– Politiet tar ikke rømningsfaren på alvor i voldtektssaker

Flere voldtektssiktede bør varetektsfengsles for å hindre at de rømmer til utlandet, krever bistandsadvokat.

Advokat Trine Rjukan

Bistandsadvokat Trine Rjukan mener flere rømninger kunne vært unngått dersom politiet oftere begjærte fengsling i voldtektssaker.

Foto: Advokat Trine Rjukan

– Det gjøres i altfor liten grad i dag, og jeg mener politiet bør bruke mer ressurser på å begjære varetektsfengsling i voldtektssaker, sier Trine Rjukan.

Tidligere i dag fortalte NRK.no at 19 personer som er sikta eller dømt for seksuelle overgrep i Norge er etterlyst internasjonalt.

Etterlyst interpol

Denne 34 år gamle irakeren ble dømt for en sedelighetsforbrytelse i Askim i 2007, men møtte aldri til soning.

Foto: Interpol

Ofre lever i frykt

Ifølge Rjukan er tallet et tydelig bevis på at politiet ikke tar rømningsfaren på alvor.

– Særlig i saker der siktede er utenlandsk statsborger, ofte ser vi at de benytter seg av anledningen til å rømme, sier Trine Rjukan.

Bistandsadvokaten representerer to kvinner som har opplevd at mennene som skal ha voldtatt dem er på rømmen.

En av dem er «Oda», en Oslo-kvinne i slutten av 20-årene som anmeldte en 33 år gammel iraker for voldtekt i fjor sommer.

Men mannen nektet straffskyld, og han ble aldri begjært varetektsfengslet.

Da DNA-prøver knyttet ham til tre henlagte voldtektssaker fra 2007 var det for sent – siktede hadde rømt landet og reist tilbake til Irak.

Han er i alt sikta i seks sedelighetssaker, men ofrene risikerer at den antatte gjerningsmannen aldri blir stilt for retten.

Oda anmeldte voldtekt

«Oda» anmeldte en 33 år gammel utenlandsk statsborger for voldtekt. Nå har han rømt fra Norge.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Mener varselklokkene bør ringe

Bistandsadvokat Rjukan er svært kritisk til politiets innsats i denne saken, og mener den illustrerer at politiet altfor sjeldent ber retten fengsle menn som er sikta for voldtekt.

– Når det gjelder utenlandske statsborgere mener jeg at det per definisjon foreligger rømningsfare, sier hun.

Hun sier til NRK.no at påtalemyndigheten bør være svært bekymret over at 19 antatte seksualforbrytere har unndratt seg straffeforfølgelse.

– Det er jo bekymringsfullt hvis folk stikker fra landet, hvis det skjer fordi politiet ikke har begjært varetektsfengsling, sier statsadvokat Marit Helene Evjemo.

Hun understreker at hun ikke kjenner til at politiet i for liten grad begjærer varetektsfengsling i voldtektssaker.

– Jeg kjenner ikke til at det finnes noe tallgrunnlag for den påstanden, og jeg vil jo tro at politiet i utgangspunktet begjærer fengsling hvis det er nødvendig, sier statsadvokaten.

Politiet: – Forstår frustrasjonen

Også politiinspektør i Oslo Politidistrikt, Hanne Kristin Rohde, avviser at politiet for sjeldent ber retten fengsle antatte voldtektsmenn

Hanne Kristin Rohde

Politiinspektør Hanne Kristin Rohde.

Foto: Haram, Ola / Scanpix

– Politiadvokatene må vurdere om lovverket : Om det er grunnlag bevisforspillelsesfare, unndragelsesfare eller gjentakelsesfare sett opp mot den handlingen som er begått, sier hun.

– Men er det ikke naturlig å tenke seg at en utenlandsk statsborger kommer til å stikke fra Norge dersom han blir sikta i en alvorlig straffesak?

– Det vil alltids kunne vurderes en unndragelsesfare knyttet til mange typer forbrytelser og personer, men loven krever at det er grunn til å frykte at han eller hun da vil unndra seg straffeforfølging, svarer Rohde.

Hun sier politiet ikke kan gjøre annet enn å forholde seg til loven, og avviser at det dreier seg om manglende prioritering eller ressurser.

– Å begjære varetektsfengsling er den del av vårt daglige arbeid, slik at det er ikke ressurser som avgjør om vi fremmer begjæring om varetekt eller ikke. Det er det saken og slik den framstår for politiet.

Rohde forstår likevel at ofrene opplever det annerledes.

– Det er klart at fra oss i Oslo-politiet sin side, så har vi stor forståelse for at kvinner som opplever å bli voldtatt ønsker gjerningsmannen varetektsfengslet, sier Rohde.


SISTE NYTT

Siste meldinger