NRK Meny
Normal

– Steng skolene som bryter loven

AUF-leder Eskil Pedersen mener kommunene må tvinges til å skjerpe seg ved å stenge skolebygg som truer trivsel og helse.

Eskil Pedersen, AUF

– Det kan se ut som barn er mindre verdt enn voksne. Vi ville aldri godtatt mugg og råte, sier AUF-leder Eskil Pedersen.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Dårlig skole i Bergen

Møhlenpris skole i Bergen.

Foto: NRK

Vann som renner inn fra taket, urin og vannlekkasjer på do, elendig luft og elever som blir syke av å være der. Det er noe av hverdagen for 200 000 elever på norske skoler.

I Bergen har 40 prosent av de godkjente skolene har så mange feil og mangler at de ikke fyller lovkravene, viser en oversikt NRK har laget.

NRK Brennpunkt har gått gjennom tall fra Utdanningsdirektoratet, og kan dokumentere at mange barn går på skoler som drives i strid med lovverket.

Det betyr at en av tre elever i Norge går på skoler med ulovlig inneklima hver eneste dag.

– Voksne vil aldri godtatt slike arbeidsforhold

– Det er sjokkerende hvor dårlig det står til mange steder og dette har vi visst om i lang tid. Det virker på meg som om barn og unge er mindre verdt enn voksne, vi ville aldri akseptert slike arbeidsforhold. Mugg, råte og dårlig luft som gir helseplager er både forstemmende og veldig alvorlig, sier AUF-leder Eskil Pedersen.

Han syns det virker som om politikerne ser gjennom fingrene på de dårlige skoleforholdene og sier det er helt uaksptabelt. Pedersen mener at det nå må sterkere virkemidler til for å få kommunene til å ta ansvar.

– Vi må sette makt bak de kravene vi har til elevenes arbeidsmiljø. Det bør settes en tidsfrist for når alle skoler skal være godkjent og de som ikke klarer å følge opp denne fristen, bør få stengt sine skoler. Da har ikke kommunene noe annet valg enn å sørge for skikkelig vedlikehold, sier Pedersen.

– Men NRKs undersøkelser viser at skolebyggene er i like dårlig eller god stand, uansett om kommunene er rik eller fattig, borgerlig eller venstre-styrt..

– Min kommentar til det er at det er en prioriteringssak, også i kommuner som er Arbeiderparti-styrt. De kommunene som ikke har eiendomsskatt, kan for eksempel innføre det slik at de får mer penger til vedlikehold, svarer Pedersen.

– Mulig å stenge med dagens lovverk

Unge Høyre politiker Paul Joakim Sandøy fra Molde.

Paul Joakim Sandøy.

Foto: Birkeland / Birkeland

Unge Høyre påpeker at vi allerede i dag har lover som sier at skoler med elendig inneklima skal stenges.

– Alle elever har rett til et godt og forsvarlig inneklima. Når de feilene Arbeidstilsynet påpeker ikke blir fulgt opp godt nok, er det tydelig at kommunene må prioritere dette i større grad. I dag er regelverket slik at der det er uforsvarlig opplæringsmiljø, der skal man ikke ha undervisning, sier Unge Høyres leder Paul Joakim Sandøy.

Han viser til at dette tydeligvis gjelder kommunepolitikere fra begge fløyer og at problemet ikke ser ut til å være større i fattige enn i rike kommuner. Han mener økt fokus, blant annet gjennom program og artikler slik NRK har laget nå, vil gjøre politikerne våre mer opptatt av dette.

– Det se ut til at det går like mye på vilje og interesse som på økonomi og politisk ståsted, sier han.

Vil samarbeide med private

Sandøy mener et samarbeid mellom det offentlige og det private kan bøte på noen av problemene.

Han viser til Oslo der kommunen har leid skolebygg av private som påtar seg ansvaret for vedlikeholdet av bygningene.

– På den måten blir politikere som tenker mest i fireårs-perspektiver presset til å tenke i et lengre perspektiv når det gjelder vedlikehold, sier Sandøy.

Vilberg skole

Ved Vilberg skole i Eidsvold ble det nylig oppdaget soppskader etter vannlekkasje.

Foto: Tuva Jorfald / NRK
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger