NRK Meny
Normal

NOAS: Dette viser hvor restriktive Norge er

Sverigedemokraternas hyllest av norsk innvandringspolitikk vitner om hvor strengt Norge er blitt, mener asylsøkerforening.

rådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS)

– IKKE NOE Å SKRYTE AV: Rådgiver Jon Ole Martinsen i NOAS mener Sverigedemokraternas ros til Norge viser hvor lite gjestmilde regjeringen er mot asylsøkere og flyktninger.

Foto: Bjørn Ruud/NRK

I går kunne NRK fortelle at Sverigedemokraterna ser på Norge som et forbilde når det kommer til innvandringspolitikk.

– Dette viser hvor restriktive Norge er i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med. Norske myndigheter har de siste årene sendt ut et klart politisk signal til mennesker på flukt – «velg et annet land enn Norge», sier rådgiver i Norsk Organisasjon for asylsøkere (NOAS), Jon Ole Martinsen.

Opp mot 100.000 asylsøkere

Sverige har hittil i år mottatt 50.000 asylsøknader, og regner med å ende på mellom 80.000 og 100.000 totalt i 2014.

Til sammenligning mottok Norge 12.000 asylsøknader i fjor.

En stor del av forklaring er at Sverige har åpnet dørene for alle syrere.

– Vi setter pris på den rausheten som svenskene har vist overfor syrerne, og mener Norge burde gjort mer, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen til NRK.

Han vil ikke si noe om hva de mener om Sverigedemokraterna.

Velger hvor man vil bo

Martinsen fra NOAS forklarer at regelverket for familiegjenforening er en av faktorene som gjør Sverige til et mer attraktivt land for asylsøkere enn Norge.

25,2 prosent av det totale antall innvandrere som fikk oppholdstillatelse i Sverige i 2013 fikk dette på grunnlag av familiegjenforening.

– Man har ikke de samme kravene til inntektsgrunnlag som i Norge. Det er enklere å få familiegjenforening, sier han.

– I tillegg kan det være faktorer som at man i Sverige kan velge selv hvor man vil bo. I Norge blir man plassert i en kommune og kan bli værende på asylmottak der i mange år, sier Martinsen.

Ifølge Dublin-avtalen skal det landet i Europa som asylsøkeren først kommer til, behandle asylsøknaden. Men enkeltland kan gjøre unntak, for eksempel om det første landet har så stor tilstrømning at de ikke klarer å behandle alt.

– Norge bruker Dublin-avtalen i større grad enn Sverige, og det kan være en medvirkende årsak til at flere asylsøkere kommer til Sverige, sier Martinsen.

Han peker også på at bekjentskaper i landet gjør at mange velger Sverige i stedet for Norge.

Syrerne skiller Norge fra Sverige

Nesse i Flyktninghjelpen har sett på tallene for asylsøkere i Norge og Sverige. Han sier landene er svært forskjellige når det gjelder signaler til asylsøkere, men at de har hatt ganske lik politikk inntil borgerkrigen brøt ut i Syria.

– Hvis vi ser på flyktninger og asylsøkere til Norge og Sverige i forhold til folketallet, har vi ligget ganske likt hvis man ser bort fra de siste tre årene. Men etter at krigen i Syria brøt ut, har det kommet ekstremt mange syrere til Sverige, sier Nesse.

Antall kvoteflyktninger fra FN utgjør en liten del. Det er antallet asylsøkere som kommer direkte til landet, som skiller.

– Hvis man tar bort syrerne fra statistikken, er det ikke stor forskjell på Norge og Sverige folketallet tatt i betraktning, sier Nesse.

Sverige er i en klasse for seg når det kommer til syrerne. De tar imot like mange som Tyskland, enda Tyskland har åtte ganger så mange innbyggere.

– Hvorfor kommer det så mange til Sverige?

– Mye skyldes at det var mange syrere i Sverige bør borgerkrigen startet. Dermed har de hatt et nettverk der. Nå har myndighetene i Sverige åpnet for at alle syrere får opphold- og arbeidstillatelse i landet, og dermed øker antallet enda mer, forklarer Nesse.

Det var i september 2013 at myndighetene i Sverige besluttet å gi alle syrere som kom til landet permanent opphold.

Ikke lettere å få asyl

Når det kommer til behandlingen av asylsøknader, viser tallene at Sverige og Norge ligger ganske likt.

Så langt i år har rundt 3.000 av 6.563 asylsøknader blitt innvilget i Norge. I Sverige har 9.000 av 22.000 asylsøknader blitt innvilget, om man ser bort fra syrerne, som i all hovedsak får opphold automatisk.

– Dette bekrefter bildet av at det er de syriske flyktningene som skiller Sverige fra Norge. Det er den store forskjellen, sier Nesse.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger