Mener arbeidsforholdene i Viasat kan være helseskadelige

Flere av medlemmene i Stortingets helse - og sosialkomité reagerer kraftig på tidligere selgeres beskrivelser av arbeidsforholdene i Viasat. – Kan føre til en eksplosjon i antall uføre, sier SVs Karin Andersen.

Viasat og SVs Karin Andersen

SVs Karin Andersen reagerer kraftig på det tidligere ansatte forteller om arbeidforholdene i Viasat.

Foto: Presse/Martin H. W. Zondag / SV/Scanpix

NRK meldte onsdag at tidligere selgere i Viasats slår alarm om arbeidsforholdene ved avdelingen for nysalg. Selgerne, de fleste av dem unge, forteller at de følte seg presset til å jobbe store mengder ubetalt overtid, og hevder de ble truet med sparken dersom de begynte å stille krav om arbeidsforholdene.

Selgerne NRK har snakket med jobbet i Viasats avdeling for nysalg oger en periode på tre år. For minst en av dem av endte tiden i Viasat med et behov for jevnlig oppfølging fra psykolog.

Karin Andersen (SV) er nestleder i Stortingets arbeids - og sosialkomité. Hun reagerer kraftig på NRKs avsløringer, og mener arbeidsforholdene de tidligere Viasat-ansatte beskriver kan være rett ut helseskadelige.

– Slik «bruk og kast»-mentalitet er ikke bare er brudd på alle regler, men firmaer som driver slik ødelegger helsa til folk. Et slikt arbeidsliv vil føre til en eksplosjon i antall uføre, sier Andersen til NRK.no.

Robert Eriksson (Frp)

Robert Eriksson i FrP mener Adecco nå har press på seg for å rydde opp.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX

Ønsker svartelisting

De tidligere selgerne NRK har snakket med er ansatt av bemanningsbyrået Adecco. Andersen mener det er feil at bedrifter bruker vikarer og innleiebyråer til å fylle ordinære stillinger.

– Firmaer og utleiebyråer som bryter lover og regler slik som det beskrives her, må svartelistes og ikke få drive videre, sier Andersen.

Hun mener saken viser at det trengs endringer innen bemanninsbransjen.

– Vi trenger et eget bransjeprogram for bemanningsbransjen, slik vi nå har fått på renhold. Dette for å sikre gode arbeidsforhold og for å stoppe brudd på bestemmelsene om inn- og utleie, sier Andersen.

Arbeidstilsynet har varslet at de vil granske både Viasat og Adecco etter NRKs avsløring. Andersen mener tilsynet bør ha mulighet til å ilegge strengere sanksjoner.

– Arbeidstilsynet må ha rett til å ilegge overtredelsesgebyrer som er så store at de svir sikkelig ved brudd på arbeidsmiljøloven, sier Andersen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Lucas Scott Andersen og anonyme eks-Viasat-ansatte

Lucas Scott Andersen er den eneste av de tidligere Viasat-selgerne som orker å stå fram.

Foto: Martin Zondag / NRK

– Adecco må rydde opp

FrPs Robert Eriksson leder arbeids - og sosialkomiteen. Han er opptatt av Adeccos ansvar, som arbeidsgiver for de midlertidig ansatte selgerne.

– Adecco har hatt et negativt søkelys på seg tidligere, og nå er de avhengige av å rydde opp, sier Eriksson.

Han mener dette ikke bare er viktig for Adeccos del, men mener det må til for at man skal ha tiltro til bemanningsbransjen som en helhet.

– Det er positivt med konkurranse, det er noe jeg er for, men vi kan ikke ha selskap som driver «cowboyvirksomhet». Dersom de ikke får orden på dette, kan det være ødeleggende for hele bransjen, sier Eriksson.

Torbjørn Røe Isaksen

Høyres Torbjørn Røe Isaksen påpeker at mange unge arbeidstakere mangler informasjon om hvordan ting skal være.

Foto: Varfjell, Fredrik / Scanpix

– Uakseptabelt med rovdrift

Torbjørn Røe Isaksen er medlem av arbeids - og sosialkomiteen og arbeidspolitisk talsmann for Høyre. Også han reagerer på NRKs avsløringer.

– Det å drive rovdrift på sine ansatte er uaksetabelt. Dersom forholdene er slik de blir framstilt, er det ikke i tvil om at dette er klare brudd på arbeidsmiljøloven, og at det er straffbart, sier Isaksen, som presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag.

Isaksen mener det er særlig alvorlig dersom unge mennesker får sitt første med arbeidslivet på den måten de tidligere Viasat-selgerne beskriver.

– Det er veldig mange unge som i begynnelsen av arbeidslivet ikke har kunnskap om hvordan ting skal være, og da er det alvorlig å bli møtt av slike forhold, sier Isaksen.

Han understreker samtidig at han ikke tror det de tidligere Viasat-ansatte forteller er betegnende for norsk arbeidsliv i sin alminnelighet.

– I det store og det hele tror jeg ikke norsk arbeidsliv er preget av trakassering, sier Isaksen.

Hans Jørgen Wang Adecco

Regiondirektør i Adecco Oslo, Hans Jørgen Wang, sier man vil undersøke forholdene ved Viasats selgeravdeling.

Foto: Presse / Adecco

Vil undersøke forholdene

Informasjonsansvarlig i Viasat, Øystein Hygen Christensen, sier man er overrasket over påstandene, og at «selskapet oppfatter miljøet på salgsavdelingen som bra».

Christensen påpeker også at det er Adecco, og ikke Viasat som er arbeidsgiveren til selgerne.

Adeccos regiondirektør i Oslo, Hans Jørgen Wang, sier man har vært kjent med at overtid tidligere ikke ble registrert, men sier at dette nå skal ha blitt ryddet opp i.

Wang sier at man ble varslet om de øvrige påstandene om arbeidsforholdene for tre uker siden, og at dette er noe Adecco nå vil undersøke i samarbeid med Viasat.

– Vi ønsker at alle som mener de har opplevd noe slikt, skal ta kontakt med oss. Det er den eneste måten vi kan gjøre noe med det. Så langt har vi ikke kunnet dokumentere noen tilfeller av press, sier Wang til NRK.no.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger