– Sp-ledelsen fulgte ikke råd før krisevalg

Ordene «tidligere, tydeligere, tryggere» skulle redde Senterpartiet fra et nytt krisevalg, slo en partirapport fast i 2011. – Oppskriften ble ikke fulgt, mener Sp-politikeren bak evalueringen.

Navarsete valgnatten 2013

TO SVAKE VALG: Etter lokalvalget i 2011 var Sp skuffet over en oppslutning på 6,7 prosent. To år senere var de nede i 5,5. Her forlater Sp-leder Liv Signe Navarsete Stortinget valgnatten.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

I morgen skal Per Inge Bjerknes og resten av sentralstyret i Sp trolig behandle rapporten som har evaluert partiets dårligste valg siden oppstarten i 1920.

– Det er helt klart et lederansvar å sørge gode endringsprosesser, og det har vi ikke lyktes godt nok med, sier Bjerknes til NRK.no.

For to år siden ledet han et lignende arbeid etter det skuffende valgresultatet i 2011, da partiet gikk ned 1,2 prosentpoeng sammenlignet med forrige lokalvalg. Målet var å stake ut kursen og sikre et bedre resultat i 2013.

– Var verken tydelige eller trygge nok

For å få flere velgere med på laget skulle partiet være tidligere ute med klare standpunkt, prioriteringene skulle komme tydeligere fram og tillitsvalgte skulle være tryggere på budskapet.

Per Inge Bjerknes

SNU HVER STEIN: Per Inge Bjerknes leder Senterpartiets fylkeslag i Østfold. Han er også fylkesvaraordfører. Han ber Sp vise endringsvilje framover.

Foto: Senterpartiet

Men ifølge Bjerknes ble bare én av ingrediensene i oppskriften med i valgkampen 2013.

Mens partiet lyktes i å komme fortere på banen med egne standpunkter, mener Bjerknes de kom til kort når det gjaldt tydelighet og trygghet.

– Vi har fortsatt en viktig jobb å gjøre når det gjelder å bli enda tydeligere på vårt prosjekt i det politiske Norge. Og ikke minst å bli enda tryggere, både i debatter og i framføringen av budskapet vårt.

Nettopp svak mediestrategi og dårlig innsats i TV-debatter får ifølge VG og TV 2 hard medfart i evalueringsrapporten etter årets stortingsvalg. Partiet fikk kun 5,5 prosent av stemmene, og i høst og vinter har et utvalg hentet inn svar fra nærmere 500 lokallag, fylkeslag og enkeltpersoner. I tillegg er en rekke personer i partiledelsen dybdeintervjuet.

– Utrygge TV-debatter

Rapporten er foreløpig ikke offentliggjort, men TV 2 fortalte mandag kveld at 37,7 prosent av Sp-politikerne mener partileder Liv Signe Navarsete gjorde en dårlig jobb i valgkampen. Hun får særlig har medfart for måten hun profilerte partiet på i TV-debattene og i riksmedia.

– Vi hadde ikke tydeliggjort hva vi ville med de ulike saksområdene, og det skapte også utrygghet i TV-debattene, sier Bjerknes.

Artikkelen fortsetter under bildet:

Navarsete

KRITIKK: Ifølge medier som kjenner innholdet i årets evaluering får Navarsete kritikk for manglende tydelighet i tv-debattene. Nettopp tydelighet var ett av hovedrådene i evalueringen fra 2011.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Fylkesvaraordføreren i Østfold understreker at han verken har vært involvert i årets evaluering eller kjenner innholdet i rapporten. Han er imidlertid ikke i tvil om at mangelen på tydelighet og trygghet bidro til at Senterpartiet gjorde historiens dårligste valg i år.

– Tydelighet og trygghet er to nøkkelfaktorer når det gjelder å overbevise folk om at vi har de riktige løsningene for utviklingen av samfunnet. Hvis vi ikke er tydelige og trygge nok , så vil det gjenspeile seg i et for dårlig resultat, sier han.

– Vanskelig å være tydelig i regjering

Men ifølge stortingsrepresentant Geir Pollestad, som også deltok i evalueringen for to år siden, ble rådene fra den gang stort sett fulgt. Han sier ordene «tidligere, tydeligere, tryggere» var høyt oppe i bevisstheten under årets valgkamp.

Geir Pollestad

LETTERE NÅ: Geir Pollestad tror det blir lettere for Sp å være tydelige på sin politikk nå som de ikke lenger sitter i regjering.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Men det er ingen tvil om at det er vanskelig å være tydelig på partiets primærstandpunkt når man sitter i regjering, sier Pollestad.

Pollestad, som tidligere var statssekretær i samferdselsdepartementet, mener det dårlige valgresultatet må ses i lys av at partiet hadde sittet åtte år i regjering.

– Om vi ikke hadde fulgt rådene fra 2011, kunne valgresultatet vært mye verre. Vi var tidlig ute og definerte hovedsaker og bestemte oss tidlig for en retning, sier han.

Før valgkampen hadde Senterpartiet blitt enige om tre hovedsaker: Samferdsel, eldreomsorg og miljø.

Selv om Pollestad mener de lyktes på mange punkter, vedgår han at miljøprofilen ble uklar.

– Man kan si at oljeprofilen ble for sterk, og at den innsatsen vi har for vindkraft og fornybar energi kom for mye i bakgrunnen, sier han til NRK.no.

Krever endringsvilje

Et eksempel på at mange forbandt Sp med olje framfor fornybar energi kom til syne etter NRKs siste partilederdebatt før valget. Da Sp-leder Liv Signe Navarsete utropte olje- og energiminister Ola Borten Moe til «hele Norges miljø-Ola», strømmet mikrobloggtjenesten Twitter over av sarkastiske meldinger.

«Hele Norges miljø-Ola?!? Den må du veldig mye lenger ut på landet med enn du noen gang har vært, Navarsete», skrev KrF-politiker Erik Lunde.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Partileder Liv Signe Navarsete snakket om Senterpartiets miljøpolitikk under den siste partilederdebatten til NRK.

VIDEO: Navarsete kalte Sp et jordnært miljøparti under partilederdebatten 6. september. Hun skrøt også av «hele Norges miljø-Ola» og hans satsing på fornybar energi.

Bjerknes er ikke overrasket over at velgere og politiske motstandere ikke hadde et klart bilde av Sps miljøpolitikk.

– Når man hørte ulike representanter for partiet snakke om miljø, kunne det høres ut som om de sto for forskjellig politikk. Det skyldes ikke nødvendigvis innholdet, men måten de argumenterte på. Det skapte utrygghet, sier han.

– Hva synes du om at partiet på enkelte områder ikke har lært av evalueringen fra 2011?

– I en del sammenhenger er to år relativt kort tid. Det viktigste nå er at både ledelsen og resten av organisasjonen har et ønske om å forbedre oss for å snu en negativ trend. Viljen er delvis til stede, men vi må ha større endringsvillighet framover.

– Ser du den endringsvilligheten i partiledelsen i dag?

– Jeg kan svare på det etter sentralstyremøtet onsdag, sier Bjerknes.

Partileder Liv Signe Navarsete vil verken kommentere rapporten fra 2011 eller den nye evalueringen før sentralstyret har behandlet saken.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger