirektoratet (POD), var avgangen frivillig. Men dette er ikke hele sannheten.

Politihuset i Sandvika

VILLE RYDDE OPP: I fellesgarasjen på Bærum politistasjon skal det ha blitt oppbevart flere paller med sprit og øl etter et beslag høsten 2013. Alkoholen skal ha ligget i garasjen i full åpenhet. Etter instruksen skal beslagsmateriale låses inn og telles. Det skal også føres logg over hvem som har hatt tilgang til materialet.

Foto: Kjetil Grude Flekkøy / NRK

Ekspolitimesteren mener hun ikke lenger var ønsket i jobben fordi hun ville gjennomføre endringer for å sikre at politidistriktet holdt seg innenfor gjeldende regler og retningslinjer.

– Når jeg etter hvert opplevde at jeg ikke hadde bred nok oppslutning eller lojalitet blant sentrale ledere i distriktet, og som ville slutte opp om de rammene og prinsippene som jeg mener et politidistrikt skal drives etter, ble det vanskelig for meg å fortsette som leder, forklarer Wirum til NRK.

– Sprit i garasjen

Wirum mener hun prøvde å rydde opp i distriktet på flere områder.

NRK er kjent med at det ved ett tilfelle var uenighet mellom henne og stasjonssjef Per Christian Ottesen ved Bærum politistasjon om oppbevaring av et spritbeslag.

Flere paller med sprit og øl ble beslaglagt i fjor høst. Hele beslaget skal ha blitt plassert i fellesgarasjen på politistasjonen, noe som ikke er i henhold til gjeldende instruks. I den heter det blant annet at beslagsmateriale skal låses inn. Wirum krevde at dette ble gjort.

Kravet ble først møtt med motstand, før politimesterens ordre ble iverksatt. Det er flere i distriktet som mener at denne versjonen av den angivelige episoden er riktig.

Per Christian Ottesen, stasjonssjef Bærum politistasjon

TAUS: Stasjonssjef ved Bærum politistasjon Per Christian Ottesen ønsker ikke å kommentere at et stort beslag med alkohol skal ha ligget i fellesgarasjen på politistasjonen. Bildet er tatt i en annen anledning og er fra 2012.

– Kan du bekrefte at den nevnte episoden med beslaget stemmer?

– Jeg ønsker ikke å kommentere noe i denne saken, sier Ottesen til NRK.

– Stod det flere paller med alkohol i fellesgarasjen på Bærum politistasjon?

– Ingen kommentar.

– Hvorfor ble ikke det angivelige beslaget låst inn?

– Ingen kommentar.

– Ble det påståtte beslaget låst inn, slik instruksen krever?

– Ingen kommentar.

– Kan du avvise at hendelsen er riktig?

– Ingen kommentar.

Sendte varslingsnotat

NRK er også blitt fortalt at Wirum var misfornøyd med at flere stillingsutlysninger i distriktet ikke ble utlyst i henhold til instruks. I flere tilfeller skal stillingene bare ha blitt utlyst internt, ikke eksternt, slik de er pålagt.

– Dette er blant flere ting som har vært tatt opp og jobbet med fra min side, og jeg forlangte endringer. Jeg ønsket endringene for å sikre at politidistriktet holdt seg innenfor gjeldende regler og retningslinjer, sier hun.

3. desember i fjor blusset konflikten rundt Wirum opp. Hovedverneombud André Dittmann sendte et varslingsnotat fra politidistriktet til Politidirektoratet (POD). Notatet inneholdt mye kritikk av politimesterens lederstil. Mye av kritikken gikk på at Wirum ikke involverte andre ledere i omstillingsprosesser.

Etter at POD mottok varslingsnotatet så de seg nødt til å bruke konsulentselskapet AFF, får NRK opplyst. De skal ha fakturert rundt 140 timer for arbeidet. Dette tilsvarer nesten fire fulle ukers arbeid, men verken POD eller andre i politidistriktet har ønsket å si noe om hva AFF kom frem til.

Les også: Politimester får hard kritikk for lederstil

Les også: Går av som politimester

Wirum: – Forundret over motstand

Odd Reidar Humlegård

NEKTER Å SI NOE: Politidirektør Odd Reidar Humlegård er taus om Wirums avgang. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Er du for firkantet på regler?

– Nei, jeg oppfatter meg ikke som det, men jeg er opptatt av at politiet blir driftet i henhold til gjeldende regler for politiets virksomhet. Det er politiet som håndhever regelverket på vegne av samfunnet, og da er det spesielt viktig at vi forsøker å holde vår drift innen de retningslinjene som blir gitt. Det være seg fra overordnede eller i forhold til sentralt fastsatt regelverk, sier Wirum.

– Har du forståelse for at noen reagerer på din måte å håndheve regelverket?

– Jeg er forundret over å bli møtt med motstand når man påpeker manglende etterlevelse av regelverk. Men jeg er klar over at min lederstil kan være svært direkte når det gjelder påpekninger av slike ting.

– Er det noe du kunne gjort annerledes for å unngå at det ble konflikt?

– Jeg vet at jeg oppfattes som direkte og tydelig i min form, men jeg mener det er nødvendig som leder dersom man skal sørge for utvikling og omstilling i en organisasjon. Jeg er i tillegg ambisiøs med tanke på å sikre en effektiv og målrettet drift i de organisasjonene jeg har ledet. Dette oppfattes nok som krevende for mange.

– Noen mener du har vært en lite inkluderende leder, hva mener du om den påstanden?

→ Det mener jeg ikke er riktig. Det har vært viktig for meg å forankre alle beslutninger i en samlet ledergruppe. Dette er noe jeg alltid har gjort.

– Hvorfor tror du noen føler seg ekskludert?

– Det skjønner jeg ikke. En slik påstand tar jeg avstand fra, nettopp fordi det har vært viktig for meg å forankre alle beslutninger i en samlet ledergruppe.

– Er du som leder opptatt av å få gjennomslag for egne ideer?

– Nei, jeg er tvert imot opptatt av at det er åpne og gode diskusjoner før det treffes beslutninger. Jeg har vært opptatt av å profesjonalisere beslutningsprosessene som gjelder driften og målene for politidistriktet gjennom skriftlige høringsrunder og faglige notater for å sikre alles synspunkter før beslutninger har blitt tatt i ledergruppen.

Skal være opptak med politimesteren

Flere ledere stilte seg bak kritikken, men det var også flere ledere som støttet henne og ønsket å ha Wirum med videre, også blant de ansatte.

– Som leder i norsk politi er det viktig at man er opptatt av endring og omstilling for å skape en så god polititjeneste for samfunnet som overhodet mulig. Samtidig er det viktig at man driver endring og er opptatt av læring. Dette er viktig for å sikre en effektiv drift innenfor de rammer og retningslinjer som gjelder for politiets virksomhet, sier Wirum til NRK, og legger til:

– Dette er krevende, og det har jeg stor forståelse for, kanskje særlig krevende når det kommer inn en ny leder i en organisasjon som allerede er satt.

Konflikten i Asker og Bærum politidistrikt toppet seg like før Wirum trakk seg. Da fikk hun vite at det var gjort opptak av en samtale hun hadde hatt med andre ledere i politidistriktet. Det skal ha vært fortrolige samtaler hvor sentrale personer i politiet ble omtalt.

Flere kilder i politidistriktet har bekreftet overfor NRK at det eksisterer et slikt lydopptak, men det er ingen som ønsker å si noe om dette i åpenhet. Wirum skal ha opplevd at opptaket ble brukt som pressmiddel.

– Ekstremt illojalt

Sverre Bromander, leder for Politijuristene

ENESTE STEMME: Leder for politijuristene Sverre Bromander er den eneste NRK har vært i kontakt med som våger å uttale seg åpent.

Foto: Privat

– Jeg ønsker ikke å kommentere dette konkret, men på generell basis vil jeg gi uttrykk for at jeg anser en slik handling personlig som ekstremt illojalt og uttrykk for en svært krevende ukultur, sier hun til NRK.

– Ble du utsatt for noe som helst press da du trakk deg?

– Det var en avgjørelse jeg tok basert på flere forhold, men spesielt fordi jeg ikke følte jeg hadde støtte og lojalitet fra ledere i distriktet, slår Wirum fast.

– Føler du at den prosessen som førte til at du trakk deg har vært ryddig og rettferdig?

– Det synes jeg er vanskelig å kommentere.

– Har du noe å utsette på måten du ble behandlet på av POD?

– Det kan jeg ikke kommentere.

– Skulle du ønske du fikk uforbeholden støtte av POD?

– Selvsagt, det er en leder i norsk politi, på politimesternivå, helt avhengig av.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård vil ikke si noe om Wirums uttalelser.

– Han ønsker ikke å kommentere saken, sier pressevakt i POD Wemunn Aabø til NRK.

Verken hovedverneombud i Asker og Bærum politidistrikt André Dittmann, eller lokallagsleder i Politiets Fellesforbund, Marius Bækkevar vil si mye om saken. I stedet gjengir de den offisielle uttalelsen.

– Vi støtter og respekterer avgjørelsen Ingrid Wirum har tatt, og er glad for at hun tar ansvar for å skape ro i politidistriktet. Vi ser positivt på dette og mener det er en riktig løsning. Utover det støtter vi og har tillit til den prosessen POD har gjennomført i denne saken.

Fryktkultur

NRK har snakket med flere av Wirums støttespillere, men de tør ikke å uttale seg i saken av frykt for at også de skal bli presset ut.

POD vil heller ikke kommentere disse påstandene.

Sverre Bromander, leder i Politijuristene, hvor Wirum og andre politijurister er organisert. Han er den eneste som åpent tør å uttale seg i positive ordelag om Wirum.

– Det er viktig å få balansert den fremstillingen som er kommet frem. Det er mange som har opplevd Wirum som en svært god politimester, og det er mange som synes det er trist at hun måtte gå. I de leire har hun vært en populær politimester. De kommer ikke like ofte til orde, sier han til NRK og fortsetter:

– Personalsaker er veldig vanskelige, og når de skal eksponeres i det offentlige rom er det utfordrende for alle involverte. Det er veldig viktig at det skapes rom for endringer og forandringer i politiet, samtidig som det er veldig viktig at alle ivaretas i endringsprosessene.

Ingrid Wirum, da hun var politimester i Asker og Bærum politidistrikt

ALENE I STORMEN: Av frykt for å bli presset ut er det ingen av støttespillerne til Ingrid Wirum (bildet) i Asker og Bærum politidistrikt, som våger å si noe i åpenhet. Bildet er fra da hun fortsatt var politimester.

Den tidligere politimesteren er glad for støtten hun har fått.

– Det har vært veldig fint. Det er mange flotte medarbeidere i det distriktet som jeg føler at jeg har hatt et utmerket og inspirerende samarbeid med.

Wirum synes det er synd at ikke flere i politiet tør å uttale seg åpent i saken.

– Hvis det er tilfellet synes jeg det er utrolig trist. Jeg vil ikke uttale meg om enkeltsaker i Asker og Bærum politidistrikt, men på generell basis vil jeg si det er vanskelig for norsk politi hvis det er slik at enkeltpersoner, eller grupper, skaper fryktkultur i en etat hvor man ønsker åpenhet og ærlighet.

– Flere i politidistriktet sier rett ut de er redd for å uttale seg av frykt for å bli skvist ut, er dette vanlig i norsk politi?

– Nei, det vil jeg ikke si, men det er utrolig trist hvis noen opplever det slik.

– Måtte slutte

Hun legger ikke skjul på at prosessen har vært tøff.

– Det var med tungt hjerte jeg trakk meg, for jeg hadde mange gode opplevelser i distriktet. Jeg håper samtidig at mitt valg nå vil føre til ro i distriktet og at de kan samle seg og levere en god polititjeneste.

– Var det mulig for deg å fortsette?

– Når jeg følte at jeg ikke hadde den støtten og lojaliteten jeg måtte ha blant noen av de sentrale lederne, for å kunne drifte innen de rammene og retningslinjene jeg mener man må i politiet, måtte jeg ta valget og slutte.

– Er du en kontroversiell sjef?

– Jeg mener jeg ikke er det. I mitt lederskap er jeg opptatt av å oppnå mål og resultater, å være kostnadsbevisst og lojal mot overordnede føringer. Jeg er opptatt av kvalitet og rettssikkerhet, organisasjonsutvikling og kompetanseutvikling hos mine medarbeidere. Dette er lederegenskaper som blant annet blir etterlyst i Gjørv-rapporten som evaluerte politiet etter 22. juli, avslutter Wirum.

SISTE NYTT

Siste meldinger