Politiforbundet mener justisministeren ikke burde avlyst hagleregistrering

Både Politiets Fellesforbund og Jegerforbundet er sterkt kritisk til at justisminister Anders Anundsen (Frp) har droppet kravet om at alle hagleeiere må registrere sine våpen. Politimannen som ble skutt på Vinstra, ble skutt med en uregistrert hagle.

Sigve Bolstad (innfelt) og innleverte skytevåpen

Anslagsvis 500 000 uregistrerte våpen er i omløp i Norge. Nå krever Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund (innfelt) at justisministeren må ta opp igjen et forslag om registreringsplikt for alle hagleeiere. På bildet viser en politimann i Kripos fram avsagde hagler som ble innlevert under våpenamnestiet i 2008.

Foto: Heiko Junge/Vidar Ruud / NTB scanpix

Lensmannen på Vinstra, Jon Gaarden, trodde alle våpnene til den psykisk ustabile gjerningsmannen var beslaglagt og lå trygt på Vinstra lensmannskontor. Så hørte han over politiradioen at en kollega ble skutt.

En registreringsplikt for eldre hagler ville ført til at færre uregistrerte våpen var i omløp. Det ville skapt økt trygghet."

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener at justisministeren gjorde feil da han la bort planen om etterregistrering av eldre hagler, som både våpenlovutvalget og sentrale høringsinstanser hadde støttet.

Nå krever Bolstad at registreringsplikt blir vurdert på ny.

– En registreringsplikt for eldre hagler ville ført til færre uregistrerte våpen i omløp, og at det ville skap økt trygghet, både for befolkningen og for politiet, sier Bolstad til NRK, via sin informasjonssjef Gry Jorunn Holmen.

500 000 ukjente våpen i omløp

Bolstad mener det er viktig at politiet har så god oversikt som mulig over hvilke våpen som befinner seg «der ute». Politiet rykker ofte ut til psykisk ustabile personer, og de må stadig oftere bevæpne seg under slike psykiatri-utrykninger. De vet ikke alltid hva de kommer til.

I dag er det ingen som har oversikt over hvilke skytevåpen som er i omløp og hvor de er. Politidirektoratet anslår at det kan dreie seg om rundt en halv million uregistrerte våpen. En stor del av dette er trolig eldre hagler, men tallet omfatter også diverse håndvåpen som er i omløp i kriminelle miljøer.

– Vi har ikke nøyaktige tall, men antar at tallet på uregistrerte våpen er nedadgående, sier Lisbet Botnen i Politidirektoratet, som har ansvaret for det sentrale våpenregisteret. Under våpenamnestiene i 2004 og 2008 ble nær 50 000 våpen innlevert.

Frp stoppet registrering

Våren 2013 foreslo daværende justisminister Grete Faremo (A) å innføre full registreringsplikt også for eldre hagler, men forslaget ble stoppet like før jul i fjor av Frps ferske justisminister Anders Anundsen.

Justisdepartementet anser ikke at tvungen etterregistrering av haglegevær gir en sikkerhetsmessig gevinst som forsvarer ressursbruken."

Justisdepartementet 16.12.2013
Anders Anundsen

Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener tvungen registering vil kreve uforsvarlig mye ressurser.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Begrunnelsen var at en slik registrering ville være ressurskrevende og «ikke stå i forhold til den sikkerhetsmessige gevinsten».

Bolstads håp er at hendelsen på Vinstra gjør at forslaget om registrering blir vurdert på ny, og han får støtte av Norges Jeger- og Fiskeforbund (NJFF) som organiserer en stor del av de 450 000 som står i Jegerregisteret.

– Svekket samfunnssikkerhet

Espen Farstad

Norges Jeger- og Fiskeforbund har oppfordret alle sine medlemmer til å registere gamle hagler, sier Espen Farstad.

Foto: NJFF

– Når justisministeren dropper registreringsplikten ut fra en kost-nytte-vurdering, svekker det samfunnssikkerheten, sier Espen Farstad i NJFF

Han peker på at politiet må få gode verktøy for å skape et trygt samfunn. Han mener et krav om registrering vil virke direkte inn på politiets sikkerhet når jobben skal gjøres.

– Det er jo håpløst for politiet når de som på Vinstra, tror at de har hentet alle våpen hos en ustabil person, og så finnes det mer, sier Farstad.

NJFF har oppfordret alle sine medlemmer til å registrere eldre hagler i påvente av nye forskrifter som «alle» trodde skulle komme ved årsskiftet i fjor.

Farstad sier NJFF ble overrasket da den nye regjeringen droppet kravet før jul i fjor med begrunnelse av den sikkerhetsmessige gevinsten ikke var stor nok.

Ny våpenlov en gang i 2015

En utvidelse av registreringsplikten til å omfatte eldre hagler hadde ikke trengt å vente på en ny våpenlov, men var planlagt gjort som en endring i forskrift. Den gamle våpenloven fra 1961 ligger an til å bli erstattet av en ny våpenlov og utredninger har pågått siden 2011.

Utvalget som har levert forslag til ny våpenlov går blant annet inn for registreringsplikt, at våpenkjøpere må levere legeerklæring og at leger og psykologer får meldeplikt når de mistenker at våpeneiere er uskikket til å inneha våpen. De fleste punktene har fått bred oppslutning i høringsprosessen, blant annet fra Legeforeningen.

Men Legeforeningen er skeptisk til punktet om at helsepersonell skal pålegges meldeplikt. De frykter at lege-pasient-relasjonen skal bli skadelidende, og argumenterer om at dette er situasjoner som er sterkt preget av skjønn, samt at det vil pålegge legene merarbeid å sjekke våpenregisteret i kaotiske situasjoner.

Justisdepartementet var varslet at det kommer et lovforslag til Stortinget i 2015, men vil ikke tidfeste det nærmere.

Fredag vil ikke statssekretær Hans J. Røsjorde si mer enn at «Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med oppfølgingen av NOU 2011:19 Ny våpenlov, og tar sikte på å legge frem et forslag til ny våpenlov til Stortinget i 2015», ifølge en e-post som er sendt til NRK.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger