Hopp til innhold

– Vi kommer til å få en asylpolitikk som er blant de strengeste i Europa

Regjeringen legger inn forslag til innstramninger i asylreglene i frykt for at det kan komme 100.000 asylsøkere til Norge i 2016.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug om familiegjenforening, da hun i dag presenterte lovforslag for å begrense antall flyktninger

NTB scanpix

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) på vei til dagens pressekonferanse der hun la frem et høringsnotat på 150 sider.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Utlendingsdirektoratet sier at det kan komme mellom 10.000 og 100.000 asylsøkere til Norge neste år. Er vi noe i nærheten av det siste tallet, kan det få voldsomme konsekvenser for vårt velferdssamfunn.

Det sa innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) da hun la frem regjeringens forslag om innstramninger i flyktning- og asylpolitikken.

Den nyutnevnte ministeren sa at regjeringen totalt legger frem forslag til 40 større og mindre endringer til av lover og forskrifter.

Sylvi Listhaug

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterer innstrammingstiltak for å gjøre det mindre attraktivt å søke asyl i Norge.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Høringsfristen er satt til seks uker, frem til 9. februar. Deretter vil regjeringen legge frem forslag for Stortinget. Målet er å få på plass endringer raskt før antall asylsøkere kan ta seg opp til våren.

– Det er viktig for oss å være i forkant av det som kan være en økende asyltilstrømning i løpet av våren. Vi vet av erfaringen at da kan tallet på asylsøkere ta seg opp, sa Listhaug.

Mange av forslagene er basert på forliket om asylpolitikken som Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre presenterte i november.

I tillegg er det flere forslag som regjeringen legger frem på egen hånd og Listhaug sa etter fremleggelsen at forslagene var en kraftig innstramning.

– Ja, vi kommer til å få en asylpolitikk som er blant de strengeste i Europa. Og det er helt nødvendig vi skal ta imot, bosette og integrere de som kommer hit, sa Listhaug til NTB.

Listhaug om unge asylsøkere

De viktigste forslagene:

 • Stramme inn reglene for familiegjenforening slik at en person må ha fire års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted.
 • Regjeringen vil utstede betalingskort til flyktningene i stedet for å gi dem kontanter. Målet er å unngå at flyktninger sender penger til familie i hjemlandet.

 • Asylsøkere som kommer med transittvisum over grensen fra Russland skal ikke kunne få asyl.
 • Begrenser visumfriheten for asylsøkere. Det innebærer at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling av sin asylsøknad i Norge, kan bortvises fra grensen.
 • Lage en forskriftshjemmel som gir adgang til å gi midlertidig oppholdstillatelse uten å ta endelig stilling til beskyttelsesbehovet. Den midlertidige oppholdstillatelsen gir ikke rett til permanent opphold, og gir heller ikke grunnlag for familieinnvandring.
 • Det foreslås at grunnlaget for permanent opphold bortfaller dersom behovet for beskyttelse bortfaller innenfor en periode på fem år.
 • Regjeringen vil gjeninnføre skillet mellom personer som har krav på opphold etter FNs flyktningkonvensjon, og dem som har krav på vern mot retur til hjemlandet etter det menneskerettslige returforbudet.
 • Enslige mindreårige asylsøkere skal gis beskyttelse fram til fylte 18 år. Det skal da foretas en ny ordinær vurdering, som avgjør om utlendingen fyller vilkårene for beskyttelse eller opphold i Norge på annet grunnlag.
 • For at en asylsøker skal få rett til permanent oppholdstillatelse i Norge, må utlendingen avlegge avsluttende prøver i Samfunnskunnskap på et språk han eller hun forstår, samt en avsluttende prøve i norsk, som viser at vedkommende behersker et minimum av norsk muntlig.
 • Departementet ønsker å endre introduksjonsloven slik at også personer mellom 55 og 67 år må gjennomgå opplæring i norsk og samfunnsfag.
 • Permanent opphold skal kunne avslås hvis søkeren ikke kan avklare egen identitet, eller unnlater å fremskaffe reisedokumenter når det har hindret retur, eller at beskyttelsesbehovet skyldes søkernes egne handlinger etter at søkeren forlot hjemlandet, og at hovedformålet med disse handlingene har vært å oppnå oppholdstillatelse.
 • Regjeringen foreslår at klagefristen reduseres fra tre uker til en uke i saker der Utlendingsdirektoratet (UDI) anser det som åpenbart at en asylsøker ikke fyller vilkårene for beskyttelse eller vern mot retur.
 • Regjeringen foreslår også å gjøre visse endringer i reglene om rettshjelp i utlendingssaker, og foreslår å fjerne retten til fritt rettsråd i avvisningssaker etter utlendingsloven.
 • Det foreslås at politiet skal få oppbevare fingeravtrykk til asylsøkere i 10 år.

AKTUELT NÅ