– Venstre er i ferd med å bli Norges mest distriktsfiendtlige parti

Marit Arnstad (Sp) fyrer av tidenes bredside mot Venstre og kaller partiet løpegutter og lakeier for en sentraliseringskåt regjering. Her er beskyldningene og Venstres kraftige motangrep.

Marit Arnstad

Marit Arnstad (Sp) mener sentrum i norsk politikk har mistet en viktig alliert når Venstre, etter hennes mening, løper Høyre og Frps ærend i sentraliseringspolitikken.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad klarer ikke lenger å holde tann for tunge når det gjelder Venstre. Hun fyrer av følgende bredside mot sin tidligere regjerings- og sentrumskollega:

– Venstre er i ferd med å bli ett av de mest distriktsfiendtlige partiene i Norge. I sak etter sak fungerer Venstre som løpegutter for Høyre og Frp når det gjelder sentralisering. De virker som et parti som i stadig større grad ser Norge fra Oslo, der man før så landet fra distriktet. I sak etter sak bidrar de til å skaffe flertall for Høyre og Frps forsøk på å sentralisere.

Her har Venstre brutt med KrF og Senterpartiet

Arnstad mener Venstre har snudd ryggen til både KrF og Senterpartiet, de to andre sentrumspartiene i norsk politikk, for å sikre den blå-blå regjeringen flertall.

Blant annet i:

  • Energiloven der Venstre og MdG sikret flertall for å skille nettvirksomhet fra annen virksomhet. KrF ønsket en utredning av forslaget, men dette ble ikke tatt til følge.
  • Sykehusreformen der Venstre sikret flertall for regjeringens forslag om å tillate sykehus uten akuttkirurgi. KrF ønsket ikke å tillate det de kaller en degradert tjeneste som bestemmes av det regionale helseforetakene.
  • Forslag til nytt inntektssystem i kommunene der både Senterpartiet og KrF har gått mot, men der Venstre ikke har kommet med det Arnstad mener er tilstrekkelige klargjøringer av partiets standpunkt.

– Jeg synes sentrum har mistet en alliert i distriktspolitikken. Forskjellen på Venstre i dag og tidligere er at det nå er mer Oslo-orientert. Det virker som den liberale og høyreorienterte delen av partiet har vunnet frem på bekostning av det sentrumsorienterte venstre som mange av oss i distrikts-Norge har vært vant til, sier Arnstad før hun fortsetter:

– Det er sørgelig at det er Venstre som sikrer Høyre og Frp flertall for forslag som sentrumspartiene vanligvis har gått sammen om å være mot tidligere.

Venstre går til motangrep

Nærbilde av Trine Skei Grande

Venstreleder Trine Skei Grande blåser av kritikken til Marit Arnstad (Sp).

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Venstres partileder Trine Skei Grande vil ikke høre på kritikken fra Senterpartiet. Hun går direkte til motangrep:

– Det er Senterpartiet som har sagt farvel til en tid der sentrum i norsk politikk stod for både reformer og det å styrke lokaldemokratiet. Senterpartiet er i ferd med å bli det mest konservative partiet på Stortinget som ikke vil endre noen strukturer i Norge.

Hun sier at Venstre er det motsatte av distriktsfiendtlige i sin politikk.

– Jeg tror ikke små og svake kommuner med få oppgaver og dårlig økonomi er det beste for distriktene. Jeg tror de kommunene mister styringen i regionene sine, at de mister mange arbeidsplasser og talentfulle folk som skulle vært der. Jeg tror at skal du styrke distriktene fremover så må du reformere både kommunestruktur og andre etater, sier Grande før hun fortsetter utblåsningen:

– Det er vi som desentraliserer Norge. Som flytter makt ut og ned til borgerne. Du tar ikke vare på det du er glad i ved aldri å endre noe. Du må faktisk hele tiden være i front og lage nye reformer for at distriktene skal overleve.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger