NRK Meny
Normal

Tidligere skatteoppgjør neste år

Det er få endringer i inntekts- og formueskatten neste år. Men regjeringen foreslår at skatteoppgjøret kan deles ut i flere omganger enn i dag.

Selvangivelsen

Regjeringen ønsker å åpne for at lønnstakere, pensjonister og selvstendig næringsdrivende kan få oppgjøret tidligere enn oktober.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

I statsbudsjettet for 2011 endres ikke satsene i toppskatten, og innslagspunktene holdes reelt sett på om lag samme nivå.

Dermed ivaretas systemendringene i skattereformen 2006.

Også minstefradraget og personfradraget holdes på reelt sett samme nivå neste år, noe som vil si at de kun justeres med om lag anslått lønnsvekst.

Les også: Slik påvirker statsbudsjettet deg

Justeres med lønnsvekst

Skatter på inntekt og formue er anslått til 202,4 mrd. kroner i 2011, som er en økning på 14,1 mrd. kroner fra anslag på regnskap 2010.

Trygdeavgift og arbeidsgiveravgift til folketrygden i 2011 er samlet anslått til 229,8 mrd. kroner, som tilsvarer en økning på 4,3 pst. fra anslag på regnskap for 2010.

Regjeringen foreslår at innslagspunktene i toppskatten, personfradraget, øvre grenser i minstefradragene for lønns- og pensjonsinntekt og skattefri nettoinntekt i skattebegrensningsreglen for uføre justeres med anslått lønnsvekst i 2011 (3¼ prosent).

Ifølge tall fra SSB var årslønnsveksten i 2009 på 4,2 prosent, ned fra 6,3 prosent året før. Blant annet på bakgrunn av de gjennomførte oppgjørene er årslønnsveksten i 2010 anslått til 3¼ prosent i Nasjonalbudsjettet 2011.

Flere oppgjør

Regjeringen ønsker å åpne for at skatteetaten kan sende ut oppgjør for personlig skattytere i flere omganger enn de to man har i dag.

De aller fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni, mens de øvrige, samt selvstendig næringsdrivende, får skatteoppgjøret i oktober.

Formålet med en endring er at de som får oppgjøret i oktober, skal få det tidligere, og oppgjørspuljene tenkes ferdigstilt ca 15. august og 15. september.

Les mer: Misfornøyd med skatteoppgjøret?
Les også: Siste frist til å betale restskatt

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger