– Stortinget må stoppe et nytt Guantánamo

Hva skal norske soldater gjøre når de i krig tar folk til fange? Det spørsmålet etterlyser Røde Kors et godt svar på – og ber Stortinget vedta en lov for fangebehandling.

Norske styrker i Afghanistan

NORGE I KRIG: Soldater fra Forsvarets Spesialkommando i Kabul, Afghanistan i 2012 sammen med afghanske soldater. Nå vil Røde Kors få på plass en lov for å sikre rettighetene til fanger pågrepet av norske soldater i krig og konflikt.

Foto: Bengt Kristiansen / NRK

Norske soldater befinner seg for øyeblikket i Afghanistan, Mali, Syria og Irak. Soldatene kommer i situasjoner der de må ta folk til fange – ofte levere dem over til andre myndigheter.

Hvordan skal soldatene sørge for at fangene får rettferdig behandling?

I den store Afghanistan-rapporten som kom i juni 2016 tok utvalget opp utfordringene da Norge overleverte fanger til afghanske myndigheter:

«Norske myndigheter tok ved flere anledninger og på flere måter opp fangebehandling med afghanske myndigheter, men kunne ha stilt tydeligere krav om afghanske myndigheter fulgte opp sine forpliktelser.»

Advarer mot nytt Guantánamo

Leder for Folkerettsseksjonen i Røde Kors, Mads Harlem, mener det nå er på tide at Stortinget vedtar en lov for hvordan fanger arrestert av norske soldater skal behandles.

Mads Harlem

VIL HA LOV OM FANGEBEHANDLING: Leder for Røde Kors' folkerettsseksjon Mads Harlem mener Stortinget må vedta en lov for hvordan fanger skal behandles i krig og konflikt.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Internasjonalt holdes fanger innesperret i krig og konflikt under helt uakseptable forhold. Jeg tenker på Guantánamo, jeg tenker på opplysningene som kommer fram om behandlingen av fanger tatt i Syria og Irak, sier Harlem.

– Hvorfor bør Stortinget vedta en lov om fangebehandling?

– Når Afghanistan-utvalget påpeker kritikkverdige forhold så bør Stortinget ta tak i dette for å forsikre en forsvarlig behandling av norske fanger, men også for å sette en internasjonal standard for hvordan fanger som fengsles i krig og konflikt skal behandles.

I dag behandler Stortinget rapporten fra Afghanistan-utvalget og forsvarsministerens og utenriksministerens redegjørelse om Norges innsats i Afghanistan.

Ifølge rapporten tok norske soldater 29 fanger i Afghanistan i perioden 2001–2014.

Miljøpartiet de Grønne fremmer tirsdag forslag om å innføre en lov som sikrer at fanger som holdes av norske styrker får ivaretatt sin rettigheter.

Tror ikke en lov vil endre noe

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen vender tommelen ned for utspillet fra Røde Kors.

– Jeg har liten tro på at det norske Stortinget kan påvirke fangebehandling ved lovgivning.

Sverre Diesen foran Forsvarsmuseet

TROR IKKE PÅ NOEN LOV: Tidligere forsvarssjef og general Sverre Diesen mener ikke en lov er veien å gå for å få mer rettferdig fangebehandling.

Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Han frykter en eventuell lov kan skape problemer for internasjonale operasjoner i fremtida.

– Enten vil vi med en slik lov avskjære oss selv fra å delta i internasjonale militæroperasjoner, eller vi kan akseptere at verden er et ufullkomment sted og delta hvis vi mener det er det minste av flere onder, sier Diesen.

Jeg har liten tro på at det norske Stortinget kan påvirke fangebehandling ved lovgivning.

Sverre Diesen, tidligere forsvarssjef

Forsker og oberstløytnant ved Forsvarets høyskole, Tormod Heier, mener imidlertid en slik lov vil være viktig.

– Den vil først og fremst bidra til å legitimere og forankre den norske militære innsatsen i Afghanistan, i tillegg vil den øke presset på afghanske myndigheter for at de skal følge Folkeretten. De vil vite at de blir sett i kortene og det kan virke disiplinerende på evnen til å følge opp internasjonale forpliktelser, sier Heier.

tormod heier

KAN VIRKE OPPDRAGENDE: Forsker ved Forsvarets Høyskole Tormod Heier tror det kan virke disiplinerende på afghanske myndigheter hvis de vet at de blir sett i kortene på hvordan de behandler fanger.

Foto: NRK

MDG fremmer altså lovforslag i Stortinget i dag, tirsdag. Krf-leder Knut Arild Hareide sier at de kommer til å vurdere forslaget fra MDG.

– I krig med maktbruk finnes det viktige spilleregler som Norge må gå foran med. Vi skjønner derfor at MDG kommer med dette lovforslaget, sier Hareide.

Ap og Høyre sier også til NRK at de vil vurdere forslaget.

SISTE NYTT

Siste meldinger