Hopp til innhold

Her er innvandrerregninga Frp vil dumpe på arbeidsgiverne

Tenk deg at ingeniøren du måtte leie inn fra India ble syk. Og at staten tvang deg til å betale sykepengene. – Nødvendig, sier Frp. – Urimelig, svarer næringslivet.

Himanshu Gulati, FpU-leder

NØDVENDIG: – Vi må ha mekanismer som sørger for at de som kommer for å bidra ikke blir utgiftsposter, sier Himanshu Gulati, lederen for Fremskrittspartiets Ungdom.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Ifølge Fremskrittspartiet er en av de største truslene mot velferdsstaten at innvandrere som kommer til landet ender opp på trygd.

Derfor foreslår partiets programutkast at bedriftene selv må ta velferdsregninga for arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS.

– Rett og slett for å sørge for at de som kommer for å bidra ikke blir en ny utgift, sier FpU-leder og medlem av programkomiteen, Himanshu Gulati.

Se hele forslaget i faktaboksen nederst i artikkelen.

Forsker: – Merkelig og unødvendig

Men bare 2523 av de 54 300 som innvandret til Norge i fjor var arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS-området.

Frp-forslaget stiller seg derfor i et merkelig lys, mener arbeidsforsker Line Eldring ved Fafo.

Hun peker på at arbeidsinnvandring fra land utenfor EØS er strengt regulert, og at flesteparten kommer som spesialister eller annen kvalifisert arbeidskraft.

– Gitt det lille omfanget av denne arbeidsinnvandringen, er det vanskelig å tenke seg at det er et problem. Dette er også ettertraktet arbeidskraft i utgangspunktet.

Frp: – Nødvendig for å sikre en bærekraftig stat

Men ifølge Gulati ønsker Frp å være føre var for å hindre at arbeidsinnvandring fra utenfor EØS kan medføre store velferdsutgifter i framtida.

Foreløpig kan han verken svare på hvilke velferdsordninger arbeidsgiver skal betale for, eller hvordan det skal foregå i praksis.

Gulati medgir at programkomiteen ikke har alle detaljene klare, men sier én løsning kan være at arbeidsgiveren forplikter seg til å betale en form for forsikring, mens arbeidsgiveravgiften blir noe redusert.

– Vil ikke dette kunne føre til enda mer byråkrati og enda flere sett med regler og skjemaer som arbeidsgivere må forholde seg til?

– Vi ønsker så få regler som mulig, men noen regler er helt nødvendige for å sikre en bærekraftig velferdsstat, sier Gulati.

Næringslivet: – Grunnløst og urettferdig

Men arbeidsgiverorganisasjonen Norsk Olje og Gass mener det ikke er noe grunnlag for Frps forslag.

Eli Ane Nedreskår, infosjef OLF

BEHOV: Eli Ane Nedreskår i organisasjonen Norsk olje og gass sier bransjen hun representerer er avhengige av utenlandsk arbeidskraft.

Foto: Oljeindustriens Landsforening (OLF)

Informasjonssjef for arbeidsliv og kompetanse, Eli Ane Nedreskår, sier til NRK.no at oljebransjen henter inn høyt utdannede ingeniører som kommer til Norge for å gjøre en jobb det norske samfunnet trenger.

– De betaler skatt til det norske samfunnet, og da er det naturlig at de som andre skattebetalere i Norge får ta del i de godene som velferdsstaten legger opp til, sier Nedreskår.

Fafo-forsker Eldring sier forslaget Frp går inn for i sitt programutkast kan føre til at Norge stiller svakere i kampen om de beste hodene.

Hun viser til at trygge velferdsordninger er noe av det som gjør Norge konkurransedyktig på det internasjonale arbeidsmarkedet.

– Og for arbeidsgiver blir jo dette mye dyrere. Dette er ikke et forslag som er egnet til å øke rekrutteringen av spesialister til Norge, sier hun.

Men ifølge Gulati vil Frps skattelettelser føre til at inntektene i Norge går opp. Dermed vil Norge øke sitt konkurransefortrinn i det internasjonale arbeidsmarkedet, mener han.

– Jeg tror også næringslivet vil se verdien av at det skal være enkelt å hente arbeidskraft, men man trenger at de tar ansvar slik at de som kommer for å bidra ikke blir ytelsesmottakere.

Programutkastet Gulati har vært med på å utforme slår også fast at Norge i utgangspunktet bør dekke behovet for arbeidskraft innenfor egen befolkning:

«Dette kan man sørge for ved å lage ordninger som stimulerer folks vilje til å jobbe, for eksempel ved å sette ned skattetrykket og få flere trygdede ut i jobb.»

Forsker Eldring sier få er uenige i at det lønner seg å få flere fra trygd og ut i arbeidslivet. Hun tror Norge uansett vil trenge arbeidskraft fra utlandet.

– Det er ikke sikkert de i oljebransjen trenger de som går på trygd. Det er en «miss match» mellom de som står utenfor arbeidslivet, og de arbeidsmarkedet trenger.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger