– Trist at vi ikke klarer å oppfylle forpliktelsene våre

Asyladvokat Arild Humlen synes rapporten om forholdene på Trandum viser at Norge ikke oppfyller internasjonale forpliktelser overfor barna på internatet. – Det er helt uakseptabelt.

Trandum, Gardermoen

I fjor ble 330 barn internert på forvaringssenteret på Trandum, som er en tidligere militærleir like nord for Oslo Lufthavn.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Arild Humlen

Jeg er spesielt forferdet over at vi nok en gang ikke klarer å oppfylle våre forpliktelser til Barnekonvensjonen, sier advokat Arild Humlen til NRK.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

Onsdag morgen fikk utlendingsinternatet på Trandum krass kritikk i en rapport fra Sivilombudsmannen. Internatet kritiseres for de strenge sikkerhetstiltakene som innebærer full avkledning ved visitasjoner og hyppige innlåsinger.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger påpeker også at Trandum ikke er egnet for barn, fordi det ikke har et tilfredsstillende psykososialt miljø.

– Forrige gang Advokatforeningen tok et oppgjør med Trandum, og fikk initiert bedre regler, var vi veldig fornøyde. Nå ser vi at det ikke fungerer, og det er trist, sier Humlen.

Han minner om at Norge er pliktig til å skape trygge, gode rammer rundt barn.

– Det gjøres åpenbart ikke på Trandum, og det er leit for de barna som utsettes for dette, sier han.

330 barn

I fjor ble 330 barn internert på forvaringssenteret, og ifølge rapporten fra Sivilombudsmannen skal barn ved to anledninger har barn ha vært vitne til at foreldrene har skadd seg selv.

Da NRK snakket med Falkanger i morges sa han at det har vært en flere hendelser ved internatet, inkludert større opptøyer, som har medført selvskading, selvmordsforsøk, knusing av inventar og maktanvendelse.

Skadelig

Avdelingsleder for PU ved utlendingsinternat på Trandum, ​Kristina Vee Lægreid, uttalte tidligere i dag at de har jobbet mye med å tilrettelegge i best mulig grad for mindreårige, men at Trandum er en type institusjon som aldri vil være optimalt for et barn.

Det er psykologspesialist Karl Eldar Evang langt på vei enig i. Han mener at oppholdet være direkte skadelig.

– Det er et sted hvor de låses inne, og hvor familien mister muligheten til å ta vare på barnet på vanlig måte.

Maks 24 timer

– Barn vil kunne være vitne til dramatiske situasjoner og fange opp at de innelåst. Det kan få alvorlige følger og gi skadevirkninger som følger dem lenge, sier Evang.

– Man bør aller helst unngå at barn er der i det hele tatt, og at oppholdet i hvert fall begrenser seg til 24 timer. Dette er i praksis et fengsel og da bør man søke andre muligheter.

NRK har vært i kontakt med Justisdepartementet om kritikken fra Sivilombudsmannen.

Justisminister Anders Anundsen sier de tar rapporten på rapporten på alvor, og at de vil gå gjennom den og følge opp funnene i dialog med Politidirektoratet (POD) og Politiets utlendingsenhet (PU).

– Det er PU og POD som vil måtte kommentere de enkelte funnene i rapporten, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger