Hopp til innhold

– Vi vil få en ny underklasse i norsk arbeidsliv

Asylstrømmen til Norge gjør at arbeidsgiverorganisasjonene nå vil utrede muligheten for å innføre nasjonal minstelønn. Det vil gi lavtlønte enda lavere lønn, raser arbeidstakerorganisasjonene.

Kristiansen

LO-leder Gerd Kristiansen er sterkt kritisk til å innføre nasjonal minstelønn-

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Den store strømmen av asylsøkere til Norge gjør at regjeringen bør invitere til diskusjon om å innføre norsk minstelønn. Det mener arbeidsgiverorganisasjonene Virke, NHO og Spekter.

Anne-Karin Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter er prinsipiell motstander av nasjonal minstelønn. Men nå må diskusjonen tas, mener hun.

Anne Kari Bratten

- Nasjonal ministelønn kan være effektivt mot arebeidslivskriminalitet, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter.

Foto: Holm, Morten / NTB scanpix

– Jeg er redd for at det utvikler seg et grått eller sort arbeidsmarked, med arbeidsgivere som ikke er så opptatt av tariffavtalen og lovlighet. For å hindre arbeidsmarkedskriminalitet kan nasjonal minstelønn være et effektivt virkemiddel, sier Bratten.

– Vil bli enklere å peke på kriminelle

Spekter-lederen mener at Holden-utvalget nå bør legge frem en tilleggsutredning, som fokuserer på hva flykningsituasjonen her hjemme har å si for arbeidsmarkedet.

Virke er glad for at også Spekter nå vil diskutere nasjonal minstelønn.

– Minstelønn er et nivå som er enkelt å forstå både for arbeidsgivere, arbeidstakere og immigranter som kommer til Norge. Det gir en bunnplanke som alle kan være trygge på, og det vil være enklere å peke på de kriminelle og useriøse, sier Inger Lise Blyverket i Virke.

Hun mener at sjokket som den enorme tilstrømmingen av asylanter til Norge har medført kan få flere til å se på egne vedtatte standpunkter på nytt.

– Vi har ikke giftet oss med en konklusjon, men jeg er helt sikker på at hvis vi skal lykkes i å få på plass en nasjonal lovfestet minstelønn, må nivået defineres av myndighetene sammen med partene i arbeidslivet, sier hun.

– Risikerer et A- og B-lag i arbeidslivet

Inger Lise Blyverket

- Vi må se på vedtatte standpunkter på nytt, sier Inger Lise Blyverket i Virke.

Foto: Virke

LO-leder Gerd Kristiansen raser mot forslaget.

Hun mener at det er naivt å tro at de lave lønningene kun vil begrenses til de flykningene som begynner å jobbe her i landet.

– Vi vil få et lønnspress nedover for de gruppene som allerede tjener minst. Det betyr at vi på sikt vil få en ny underklasse i norsk arbeidsliv. Jeg trodde den tiden var forbi, sier Kristiansen.

Også LO erkjenner behovet for at myndighetene og partene i arbeidslivet må snakke sammen. Men de må begynne i riktig ende, mener hun.

– Det er ikke bra hvis vi starter i den enden at vi prøver å lage et A og B-lag i norsk arbeidsliv. Lønnsnivået i Norge er tilpasset det norske kostnadsnivået. Det må også gjelde for folk som av ulike grunner kommer hit, sier Kristiansen.

Hun frykter at tariffsystemet settes i spill dersom man lager et system med nasjonal minstelønn.

Også YS-leder Jorunn Berland avviser overfor NRK at diskusjonen om minstelønn bør tas nå på grunn av flyktningkrisen.

Unio-leder Anders Folkestad sier at forslaget om minstelønn er en dårlig ide, og at han er overrasket over at utspillet fra arbeidsgiverorganisasjonene kommer nå.

AKTUELT NÅ