– Vi må hjelpe dem tilbake

Omar Syed når ut til ungdom som står i fare for å bli rekruttert til radikale grupper. Han sier det har blitt færre, men at mange blir utsatt for kriminelle miljøer.

Omar Gilania Syed og Erna Solberg - bruk denne

DEBATT: I dag inviterer Erna Solberg en rekke organisasjoner og trossamfunn for å diskutere en ny handlingsplan mot radikalisering. Omar Syed er en av de inviterte, men først møter han statsministeren til debatt i Politisk kvarter.

Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

Statsministeren vil bekjempe radikale ekstremister slik hun håndterer ungdomskriminelle. Hun viser til onsdagens PST-rapport som har kartlagt bakgrunnen til ekstreme islamister i Norge. Den viser at 1 av 5 radikaliserte er konvertitter.

– Er det bedre om en utsatt ungdom blir gjengkriminell enn religiøs ekstremist?

– Nei, det er det ikke. Terrorfaren går ned når færre blir religiøse ekstremister og færre lar seg rekruttere til fremmedkrigere, men vi må sørge for at vi har et inkluderende samfunn, sier Erna Solberg (H) i Politisk kvarter.

– De søker etter nye autoriteter, et annet miljø, gruppefølelse, og identitet. Arbeidet mot radikalisering har mye til felles med hvordan vi jobber med ungdomskriminalitet. Det er den samme jobben, stadfester Solberg.

I dag starter statsministeren og justisministeren arbeidet med en ny handlingsplan mot radikalisering og inviterer en rekke organisasjoner og trossamfunn til statsministerboligen for å få innspill.

Moskesamarbeid mot radikalisering

Omar Gilani Syed jobber for å nå sårbar ungdom som er i fare for å bli radikaliserte i prosjektet Samarbeid for inkluderende dialog i Oslo. Han jobber både med kommunen og flere moskeer i bydel gamle Oslo.

Omar Gilania Syed og Erna Solberg 2 - bruk

Omar Syed synes ungdomskriminalitet har blitt et økende problem.

Foto: Sunniva Skjeggestad / NRK

Syed mener færre unge står i fare for å bli radikalisert nå, men at arbeidet må fortsette.

– Radikaliseringen reduseres, og det skyldes det gode samarbeidet mellom politiet, ungdomsgruppene i moskeene og Oslo kommune, sier han til NRK.

Likevel er det fortsatt mange miljøer som kriminaliserer lovlydige borgere. Han mener mange omtaler muslimar som kriminelle selv om de ikke er det.

– Vi når ut til lukkede grupper og inkluderer dem bedre i fellesskapet. Vi må fortsette å vise at vi har plass til alle og bekjempe utenforskap, sier Syed.

Kan bli kriminelle

Men at det blir færre radikale ekstremister betyr ikke at sårbar ungdom er utenfor faresonen.

– Vi ser at ungdomskriminalitet har blitt et problem. Vi må ta vare på de unge, og prøve å få de tilbake på skolen og ut i arbeidslivet. Vi trenger ungdomstiltak som vil hjelpe dem tilbake, forteller Syed.

– Blir de kriminelle de som før ble religiøse ekstremister?

– Ja, altså jeg er ikke sikker på at det er den samme gruppen, men vi kan absolutt lære av det arbeidet vi har gjort hittil. Vi må ikke la onde kriminelle krefter å destabilisere samfunnet vårt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger