NRK Meny
Normal

Ansatte og arbeidsministeren uenige om ledigheten øker eller faller i 2017

Arbeidsminister Anniken Hauglie tror bedriftene og arbeidsmarkedet er over den verste kneika. Men flere enn før er utenfor arbeidslivet og privatansatte frykter økende ledighet.

Anniken Hauglie

Mye kan tyde på at vi er over den verste kneika og går mot lysere tider i arbeidsmarkedet, sier arbeidsminister Anniken Hauglie

Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Når ledigheten faller igjen – og følger trenden det siste året med utflating i ledigheten og litt nedgang, så kan jo mye tyde på at vi er over den verste kneika og at vi går lysere tider i møte, sier Arbeidsminister Anniken Hauglie til NRK.

YS-forbundet Negotia er ikke enig i enige i arbeidsministerens beskrivelse av situasjonen på arbeidsmarkedet.

Flere utenfor

Arbeidsledigheten er nå på 4,7 prosent, noe som er litt lavere enn forrige måling på 4,9 prosent, men også andelen nordmenn som har jobb, synker. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antall sysselsatte falt med 14 000 i perioden august-november i fjor. Nettoeffekten er at tallet på dem som står utenfor arbeidslivet økte.

 • Ledigheten biter seg fast på et høyt nivå og det skapes for få jobber

  Arnfinn Korsmo
arnfinn korsmo
Foto: Negotia

– Foreløpig ser vi dessverre ikke at trenden har snudd. Det er ikke nok nyansettelser som demmer opp for oppsigelsene, derfor er det fortsatt for mange som er arbeidsledige, sier Arnfinn Korsmo, leder i YS-forbundet Negotia.

SSB: – Hyggelig OG bekymringsfullt

 • ole sandvik er seniorrådgiver i SSB

  Det er er god nyhet at 60.000 av de ledige i 3. kvartal i fjor, fikk jobb i 4. kvartal, sier seniorrådgiver Ole Sandvik i SSB

  Foto: SSB
  – Hvis vi sammenlikner tredje kvartal med fjerde kvartal, så var det 60.000 personer som kom inn i jobb, sier seniorrådgiver Ole Sandvik i Statistisk sentralbyrå. SSB har fulgt nordmenn ut og inn av arbeidslivet det siste halve året i fjor.
 • De siste to årene har nesten 50.000 rogalendingar registrert seg som arbeidsledige hos NAV

Av de 120.000 arbeidsledige i siste kvartal i fjor, hadde bare 51.000 av disse, under halvparten, vært arbeidsledige også i 3. kvartal.

 • bevegelser i arbeidsstryken annet halvår 2016

  Flere ledige fikk jobb, men mange forlot arbeidslivet siste halvdel av 2016

  Foto: Tabell fra SSB

– Det er dessverre også slik at vi ser en bevegelse andre veien. 27.000 av dem som hadde jobb i 3 kvartal, var arbeidsledige i siste kvartalet i fjor. Samtidig forlot 102.000 personer arbeidslivet fra 3. til 4. kvartal i fjor. Mange av dem blir ordinære alderspensjonister, men det er dessverre en økende tendens til at også yngre, som normalt og tidligere har vært i arbeid i den aldersgruppen, andelen av dem som er utenfor arbeidsstyrken, den øker, sier seniorrådgiver Ole Sandvik i SSB.

Vil ha dugnad mot oppsigelser

 • Arbeidsgivere må holde hodet kaldt og ikke kvitte seg med kompetent arbeidskraft straks overskuddet blir litt lavere.

  Lederen i Negotia, Arnfinn Korsmo

Arnfinn Korsmo i Negotia appellerer til arbeidsgiverne om å la være å si opp stadig yngre voksne arbeidstakere fordi tidene er usikre.
– Dette handler om dugnad. Det lykkes best når vi drar lasset sammen, sier Negotia-lederen.

Like få i jobb som på 90-tallet

Det siste tallet for andelen i jobb mellom 15 og 74 år er 66,8 prosent, eller to av tre personer. De sesongjusterte tallene går bare tilbake til 2006. Ikke-sesongjusterte tall fra Statistisk sentralbyrå viser at sysselsettingsprosenten i fjor, 2016, var 67,3 prosent. En må tilbake til 1995/1996 for å finne tilsvarende nivåer (hhv. 66,2 og 67,8 prosent).

Det er viktig å huske på at det har blitt flere eldre i befolkningen i denne perioden og at sysselsettingen normalt er lav blant de eldste.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger