– Veidekke var negative til at vi varslet Konkurransetilsynet

Allerede i 2003 ble konsernsjefen i Veidekke informert av Mesta om at ansatte i bedriften tok initiativ til mulig ulovlig prissamarbeid. Reaksjonen fra konsernsjef Terje R. Venold skal ha vært skuffelse over at de gikk til Konkurransetilsynet.

Video – Veidekke var negative til at Mesta varslet Konkurransetilsynet

Høsten 2003 fikk en ansatt i selskapet Mesta en telefon. I andre enden av røret var en leder i Veidekkes asfaltavdeling på Vestlandet. Ifølge Mesta skal den Veidekke-ansatte ha invitert til ulovlig prissamarbeid.

Veivalse ved asfaltlegging - Kolo Veidekke

Like før anbudene skulle leveres inn ringte en ansatt i Kolo Veidekke og spurte om Mestas priser.

Foto: NRK

– Hensikten var åpenbart å få til høyere priser og bedre lønnsomhet for selskapene, kan konsernsjef Harald Rafdal i Mesta fortelle til NRK.

Det statlige entrepenørselskapet har fulgt de nye sakene om ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen med argusøyne etter at en distriktssjef i Kolo Veidekke stod fram og innrømmet ulovlig prissamarbeid.

Mesta-sjefen understreker at det aldri ble noe prissamarbeid mellom dem og Veidekke i 2003, men at de meldte saken til Konkurransetilsynet.

– Går dere under 500 kr/tonn?

Meste gjorde også sine egne undersøkelser.

– Vi satte i gang en intern undersøkelse ved bruk av eksterne advokater for å få en så riktig faktabeskrivelse av det som hadde skjedd som mulig, sier Rafdal i Mesta.

I avhør har den Mesta-ansatte (X) skildret henvendelsen om prissamarbeid fra Veidekke (Y) slik:

Y: Går dere under 500 kr/tonn?
X: Jeg husker ikke prisen helt. (dro på det)
Y: Bare si det!
X: Jeg tror vi ligger litt over 500.
Y: Vi ligger også over 500. Vi orker ikke å være med på kjøret lenger. Prisene er alt for dårlige. Det er jo ingen av oss som tjener penger lenger.
X: Jeg er enig i det. Det er ingen som tjener penger lenger. Men det er jo dere privates skyld. Dere har jo senket prisene for å få Mesta ut av markedet.
Y: Kanskje vi skal møtes og diskutere dette? Stikker du innom meg på kontoret en dag?

Etter at det ble kjent hvordan prissamarbeid mellom Veidekke og NCC skal ha fortsatt lenge etter at Økokrim sist ga flere asfaltselskaper bøter, har NRK fått mange tips.

Les også: Tipsstrøm til Konkurransetilsynet

Noen av disse tipsene har ledet til dokumenter som forteller hvordan Mesta i 2003 oppdaget noe de trodde var konkrete forsøk på å få til ulovlig prissamarbeid fra Veidekkes side.

– Det var overveiende sannsynlig at det var gjort et forsøk på prissamarbeid. Vi overlot da de faktaene til tilsynet slik at de kunne ta saken videre og gjøre sine vurderinger, forteller dagens toppsjef i Mesta.

Les noen av dokumentene:

Mesta varsler Konkurransetilsynet
Hele utskriften av avhøret med den Mesta-ansatte

– Irritert over varsling

I tillegg til å varsle Konkurransetilsynet valgte ledelsen i Mesta å ta kontakt med Veidekke. Konsernleder i Mesta i 2003, Kyrre Olaf Johansen, og Veidekkes konsernsjef Terje R. Venold hadde møter og skrev flere brev til hverandre om saken.

Harald Rafdal, Mesta

Konsernsjef Harald Rafdal i Mesta mener Veidekke ønsket å holde saken borte fra tilsynet.

Foto: NRK

For Mesta var det klart at Veidekke ikke ønsket at Konkurransetilsynet skulle involveres.

– Slik vi oppfattet det var Veidekkes konsernsjef irritert over at vi valgte å gå til Konkurransetilsynet med saken, sier dagens Mesta-sjef Harald Rafdal.

De vurderte saken som svært alvorlig, og mente det ikke fantes andre muligheter enn å varsle tilsynsmundighetene. Veidekke på sin side ønsket at saken skulle ordnes internt i bransjen uten at noe kom ut.

Les dokument:

Mestas redegjørelse til Veidekke rundt varslingen

– Veidekke var negative til at vi varslet Konkurransetilsynet, og hadde et ønske om at det skulle ordnes mellom selskapene, sier Rafdal.

Dette kommer også klart fram i dokumentene NRK har kopier av. I et brev fra Terje Venold i Veidekke uttrykker konsernsjefen at tilsynet ikke burde vært varslet så raskt.

Vi reagerte riktignok med en viss forbauselse på at Mesta besluttet å avholde et møte Konkurransetilsynet om forholdet før Mesta søkte å avklare fakta gjennom kontakt med Veidekke.

Terje Venold i brev 15. oktober 2003

Veidekke var heller ikke enige med Mesta om hva som faktisk var blitt sagt i telefonsamtalen, og når den hadde funnet sted. De mente påstandene om at det hadde vært snakket om pris på et tidspunkt som gjorde det mulig å bli enig om pris og endre anbud var feil.

Les dokumenter:

Venolds brev til Mestas toppsjef
Veidekkes advokat redegjør for telefonsamtaler

Mesta er svært negative til håndteringen fra Veidekke rundt signalene som kom inn i 2003. De mener det ikke bør skje at man omgår Konkurransetilsynet i slike saker.

Les også: Disse ville ikke Vegvesenet møte

– Det var et ønske om samtaler uten å involvere Konkurransetilsynet. For oss var det aldri tale om å gå inn i noen slik dialog. Vi skal ha åpenhet og varsle om den typen ting. Det er da opp til Konkurransetilsynet å avgjøre om det er prissamarbeid eller ikke, sier konsernsjef Harald Rafdal i Mesta.

Mener det bare er påstander

Terje R. Venold

Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke mener det er snakk om en gammel sak.

Foto: NRK

Veidekke mener hele saken er basert på påstander. Konsernsjefen avviser at selskapet ønsket å holde Konkurransetilsynet utenfor

– Denne saken går mer enn sju år tilbake i tid med påstander som vi har bestridt. Påstandene gransket vi umiddelbart, og etter få dager gikk vi til Konkurransetilsynet og Økokrim med vår redegjørelse. Konkurransetilsynet og Økokrim valgte å ikke forfølge denne saken, sier Terje R. Venold til NRK.

Finnes det flere slike saker som er basert på påstander?
– Jeg kjenner ikke til andre saker som gjelder Veidekke som jeg har blitt forelagt, sier Venold.

NRK har vært i kontakt med både Konkurransetilsynet og Økokrim.

Saken ble oversendt fra tilsynet til Økokrim i desember 2003. De hadde allerede Veidekke og andre asfaltselskaper under etterforskning for ulovlig prissamarbeid.

Saken der en Mesta-ansatt på Vestlandet kan ha invitert Mesta til prissamarbeid ble etterhvert lagt bort, og det ble aldri klart hva som virkelig skjedde mellom selskapene.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger