– Vi handler eiendom som aldri før

Boligprisene steg litt mindre enn ventet i februar, likevel er tallene rekordhøye.

Boligpriser

Det er hett på boligmarkedet om dagen. Leilighetene i hovedstaden er spesielt ettertraktet, og prisveksten er høy.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Fasit for boligprisstatistikken i februar, ble en vekst på 1,1 prosent og 0,5 prosent sesongjustert.

– Det nok litt mindre enn noen kanskje ventet, sier Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Tallene Dreyer presenterte onsdag formiddag, viser likevel et boligmarked med høy prisvekst og omsetning. Alle deler av boligmarkedet opplever stor aktivitet.

– Det er ingen overdrivelse å si at nordmenn handler eiendom som aldri før.

Press på hovedstaden

Christian V. Dreyer

Christian V. Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Tidligere denne uka viste OBOS boligprisstatistikk en vekst på 17,8 prosent de siste tolv månedene, noe som har gjort at flere analytikere har oppjustert sine prognoser. Februartallene er likevel ikke like høye som veksten i januar, på 2,9 prosent.

– Det har aldri før blitt solgt så mange boliger i februar som nå. Det er en høy prisstigning totalt sett for januar og februar, men det er vanlig for måneden, sier Dreyer.

Ubalansen mellom tilbud og etterspørsel vedvarer i de store byene. Tromsø er fortsatt det stedet i Norge hvor boligprisene stiger mest, men presset på hovedstaden merkes spesielt godt.

– Oslo har utvilsomt vært den regionen med høyest press på boligmarkedet, spesielt på leiligheter. I Oslo tar det i snitt 17 dager å selge en bolig, mens andre steder i landet tar det 100 dager.

De høye prisene bekymrer

Svakest vekst er det i Sandnes og Stavanger, med henholdsvis 1,8 og 2,9 prosent prisvekst det siste året. Spådommen til Dreyer er at veksten vil avta over hele landet.

– Vi ser en tendens til at prisene begynner å moderere seg noe i forhold til slutten av fjoråret. Vi regner med at vi får en utflating i tolvmånedersveksten og et fall de neste månedene.

Dreyer mener den sterke boligprisveksten gir grunn til bekymring. Han peker særlig på konsekvensene for førstegangskjøpere med høy gjeld dersom renten stiger og tilstanden til norsk økonomi blir dårligere.

– Vi er i likhet med Finanstilsynet bekymret for boligprisutviklingen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger