Lektor ved Politihøgskolen: – Ungdommene har aldri vært bedre enn nå

Ransbølge og kriminelle ungdommer har dominert deler av nyhetsbildet denne høsten. Sannheten er imidlertid at ungdommen er blitt langt mer lovlydig.

Mann ranet i Oslo

Her er politiet på plass i Borggata i Oslo, hvor en mann ble ranet av ukjente gjerningsmenn i forrige måned. Til tross for flere ran er ungdomskriminaliteten gått ned de siste årene.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

– Det er urettferdig og galt å nærmest monster-beskrive ungdommene. Mantraet om at alt var bedre før, stemmer ikke, sier Elisabeth Myhre Lie, lektor ved Politihøgskolen.

– Aldri har ungdom vært bedre enn nå. De ruser seg mindre, ungdomskriminaliteten går ned, det er færre unge som begår mange lovbrudd, og ungdommen har et bedre forhold til foreldrene sine, påpeker hun.

Denne høsten har den verste ransbølgen som har rammet Oslo på fem år, blitt omtalt flere ganger.

Mandag gikk Oslo-politiet ut med ranstallene for november. De viste at det er anmeldt 91 ran den siste måneden, noe som er en klar nedgang og 29 færre enn måneden før.

Ifølge Oslo-politiet ligger 2013 an til å ende med omtrent samme antall ransanmeldelser som i 2010–2011.

Flere av dem som er siktet for ranene i høst, er unge under 18 år.

– En dramatisk nedgang i ungdomskriminaliteten

Ifølge Salto-prosjektet (Sammen lager vi et tryggere Oslo) ble det i 2012 begått flere ran av ungdommer under 18 år i hovedstaden enn året før. Mens det i 2012 var registrert 135 ransforhold i Oslo, var antallet 92 i 2011.

Samtidig har ungdomskriminaliteten generelt gått ned – og det har den gjort jevnt og trutt de senere årene.

«Kriminaliteten blant unge under 18 år fortsetter å synke i Oslo på tross av stor befolkningsøkning i aldersgruppen,» påpekes det i Salto-rapporten for 2012.

Så lenge Salto har ført disse oversiktene, har verken andelen kriminalitet begått av barn og unge, eller antallet under 18 år som er registrert med straffbare forhold, vært lavere enn nå.

– Det har vært en dramatisk nedgang i ungdomskriminaliteten, sier Elisabeth Myhre Lie.

Nedgangen gjelder på flere områder:

  • Siden årtusenskiftet er rusbruken blant norske ungdomsskoleelever halvert, ifølge Nova
  • Ungdomskriminaliteten er gått ned
  • Det er blitt færre unge kriminelle gjengangere

Ungdomskriminalitet i Oslo 2009-2012

 

2009

2010

2011

2012

Antall under 18 år registrert for straffbare forhold

1582

1325

1274

1237

Antall straffbare forhold med gjerningsperson under 18 år

2980

2465

2312

2252

Samme trend i flere europeiske land

– Dette er noe vi ser i flere land i Europa det er naturlig å sammenligne oss med. Ungdom er mer lovlydige generelt enn den forrige generasjonen var, og de er mer opptatte av å være flinke på skolen og ordentlige mot foreldrene, sier forsker Ida Hydle ved Nova (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring).

Hun mener de mange sakene i media om høstens ran har bidratt til å skape en ubegrunnet stor frykt.

– Mediene er med på å skape en angst og en forståelse blant folk om at kriminaliteten brer om seg, men statistikken viser jo det stikk motsatte, sier Hydle.

Færre unge gjengangere

Ove Kristoffersen i Salto-sekretariatet mener det er riktig og viktig at en negativ retning når det gjelder ungdomsran får oppmerksomhet, men vil likevel også nyansere bildet noe.

– Fortsatt er vi på et lavere nivå enn vi var for ti år siden når det gjelder ran. Vi fikk en liten økning i ranene i 2012, og det har vært noe økning i år, men det totale bildet er ikke like dystert, sier Kristoffersen.

– Den generelle situasjonen blir en nedgang i ungdomskriminaliteten og i antall gjengangere, sier Kristoffersen.

Antall unge gjengangere i Oslo 2009-2012

2009

2010

2011

2012

149

142

132

113

(Med gjengangere menes personer som er registrert med fire eller flere straffbare forhold. Av gjengangerne i 2012 var en tredel av dem registrert med fire forhold.)

De vanligste lovbruddene for ungdom under 18 år var i fjor narkotika, vold og trusler og tyverier, viser Oslo-tallene. Mens narkotikaforbrytelser utgjorde 19 prosent av de straffbare forholdene begått av ungdom, utgjorde ran 5,9 prosent.

– Økt voksenkontroll viktig årsak

Elisabeth Myhre Lie tror økt voksenkontroll er blant de viktigste årsakene til nedgangen i ungdomskriminaliteten.

– Dagens ungdom viser ikke et ungdomsopprør. De er mer hjemme, og forskning viser at de har et godt forhold til foreldrene. De henger ikke på hjørnet lenger, de er inne, sier Lie.

Hun mener også dagens samfunn har en type disiplinering i seg.

– De unge ser at dersom de skal klare seg, må de gå på skolen og helst få seg en utdanning. Det er færre alternative måter å klare seg i samfunnet på.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger