Hopp til innhold

– Veldig bekymringsfullt at IT-skandaler skjer gang etter gang

Milliardsprekker, utsettelser og kollapser. Eksemplene på IT-prosjekter i det offentlige som er blitt langt dyrere og tatt lengre tid enn planlagt, har vært mange. IKT Norge-direktør Per Morten Hoff er bekymret over at man ikke lærer av tidligere feil.

Per Morten Hoff

ETTERLYSER ANSVAR: Direktør i IKT Norge Per Morten Hoff mener ett departement burde få ansvar for å fortløpende følge opp store IT-satsinger.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

– Man gjør de samme feilene gang etter gang, år etter år. Det er veldig bekymringsfullt, sier Hoff.

I en ny rapport fra konsulentselskapet McKinsey får Forsvarets IT-prosjekter totalslakt.

IT-investeringene i Forsvaret er preget av rot, inkompetanse, pengesløsing og ansvarspulverisering, slår rapporten fast, ifølge Klassekampen.

Forsvaret er langt fra alene:

  • Med flere hundre ulike IT-programmer i Nav, har det lenge vært et ønske om å rydde opp i jungelen. Moderniseringsprosjektet skulle stå ferdig i 2018, men i januar i fjor ble det kjent at et delprosjekt var blitt stanset – etter at 700 millioner kroner er brukt. Da Nav-direktør Joakim Lystad ble grillet om Navs IT-satsing av Stortingets kontroll– og konstitusjonskomité, medga han at 110 millioner var kastet bort.
  • Over ti år etter at den nye straffeloven ble vedtatt, har regjeringen bestemt at den skal tre i kraft 1. oktober i år. Grunnen til forsinkelsen er at politiets straffesakssystemer har vært så gamle at de ikke har hatt kapasitet til å ta imot lovendringene.
  • I fjor høst slo en ny rapport fast at IT-systemene på norske sykehus ligger ti år bak den internasjonale utviklingen. Helseminister Bent Høie karakteriserte IT-løsningene i helsesektoren som en risiko for pasientsikkerheten.

Savner en dirigent

– Det som går igjen, er at det blir veldig mange kokker, og ingen har det klare, overordnede ansvaret, sier Per Morten Hoff.

– Det må en dirigent til, ellers kan du være sikker på at ting tar tid og gjerne ender med å gå til helvete. Det må være ett sted, én statssekretær eller én statsråd, som er ansvarlig for å følge opp slike store prosjekter løpende.

– Skal lage alt fra bunnen

Hoff peker også på at det er stor utskifting av folk.

– Folk som har vært med i oppstarten av prosjektet, slutter. Når det stadig kommer inn nye folk, kompliserer det bildet veldig.

– En annen faktor er en norsk ukultur, særlig i offentlig sektor, om at man skal lage alt fra bunnen av. Det er mulig å se hva som finnes av IT-systemer i markedet fra før. Når alt skal lages fra bunnen av hver gang, er risikoen for å gjøre feil vesentlig større. Dessuten tar det lenger tid, og ting er gjerne utdatert før man får implementert det.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ