NRK Meny
Normal

– Ventet i det lengste med Krekar-vedtaket

Vedtaket om å sende Krekar ut på landet skal ha blitt presentert så tett opp mot løslatelsen at det ikke kunne prøves for domstolene.

Mulla Krekar

Tirsdag ble klart at mulla Krekar skal tvangsflyttes til Kyrksæterøra i Trøndelag. Det vil ikke Krekar akseptere, sier advokaten hans Brynjar Meling.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Tirsdag kunne NRK fortelle at Oslo-politiet vil tvangsflytte mulla Krekar til Jarlen asylmottak på Kyrksæterøra når han løslates fra fengsel til helgen.

Vedtaket kommer som følge av justisminister Anders Anundsens instruks til Politidirektoratet om at personer som Krekar skal pålegges et bestemt oppholdssted og meldeplikt frem til de kan sendes ut av landet.

Etter hva NRK har grunn til å tro ventet departementet i det lengste med å sende instruksen slik at vedtaket ikke kunne ferdigstilles i god tid før løslatelsen.

Lovstridig

Professor i rettsvitenskap og advokatfullmektig Mads Andenæs

Professor i rettsvitenskap Mads Andenæs sier vedtaket bryter med norsk lov.

Foto: Lars Sætren / NRK
Vedtak Krekar

Dette er vedtaket oslopolitiet har fattet om tvangsflyttingen av Krekar.

Foto: Oslo Politidistrikt

Jusprofessor Mads Andenæs mener vedtaket må prøves for domstolen før det er gyldig, og sier at regjeringen bryter norsk lov.

– Under enhver omstendighet er det slik at domstolene må sørge for at dette blir prøvet så raskt som mulig. Det skal veldig mye til for at et slikt tiltak kan gjennomføres uten at det rettslige grunnlaget er prøvet, sier han til NRK.

Onsdag var Meling i full gang med å skrive på klagen om tvangsflytting. I formiddag kunne han ikke si når klagen ville være klar, men sier at han er lite imponert over vedtaket fra politiet.

– Det er overraskende kortfattet, sier Meling til NRK.

Aldri hørt om lignende

Andenæs som er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo mener myndighetene ikke har medvirket utover det absolutte minimum, og at vedtaket er skrevet på en slik måte at det ikke gir argumenter for løsninger.

Professoren som har vært tilknyttet universiteter som Oxford og Cambridge sier han aldri har hørt om noe lignende.

– Jeg har ikke hørt om tilsvarende saker hvor Justisdepartementet instruerer politiet på denne måten. En dommer skal ha veldig gode grunner for å gjennomføre vedtaket etter den tvilen som har kommet frem.

En kvasistraff

Advokat Jon Wessel-Aas mener det ikke er Justisdepartementets oppgave å instruere politiet i enkeltsaker.

– Det er politiet som skal ta avgjørelsen, ikke justisministeren. Avgjørelsen kan ikke engang begrunnes ut ifra den sikkerhetsrisikoen han utgjør, sier advokaten.

Han kaller vedtaket en kvasistraff for å gjøre livet så vanskelig som mulig, og et forsøk på å vise at man gjør noe.

Wessel-Aas mener også instruksen er dårlig formulert og svakt begrunnet.

– Den er useriøst håndtert. Det er ingenting juridisk som tilsier at det skal komme en instruks, sier han.

Kyrksæterøra

Onsdag uttalte Meling at Krekar ikke vil godta tvangsflyttingen fordi det ligger langt unna hva som kan kalles akseptabel avstand til Oslo, hvor familien hans bor.

Han sier likevel at Krekar vil forholde seg til vedtaket dersom det ikke foreligger en avgjørelse fra retten innen fredag.

– Hvis vi ikke har en avgjørelse, møter han på Kyrksæterøra som planlagt søndag.

Etter hva NRK vet var Kyrksæterøra eneste alternativ som oppfylte alle alternativene.

Oslo politidistrikt har besluttet at de ikke gir kommentarer i saken om mulla Krekar onsdag. Justisdepartementet har ikke besvart NRKs henvendelser.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger