Hopp til innhold

– Klimadebatten går over hodet på folk

Unio-leder Ragnhild Lied vil ha bedre informasjon om klimaforslagene til vanlige folk. Da trenger vi bedre utslippsberegninger, sier hun. Unio ber regjeringen om et nasjonalt beregningsutvalg for klimakutt.

Unioleder Ragnhild Lied vil ha et grønne tall i budsjettet

UTFORDRING Å FØLGE MED: Unioleder Ragnhild Lied vil ha et nasjonalt organ som tallfester effektene av klimatiltak.

Foto: Arne Ove Bergo / Unio

CO₂ i atmosfæren
419 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

Unio, som organiserer politi, sykepleiere og lærere blant andre, vil ha et beregningsutvalg som kan lage nasjonale svar på effekten av klimatiltakene politikerne foreslår.

Leder Ragnhild Lied sier det må være et utvalg som det politiske systemet har tillit til. Det er også viktig at aktørene i klimadebatten forholder seg til beregningene fra utvalget, mener hun.

2016 var det varmeste året som er registrert på kloden

– Enighet om beregninger er viktig

– Det vil utgjøre en viktig forskjell hvis vi får større grad av enighet om utdslippsberegningene, sier Lied.

Det er i forbindelse med innspill til regjeringens statsbudsjett for neste år at Unio kommer med forslaget. I mars har regjeringen budsjettkonferanse om 2018-budsjettet.

300 meter tykk isbre kan være borte om 50 år

Het debatthøst på Stortinget

Høy vannstand i Fredrikstad på grunn av ekstremværet "Urd"

MER EKSTREMT: Flere biler sto under vann i Fredrikstad i forbindelse med ekstremværet "Urd"

Foto: Nesvold, Jon Olav / NTB scanpix

For da regjeringen foreslo klimaavgifter i statsbudsjettet i høst, tok det ikke lang tid før det ble stilt spørsmål ved virkningen av de foreslåtte tiltakene.

Forslagene om økning i bensin- og dieselavgiften og nedgang i årsavgiftene var bare to av forslagene som var for vanskelige å følge med på for velgerne i høstens budsjettforhandlinger, mener Unio.

– Vi må hjelpe vanlige folk til å forholde seg til klimaforslagene når politikerne gjør vedtak i Stortinget, sier Ragnhild Lied.

Politikerne velger mange ulike tall i klimadebatten

– Over hodet på folk

Unio mener mye av klimadebatten går over hodet på vanlige folk.

– Hvis debatten skal dreie seg mest om hvilke virkemidler som virker eller ikke virker, så når vi aldri Paris-målene, sier Unio-lederen.

Temperaturen på Svalbard Lufthavn var i 2016 6,6 grader over normalen.

VARMERE: Temperaturen på Svalbard Lufthavn var i 2016 6,6 grader over normalen

Foto: Grafikk: NRK / NTB Scanpix

Fagorganisasjonen foreslår at partene i arbeidslivet og eksperter beregner hva ulike politiske forslag vil bety for klimakutt, akkurat som partene i lønnsoppgjøret gjør hver vinter.

Grønt beregningsutvalg

Da setter de seg ned med de tallene som finnes og blir enige om hvilke tall og beregninger de skal regne med i lønnsoppgjøret på våren.

– Selv om det er mange tall de ulike aktørene helst vil bruke, så diskuterer utvalget seg frem til å bruke det eller det tallet, sier Lied.

Vil markedsføre grønne investeringer i Norge

Regjeringen: – Ikke tatt stilling

Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Hvordan det skal gjøres, er en politisk nøtt.

Brage Baklien, statssekretær i Finansdepartementet (FrP)

POSITIV: Bra at flere vil hjelpe til med å forbedre dagens metoder, sier statssekretær Brage Baklien i Finansdepartementet

Foto: Rune Kongsro

Statssekretær Brage Baklien (Frp) i Finansdepartementet sier regjeringen er enig i at utslippsberegninger må bygge på solid forskning og objektive modeller.

– Det er positivt at flere ønsker å hjelpe til med å forbedre dagens metoder, sier han.

Departementet har likevel ikke ennå tatt stilling til Unios forslag om en partssammensatt gruppe for klimaberegninger.

– Starten på slutten for fossil kjøring

Lyspunkt

AKTUELT NÅ