Hopp til innhold

– Somaliere frykter kriminelle barn

Redselen for at barna skal droppe ut av skolen og bli kriminelle er grunnen til at mange somaliere sender barna på skole i utlandet, mener Norsk-somalisk forum. Leder Abdulahi Gafow mener hans egne barn får en bedre skolegang i England.

Abdullahi Gafow

Abdullahi Gafow er leder for norsk-somalisk forum. Han sier at manglende norskkunnskaper er et problem for mange somaliere i den norske skolen.

Foto: Kristine Hirsti / NRK

Shafi Adan og kronprins Haakon

Shafi Adan er kåret til 'Årets unge leder' og driver en privat leksehjelpstjeneste. Han mener norsksomaliere bør ta skolegangen i Norge.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Problemet er at mange somaliske foreldre ikke har språkkunnskaper nok til å hjelpe barna med lekser. Hvem skal hjelpe barna i den norske skolen?, spør leder for norsk-somalisk forum Abdullahi Gafow.

Rapporten «Transnasjonal oppvekst» som ble omtalt i går slår fast at over to hundre norsk-somaliske barn er på lange utenlandsopphold i Somalia, Kenya, Egypt og Storbritannia. Hovedårsaken er at foreldrene deres skal være misfornøyde med den norske skolen.

– Klarer ikke hjelpe barna selv

Selv har Gafow valgt å la sine tre barn på 11, 13 og 14 gå på skole i England. Delvis på grunn av gode skoler og delvis fordi barnas mor bor der.

– Etter skolen får de ekstraundervisning i fag de trenger hjelp i som man betaler noe ekstra for. Det er en veldig bra skole, og jeg mener de får bedre støtte der enn på skolen i Norge. De får gode karakterer, og jeg er fornøyd, sier Gafow.

Han kjenner til mange somaliere som velger den samme løsningen.

– Mange ser at karakterene til barna er dårlige. De klarer ikke å hjelpe barna på grunn av manglende språkkunnskaper. De frykter barna skal droppe ut av skolen, ikke få seg jobb og ende opp som kriminelle. Derfor sender de barna på en kvalitetsskole i utlandet, sier Gafow.

Rapporten peker på foreldrenes høye ambisjoner for barna som en årsak til at de sendes til skoler i utlandet. At det oppleves enklere å betale for ekstraundervisning, trekkes også frem som en av grunnene.

Foreldre kan også se på et utenlandsopphold som et løsning på barna problematferd som kriminalitet eller at de henger med vennegjenger foreldrene misliker, ifølge forskerne.

– Må bli flinkere med leksehjelp

– Hva er bedre med utenlandske skoler?

– De får ikke den hjelpen de trenger i Norge. Norske myndigheter må bli flinkere med leksehjelp.

– Men hindrer det ikke barna i å bli integrert?

– Jeg tror det er vanskelig å integreres i Norge hvis man tar skolegang i Somalia for eksempel. Men mine barn er født i Norge, har norske venner og er godt integrert, sier han.

Det er Institutt for samfunnsforskning som har kartlagt omfanget av og årsaker til at barn med innvandrerbakgrunn reiser på lengre utenlandsopphold. Fenomenet er størst blant norsksomaliere, men også utbredt blant barn med pakistansk og irakisk bakgrunn.

– Vi har høye ambisjoner for elevene

Kommunikasjonsrådgiver Hild Lamvik i Utdanningsetaten i Oslo kommune skriver i en e-post til NRK at de har mange tiltak rettet mot elever som sliter på skolen, deriblant innvandrerbarn.

– Osloskolen har høye ambisjoner på alle elevenes vegne. Kunnskap om elevenes ferdigheter, gjennom systematisk oppfølging av elevenes resultater og utvikling, ligger til grunn for den tilpassede opplæringen, sier Lamvik og lister opp:

  • Særskilt norskopplæring ved behov
  • Kartleggingsverktøy for å avdekke behov for språkopplæring
  • Tiltakspakke med råd om hvordan læringen kan tilpasses elever som er svake i norsk
  • Utvidet skoledag med 2 timer ekstra undervisning i norsk- og matematikk hver uke
  • Eksamenskurs i matematikk for elever på 10. trinn
  • Foreldrekurs om hvordan foresatte kan støtte barna sine i skolearbeidet.
  • Leksehjelp
  • Sommerskole

– Har ekstralærere som snakker somali

Abdullahi Gafow mener at til tross for tilbudene er det bedre i utlandet. Han forteller at mange somaliere tar høye utdannelser i utlandet og kommer tilbake til en god jobb i Norge.

– Hvorfor benytter ikke somaliere i Norge seg heller av disse tilbudene enn å reise til skoler i utlandet?

– Fordi skolene i utlandet kan skilte med noe norske skoler ikke kan: Høyt utdannede, somaliske ekstralærere. De snakker både engelsk og somali. Da blir matematikken enklere, sier Gafow.

– Men bør ikke målet være å lære norsk?

– Mange er flinke i norsk, men blir kanskje ikke sterke nok i for eksempel grammatikk. Det drar ned karakteren og går utover læringen i alle fagene, sier han.

– Bør gå på skole i Norge

Shafi Adan driver den private undervisningstjenesten Golden Academy som blant annet gir leksehjelp til elever som trenger det. I 2011 vant han prisen «Årets unge leder».

– Jeg tror årsaken til at norsksomaliere sendes på skole i utlandet er at foreldrene selv har lav utdannelse og tror at gresset er grønnere på den andre siden, sier han.

Han mener norsk-somaliske barn bør gå på skole i Norge.

– I verdens beste land bør vi utnytte mulighetene vi har her. Jeg ser en ny generasjon med norsksomaliere vokse opp som er veldig opptatt av høyere utdanning, sier Aden.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT