Hopp til innhold

– Vi sorterer ikke unge i grupper

– Det er ikke akseptabelt å skille elever etter etnisk opprinnelse, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Kristin Halvorsen

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen aksepterer ikke etnisk skille på videregående skoler.

Foto: Hallvard Indgjerd

Bjerke videregående skole i Oslo har delt inn elevene etter etnisitet, skriver Dagsavisen i dag. Målet har vært å stanse flukten av etnisk norske elever.

«Det reneste apartheid»

Også Oslos utdanningsbyråd Torger Ødegaard (H) har reagert i dag, og gitt skolen beskjed om at denne klasseinndelingen må stanse.

Ødegaard kjente heller ikke til denne praksisen, som av jussprofessor Henning Jakhelln kalles "det reneste apartheid" i Dagsavisen.

Kunnskapsministeren vil likevel be utdanningsbyråden i Oslo forklare hvordan dette kunne skje.

– Jeg ber umiddelbart Torger Ødegård om en forklaring. Og jeg stusser veldig på om dette er en god måte å gå fram på.

– Må tilby god kvalitet

– Men hva kan gjøres for å sikre at de etnisk norske elevene på videregående skoler ikke slutter fordi de er i mindretall?

– Det kan man sikre ved å tilby god kvalitet, mener kunnskapsministeren.

– Vi skal lykkes med å lage en mangfoldig skole der alle skal få vise hva de kan, og ha en mulighet til å få brukt sitt potensial.

Kristin Halvorsen sier det heldigvis er sånn at ungdom som vokser opp i Oslo og i Norge i dag ikke skiller mellom ”norske elever” og ”ikke-norske elever” gjennom deres bakgrunn og foreldrenes etnisitet.

– Alle er en del av det mangfoldige norske samfunnet. Vi skal ikke sortere dem i grupper.

– Trenger å lære kulturelle koder

Hadia Tajik er medlem av Stortingets utdanningskomité, innvalgt fra Oslo.

Hadia Tajik

Hadia Tajik

Foto: Arbeiderpartiet

Hun vil ha en skole for kunnskap og mestring. Og hun mener en slik skoleinndeling som Bjerke videregående skole har hatt siden i sommer, vil ha motsatt hensikt.

– Det er veldig lite hensiktsmessig, sier Aps eneste flerkulturelle stortingsrepresentant.

– Målet må være mest mulig læring for alle – både for de med innvandrerbakgrunn som trenger å få med seg de kulturelle kodene i Norge, men det er også viktig for de etnisk norske å møte og lære å kjenne unge med ulik etnisk bakgrunn.

Hun sier at opplæringsloven bare åpner for å dele elever i grupper som dette bare helt unntaksvis, og i et begrenset tidsrom. Og da skal begrunnelsen være pedagogisk, ikke at etnisk norske elever kan komme til å bytte skole.

– En del av bagasjen

Hadia Tajik er bekymret over elevsammensetningen i Oslo-skolen. Hun mener at skolebyråd Torger Ødegaard tidligere har vist at han ikke tar dette alvorlig.

– Han har sagt at en elev er en elev, uten at etnisiteten har betydning. Da er han blind for en del av de faktorene som teller inn i skolemiljøet. Kulturell og sosial bakgrunn er også en del av bagasjen som både lærere og medelever må forholde seg til, sier Tajik.

Bjerke videregående skole

Bjerke videregående skole må endre praksis.

Foto: Kjersti Kanestrøm Lie / NRK

Hun tar til orde for å se på skolekretsgrensene i grunnskolen for å få en mer balansert elevsammensetning.

Til de videregående skolene er det elevene selv som søker, på bakgrunn av karakterene fra ungdomsskolen.

Hadia Tajik mener det mulig å ha en mer bevisst politikk på hvilke videregående skoler man legger ulike, populære og mindre populære linjer til.

– Det kan ha betydning for den totale elevsammensetningen, sier hun.

AKTUELT NÅ