– Systematiske regelbrudd i 10 år fra flere statsråder

Audun Lysbakken hevder at det har foregått systematiske regelbrudd rundt tildeling av midler fra Barne- og likestillingsdepartementet i årevis. Her er statsrådene som har hatt ansvaret.

Video Audun Lysbakken

Audun Lysbakken sier BLD har hatt sviktende rutiner rundt tildeling av midler i en årrekke.

Foto: Nyhetsspiller

Da avgåtte barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken satte i gang gransking av enkelttildelinger fra departementet, fant han systematiske regelbrudd.

Slik har det, ifølge Lysbakken, vært i departementet de siste ti årene.

– Det vi har gjort har vært gjort på tilsvarende måte og i strid med økonomireglementet i departementet i et stort antall saker. Gjennomgangen viser at dette har vært rutine i Barne- og likestillingsdepartementet i flere år, sier Lysbakken.

Han mener rutinesvikten har skjedd før den første rødgrønne regjeringen kom til makten.

– Har pågått i 10 år

Ifølge Lysbakken skal systemsvikten ha pågått hos minst fire statsråder før han selv overtok makten i departementet.

– Vi har ikke vært i stand til å finne ut når praksisen startet, men det er snakk om 10 år. Det har skjedd under ulike regjeringer og statsråder, og det er en praksis som det må ryddes opp i, sier Lysbakken.

Saken fortsetter under videoen

Video Lysbakken snakker om avgangen i Dagsrevyen 5. mars 2012

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Audun Lysbakken snakker om avgangen fra statsrådposten i Dagsrevyen 5. mars 2012.

I den tiden Lysbakken sier systemsvikten har vart, har følgende personer hatt ansvaret for Barne- og likestillingsdepartementet:

Anniken Huitfeldt (Ap)

Anniken Huitfeldt

Anniken Huitfeldt

Foto: Ole-Tommy Pedersen / Scanpix

Anniken Huitfeldt var barne- og likestillingsminister fra 2008 til Lysbakken overtok departementet i 2009. Før det satt hun på Stortinget for Arbeiderpartiet fra 2005. Hun har også vært leder for AUF fra 1996 til 2000, og har siden 2007 vært leder for Arbeiderpartiets kvinnenettverk.

Da hun var leder i AUF forsvarte Huitfeldt kjønnskvotering og uttalte blant annet et kjønnskvoteringen har ført kvinner opp og frem i politikken. Hun gikk samtidig inn for samme type kvotering for å få kvinner inn i sjefsstillinger i både privat og offentlig sektor.

Da den rødgrønne regjeringen kom til makten i 2005, sa Huitfeldt først nei til å bli statsråd. Begrunnelsen var at hun ønsket å prioritere familien.

Huitfeldt er nå kulturminister, en posisjon hun ble utnevnt til 20. oktober 2009.

Manuela Ramin-Osmundsen (Ap)

Manuela Ramin-Osmundsen

Manuela Ramin-Osmundsen

Foto: Jørn Tveter / NRK

Manuela Ramin Osmundsen var barne- og likestillingsminister fra 2007 til 2008. Ramin-Osmundsen ble historisk da hun som første innvandrer ble utnevnt til statsråd da hun erstattet Karita Bekkemellem.

Utnevnelsen skjedde til tross for at Ramin-Osmundsen måtte trekke seg som direktør i UDI etter at det ble avslørt at hun hadde vært orientert om at UDI hadde utarbeidet en praksis rundt asylsøknader som var på kant med loven. Det kom også frem at departementet UDI hører under ikke var orientert.

Ramin Osmundsen måtte også gå av som barne- og likestillingsminister etter å ha forsøkt å ha oppmuntret en bekjent, Ida Hjorth Kraby, til å søke stillingen som barneombud. Hun utpekte siden Hjorth Kraby til ombudsstillingen på bekostning av Reidar Hjermann, men både Ramin-Osmundsen og Hjorth Kraby trakk seg fra stillingene da saken ble kjent i media.

Karita Bekkemellem (Ap)

Karita Bekkemellem

Karita Bekkemellem

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Karita Bekkemellem satt som barne- og likestillingsminister fra 2005 til 2007. I årene 1998 til 2007 var hun også leder for Arbeiderpartiets kvinnepolitiske utvalg.

Men i 2007 var det brått slutt i statsrådsstolen. Da måtte hun fratre jobben mot sin vilje. Ifølge Store Norske Leksikon hadde Bekkemellem høstet mye kritikk for å mangle dømmekraft og for å være for opptatt av enkeltsaker.

Den viktigste årsaken til at hun måtte gå skal imidlertid ha vært at statsminister Jens Stoltenberg ikke kunne skifte ut statsråder fra de øvrige to partiene i regjering.

I ettertid har hun uttalt at hun følte seg sveket av Stoltenberg da hun ble avsatt som statsråd.

Laila Dåvøy (KrF)

Laila Dåvøy

Laila Dåvøy

Foto: Håkon Mosvold Larsen / Scanpix

Laila Dåvøy var barne- og likestillingsminister fra 2001 til de rødgrønne fikk makten i 2005. Før dette var hun arbeids- og administrasjonsminister fra 1999 til år 2000.

Etter at de rødgrønne kom til makten har Dåvøy sittet i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Alt må sjekkes

Anders Anundsen (Frp)

Anders Anundsen (Frp)

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Martin Kolberg (Ap) i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget mener det vil være naturlig at komiteen ser på regelbrudd og -feiltolking i departementet.

– Vi fikk dokumentene ti minutter før Lysbakken hadde sin pressekonferanse, men dette er ett av de sporene som må følges opp, sier Kolberg.

Han får støtte av Anders Anundsen (Frp) som er leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Vi har tidligere fått beskjed fra Riksrevisjonen om at det er en del mangler ved tilskuddsforvaltningen i regjeringen, men at det har vært så dramatisk som dette har vi ikke visst noe om. Det viser hvor viktig det er at man har en kontroll- og konstitusjonskomiteen som tar kontrollansvaret på alvor. Hadde vi ikke fulgt opp denne saken så ville den fortsatt, sier Anundsen før han fortsetter.

– Jeg er veldig overrasket over at det har vart så lenge, men det fratar ikke Lysbakken ansvaret.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger