– Skulle tatt tak i det tidligere

FpU-leder Ove Vanebo beklager at ledelsen ikke reagerte raskere da to jenter meldte fra om upassende oppførsel fra en Frp-politiker i 2009.

FpU-leder Ole Vanebo

Ledelsen skulle ha gitt tilbakemelding til jentene tidligere, mener FpU-leder Ove Vanebo etter enda en sexsjikanesak i Fremskrittspartiet.

Foto: NRK

I går meldte NRK om nok en sexsjikanesak i Fremskrittspartiet.

To jenter fra partiets ungdomsorganisasjon har klaget på oppførselen til en sentral kommunepolitiker i Møre og Romsdal for to og fire år siden.

Ifølge jentene, som var 17 år da hendelsene fant sted, skal politikeren ha oppsøkt dem på en svært upassende måte, og henvendelsene skal ha hatt en seksuell karakter.

Ingen svar på klage

Jentene hørte ingenting fra ledelsen etter at de leverte klage på lokalpolitikeren i 2009. Det beklager FpU-leder Ole Vanebo.

– Det skulle blitt gitt tilbakemeldinger til dem om hva som ble gjort, sier han til NRK.

Da jentene meldte fra om lokalpolitikerens upassende oppførsel i 2009, var det andre gang at de gjorde det.

Også i 2007 ble ledelsen i Fremskrittspartiet varslet om trakassering. Den gang fikk lokalpolitikeren en advarsel fra partiet, og beklaget senere oppførselen sin overfor jenta som hadde meldt ham inn.

Lå tynt an etter 2007

Det var fylkeslaget i Møre og Romsdal som fikk klagen den gang, og etter det NRK kjenner til, skal signalene fra ledelsen der ha vært at lokalpolitikeren hang i en tynn tråd.

– Jeg fikk høre at det var snakk om veldig slitsom adferd og en del krangling. Det ble tatt veldig alvorlig opp den gangen, og det førte til at vedkommende måtte beklage seg, sier Vanebo som mener saken ble håndtert på en seriøs måte da den ble kjent for partiet.

Da jentene også to år senere, i 2009, igjen klaget på lokalpolitikerens oppførsel, hørte de ingenting.

Purret på klage

Oskar Grimstad

Fremskrittspartiets fylkesleder i Møre og Romsdal, Oskar Grimstad, ble oppmerksom på saken i helgen.

Foto: Trond Vestre / NRK

I kjølvannet av Birkedal-saken valgte de å igjen ta kontakt med tillitspersoner i Fremskritsspartiet. Denne gang var det stortingspolitikerne fra Møre og Romsdal som ble kontaktet.

En av disse var fylkesleder for Fremskrittspartiet i Møre og Romsdal, Oskar Grimstad.

– Jeg fikk denne e-posten fra jentene der de purret på en klage som de hadde sendt tidligere via lokalleder i ungdomspartiet den gangen. Klagen hadde blitt videresendt til FpU sentralt der den ble liggende fordi informasjonen som var kommet inn ikke var tilstrekkelig, sier han.

Han bekrefter at lokalpolitikeren som er omtalt, tidligere er advart av partiet for sin oppførsel.

Vil slå ned på dårlig oppførsel

Vanebo mener partiet tok den første saken alvorlig nok, men mener det er synd at det kommer opp en ny sak.

– Det er veldig synd at det kommer opp saker, men samtidig er jeg veldig åpen på at hvis man vet noe eller mener at konkrete forhold bør tas opp så må det selvfølgelig bringes videre, sier han.

Nå vil han at partiet skal se nærmere på hva de gjør når slike saker dukker opp.

– Vi må finne ut hva slags rutiner vi skal ha for varsling, hvilke sanksjoner som skal gis og hvilke rutiner for oppfølging partiet skal ha. Jeg er veldig åpen for å se på det for å få slått ned på alt som ikke er i tråd med slik man skal oppføre seg.

Tror ikke det er flere saker

Han poengterer at de tar jobben med å rekruttere ungdom svært seriøst, og at foreldre til FpU-medlemmer ikke har noen grunn til å være bekymret.

– En del har begynt å lure på hva som skjer på sommerleirene våre. Men senest i fjor sendte vi hjem en person som var overstadig berusa og plaga andre. Vi er tydelige på at folk skal si fra og at det er uakseptabelt å oppføre seg dårlig mot andre. Vi har strenge alkoholregler, og vi sender hjem folk som oppfører seg dårlig.

Nå håper Ove Vanebo at det ikke kommer opp flere lignende saker.

– Såvidt meg bekjent er det ikke flere saker igjen. Jeg har sagt fra om alle jeg har visst om, og de sakene har blitt tatt på alvor. Om det kommer flere nå har jeg ikke forutsetning for å si, men hvis det kommer opp blir det tatt opp på en seriøs og alvorlig måte.

Politiker trakk seg

Kommunepolitikeren som er omtalt i denne saken har nylig trukket seg fra høstens valgliste. Han benekter at valget om å gi fra seg plassen skyldes påstandene som kommer frem nå, og hevder han ikke kjenner til ryktene.

– Jeg har trukket meg på bakgrunn av familie og jobb, sier han til NRK.

Tilbakemeldingene fra jentene er at de ser på det som en god løsning, og at de føler seg tatt på alvor. Fylkespartiet sier de vil ta kontakt med partene for å få hele historien.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger