– Vi vil få en ny underklasse i norsk arbeidsliv

Asylstrømmen til Norge gjør at arbeidsgiverorganisasjonene nå vil utrede muligheten for å innføre nasjonal minstelønn. Det vil gi lavtlønte enda lavere lønn, raser arbeidstakerorganisasjonene.

Kristiansen

LO-leder Gerd Kristiansen er sterkt kritisk til å innføre nasjonal minstelønn-

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Den store strømmen av asylsøkere til Norge gjør at regjeringen bør invitere til diskusjon om å innføre norsk minstelønn. Det mener arbeidsgiverorganisasjonene Virke, NHO og Spekter.

Anne-Karin Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter er prinsipiell motstander av nasjonal minstelønn. Men nå må diskusjonen tas, mener hun.

Anne Kari Bratten

- Nasjonal ministelønn kan være effektivt mot arebeidslivskriminalitet, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Jeg er redd for at det utvikler seg et grått eller sort arbeidsmarked, med arbeidsgivere som ikke er så opptatt av tariffavtalen og lovlighet. For å hindre arbeidsmarkedskriminalitet kan nasjonal minstelønn være et effektivt virkemiddel, sier Bratten.

– Vil bli enklere å peke på kriminelle

Spekter-lederen mener at Holden-utvalget nå bør legge frem en tilleggsutredning, som fokuserer på hva flykningsituasjonen her hjemme har å si for arbeidsmarkedet.

Virke er glad for at også Spekter nå vil diskutere nasjonal minstelønn.

– Minstelønn er et nivå som er enkelt å forstå både for arbeidsgivere, arbeidstakere og immigranter som kommer til Norge. Det gir en bunnplanke som alle kan være trygge på, og det vil være enklere å peke på de kriminelle og useriøse, sier Inger Lise Blyverket i Virke.

Hun mener at sjokket som den enorme tilstrømmingen av asylanter til Norge har medført kan få flere til å se på egne vedtatte standpunkter på nytt.

– Vi har ikke giftet oss med en konklusjon, men jeg er helt sikker på at hvis vi skal lykkes i å få på plass en nasjonal lovfestet minstelønn, må nivået defineres av myndighetene sammen med partene i arbeidslivet, sier hun.

– Risikerer et A- og B-lag i arbeidslivet

Inger Lise Blyverket

- Vi må se på vedtatte standpunkter på nytt, sier Inger Lise Blyverket i Virke.

Foto: Virke

LO-leder Gerd Kristiansen raser mot forslaget.

Hun mener at det er naivt å tro at de lave lønningene kun vil begrenses til de flykningene som begynner å jobbe her i landet.

– Vi vil få et lønnspress nedover for de gruppene som allerede tjener minst. Det betyr at vi på sikt vil få en ny underklasse i norsk arbeidsliv. Jeg trodde den tiden var forbi, sier Kristiansen.

Også LO erkjenner behovet for at myndighetene og partene i arbeidslivet må snakke sammen. Men de må begynne i riktig ende, mener hun.

– Det er ikke bra hvis vi starter i den enden at vi prøver å lage et A og B-lag i norsk arbeidsliv. Lønnsnivået i Norge er tilpasset det norske kostnadsnivået. Det må også gjelde for folk som av ulike grunner kommer hit, sier Kristiansen.

Hun frykter at tariffsystemet settes i spill dersom man lager et system med nasjonal minstelønn.

Også YS-leder Jorunn Berland avviser overfor NRK at diskusjonen om minstelønn bør tas nå på grunn av flyktningkrisen.

Unio-leder Anders Folkestad sier at forslaget om minstelønn er en dårlig ide, og at han er overrasket over at utspillet fra arbeidsgiverorganisasjonene kommer nå.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger