Hopp til innhold

– Uhørt å leie privat sykepleier på sykehjem

Det er uhørt at pårørende ser seg nødt til å leie inn privat sykepleier på sykehjem fordi bemanningen for lav, mener både Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund.

leier inn privat sykepleier

Fagforbundet og Norsk sykepleierforbund reagerer på at pårørende ser seg nødt til å leie inn privat sykepleier på offentlige sykehjem fordi bemanningen er for lav. - Vi får et klassedelt samfunn av dette, sier de.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

– Det skal ikke være opp til den enkeltes økonomi for å sikre sine eldre en forsvarlig pleie, sier Mette Nord til NRK.

Hun er leder av Fagforbundet som organiserer rundt 100 000 hjelpepleiere i helse- og omsorgssektoren i kommunene, og reagerer sterkt på NRKs historie om Frode Rise.

Mette Nord

Leder av Fagforbundet, Mette Nord sier det er uhørt at pårørende må leie inn privat sykepleier på offentlige sykehus.

Foto: Fagforbundet

Rise og familien leide inn en privat sykepleier til å passe på sin 91 år gamle mor da hun skulle overføres til et offentlig sykehjem etter å ha gått gjennom en operasjon på sykehus. De mente bemanningen nattestid, med én hjelpepleier på 19 pasienter var for lite.

Flere helse- og omsorgsselskaper som NRK har snakket med, forteller om en utvikling hvor flere pårørende ikke er fornøyd med det institusjoner kan tilby og leier inne ekstra hjelp til sine kjære.

– Jeg mener det er uhørt, sier Mette Nord.

Hun sier at helseinstitusjoner skal være forsvarlig bemannet sånn at pasienter får dekket det behovet de har.

– Jeg mener at dette er et utrykk for altfor lav bemanning, sier Nord.

Uakseptablt

Også leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunnhild By, reagerer.

Eli Gunnhild By

Eli Gunnhild By i Norsk Sykepleierforbund sier det blir feil at det er opp til lommeboka til hver enkelt om man får god behandling på et sykehjem.

Foto: Norsk sykepleierforbund

– Jeg tenker at det er uakspetabelt, sier hun.

Det er sykehjemmet som har ansvaret for at det er nok folk på jobb.

Hva tenker du da om bemanningen når pårørende seg seg nødt til å leie inn ekstra?

– Vi ser at det er gjennomgående for lite bemanning med for dårlige kompetanse blant sykepleiere, spesialsykepleiere og helsemedarbeidere. Her har kommunene en jobb å gjøre for å se på hva slags bemanning som finnes.

– Forskjellsbehandling

By sier at pasienter får dårligere behandling og ikke tilstrekkelig behandling når det ikke er nok bemanning på sykehjemmene.

– Det skal ikke være opp til lommeboken til hver enkelt pasient i Norge, der vi har et offentlig helsevesen, hvilken behandling den skal ha. Det er ikke et prinsipp vi styrer helsevesenet etter, sier By.

Nord i Fagforbundet er redd for hvordan dette kan utvikle seg.

– Vi får et enormt klassedelt helsevesen hvis man skal være avhengig av pårørendes økonomi for å få god pleie. Vi bør ha råd til å ha forsvarlig bemanning slik at alle kan få et godt tilbud.

AKTUELT NÅ