Normal

– Norske statsråder bør straffes for medvirkning til tortur

Norske statsråder er strafferettslig ansvarlige for medvirkning til tortur av fanger i Afghanistan, hevder jusprofessor Ståle Eskeland.

Ståle Eskeland

Professor Ståle Eskeland har skrevet bok om norsk og internasjonal strafferett. Her i forbindelse med Fasting Torgersen-saken i Oslo tingrett.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Norge har tidligere fått kritikk av FNs torturkomité for utleveringen av fanger til myndigheter som man vet bruker tortur, noe som betyr at norske soldater kan ha brutt folkeretten.

Les: Torturkritikk mot Norge
Les: – Norske soldater kan ha brutt folkeretten

Men dersom fanger som norske soldater har overlevert til amerikanske eller afghanske myndigheter senere har blitt utsatt for tortur, er norske også statsråder ansvarlige, mener Eskeland.

– De norske torturbestemmelsene rammer ikke bare dem som utfører tortur, men også dem som medvirker til tortur. Og norske statsråder er selvfølgelig ansvarlige for alt norske soldater eller befal gjør i Afghanistan. De er jo sendt ut av den norske regjeringen, sier Eskeland.

Hør hele intervjuet i Søndagsavisa:

– Kan dømmes etter norsk rett

Eskeland har skrevet boka «De mest alvorlige forbrytelser», som tar for seg både norsk og internasjonal strafferett.

– Hvis, som vi vet, fanger blir tatt av norske styrker, og deretter overlevert til afghanske myndigheter, og den norske regjeringen er klar over dette, og det vet vi at de er, så vil medlemmer av regjeringen bli strafferettslig ansvarlige for å ha medvirket til at dette blir mulig, sier han.

Eskeland mener det ikke er noen grunn til å stole på at afghanske myndigheter overholder avtaler om å ikke torturere fanger.

– Jeg er kjent med at forsvarsministeren har inngått en avtale med afghanske myndigheter om at fangene ikke skal tortureres, men det er en avtale som er helt uten betydning for det strafferettslige ansvaret dersom fangene likevel blir torturert, sier Eskeland.

Statsrådene både kan og bør dømmes etter norsk rett, mener han.

– Det er norsk rett som gjelder for dette forholdet, uten hensyn til om torturen og overleveringen foregår i et annet land, som for eksempel Afghanistan. Det er hjemler for dette i någjeldende straffelov, sier Eskeland.

– Utenkelig med riksrett

Grete Faremo

Forsvarsminister Grete Faremo.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

I januar opplyste oberstløytnant Joar Eidheim at norske spesialstyrker hadde overlevert rundt 30 fanger til afghanske myndigheter.

Forsvarsminister Grete Faremo sa da at hun ikke bekymret seg for at fanger som ble tatt av norske styrker skulle bli torturert.

– Det er kanskje et bittelite antall fortsatt i fengsel, men de har jo hatt løpende oppfølging fra vår side. Dette er operative forhold som Forsvaret best er i stand til å svare på, sa Faremo.

Les også: Nekter å diskutere dødstall

Det reagerer Eskeland på.

– Hvis en tilsvarende situasjon hadde oppstått med en vanlig borger, er det ikke noen tvil om at det ville blitt satt i gang etterforskning og reist straffesak. Fra en ren strafferettslig synsvinkel er det ikke noen grunn til at dette ikke skal bli en straffesak, sier han.

Eskeland mener imidlertid det er usannsynlig at det noen gang blir reist straffesak mot norske statsråder.

– En straffesak mot en statsråd må gå for riksretten. Den er til dels politisk sammensatt, så det er nokså utenkelig at dette vil skje. Norges krigføring i Afghanistan har dessverre en bred oppslutning i Stortinget, sier han.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger