Hopp til innhold

Jusprofessor: – Viser svakhetene ved det norske systemet

Jo Stigen ser paradokset i at forvaringsdømte kan slippe ut tidligere enn personer som er dømt til fengsel. Samtidig ber han folk huske at forvaringsdømte skal ut når de ikke anses som farlige lenger.

Jo Martin Stigen

MÅ VURDERE LOVENDRING: Professor Jo Stigen mener dommene om prøveløslatelse fra forvaring avdekker et paradoks i det norske systemet.

Foto: Universitetet i Oslo

– Vi må huske at det skal veldig mye til for å holde noen innesperret for noe de ikke har gjort, men kan komme til å gjøre i fremtiden. Retten i «Lommemannen-saken» har fulgt Høyesteretts dom fra i går, der det går frem at man krever nærliggende fare for at personen kan begå ny kriminalitet. Dersom det ikke foreligger skal man løslates, sier Jo Stigen, professor ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo, til NRK.

Høyesterett kom torsdag til at Nokas-dømte Kjell Alrich Schumann og Metkel Betew kan prøveløslates etter at de har sonet minstetiden for forvaring. Retten er kommet til at det ikke er nærliggende fare for at de vil begå ny kriminalitet.

Fredag kom Asker og Bærum og tingrett til den samme konklusjonen i «Lommemannen»-saken. Overgrepsdømte Erik Andersen kan løslates etter å ha sonet minstetiden for forvaring. Den beslutningen bygger blant annet på Nokas-dommen fra Høyesterett.

– Svakhet ved systemet

Dermed slipper de alle ut etter å ha sonet minstetiden for forvaring på henholdsvis 10 og sju år, De siste to dagenes dommer har avdekket svakheter med forvaringsordningen, mener Stigen.

– Det er et paradoks at en person som anses som så farlig at han idømmes forvaring, kan slippe ut tidligere enn en person som ble ilagt fengselsstraff når de ellers har begått en helt sammenlignbar forbrytelse, sier han.

Olav Rønneberg kommenterer løslatelsen

Riksadvokaten fortalte i går at de reagerer på at spørsmålet om nærliggende fare tillegges såpass mye vekt.

– Det er svært vanskelig for oss å bevise faren for at en person som har sittet inne i 10 år kan bryte lova på ny. I praksis ser vi at for en del type alvorlig kriminalitet har påtalemyndigheten egentlig ikke et spesielt godt verktøy for å stansa løslatelse på prøve, sa Reidar Bruusgaard, statsadvokat ved Riksadvokatens kontor og aktor under Nokas-rettssaken i 2006.

Ønsker lovendring

Kjell Alrich Schumann

LØSLATES: I går ble det kjent at Kjell Alrich Schumann kan prøveløslates.

Foto: Joar Elgåen / NRK

Riksadvokaten varslet at de vil ta initiativ til en lovendring. Også justisminister Anders Anundsen tok til orde for en lovendring, og sier Stortinget skal ta stilling til et forslag som gjør at minstetiden for forvaring og fengsel blir den samme.

Stigen tror dette kan være en god idé.

– Det er jo ikke noen god grunn til at den som anser som spesielt farlig skal få en kortere straff enn den som ikke anses som like farlig. I Nokas-saken ser vi nå at de to som opprinnelig ble regnet som farligst slipper ut tidligere enn de ville med en ordinær straff. Det er et paradoks, sier han.

Stigen mener dommen i Lommemannen-saken er grundig.

– Og den viser to ting som er viktig. Den tar på alvor de sakkyndiges vurderinger, samtidig som retten gjør en selvstendig vurdering. Samtidig viser også denne dommen at dette er et komplekst spørsmål og at dagens ordning kanskje bør bli gjenstand for en evaluering, sier jusprofessoren.

Strenge vilkår

Aktor i Lommemannen-saken, statsadvokat Per Egil Volledal, sier til NTB at han er orientert om utfallet, men at han nå vil benytte seg av fristen på to uker før han bestemmer om saken bør ankes eller ikke.

Dersom dagens dom blir rettskraftig kan Erik Andersen løslates på vilkår. Blant annet kan han ikke forlate Hordaland fylke uten tillatelse, og han forbys å bruke bade- og idrettsanlegg hvor barn og unge samles.

Lommemannen løslates

AKTUELT NÅ