Hopp til innhold

Frykter sexkjøpsevaluering blir «for spinkel»

Organisasjoner som jobber med prostitusjon mener evalueringen av sexkjøpsloven kommer for tidlig og frykter den ikke blir omfattende nok.

Prostitusjon

OPPE TIL DISKUSJON: Mandag legges det frem en evaluering av sexkjøpsloven.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Mandag får Justisdepartementet overlevert en evaluering av sexkjøpsloven gjort av Vista Analyse. Fra januar til 1. juli har de arbeidet med evalueringen innenfor en økonomisk ramme på en million kroner.

Det er knyttet stor spenning konklusjonene som kommer i rapporten, men flere organisasjoner NRK har snakket med mener arbeidet er for lite grundig og at evalueringen kommer for tidlig.

Ønsker mer grundig evaluering

– Vi mener det ikke er satt av nok ressurser til å gjennomføre denne evalueringen. Problemet da blir at man ikke kan enes om at evalueringen var godt gjennomført og det blir satt spørsmålstegn ved gyldigheten til undersøkelsen. Det blir ingen som blir helt fornøyde, sier Mildrid Mikkelsen, daglig leder i ROSA-prosjektet, til NRK.

Hun får støtte fra Pro Senteret, som stiller seg bak kritikken av begrensningene i evalueringen.

– Da loven kom gjorde vår daværende leder det klart at det var viktig med kartlegging av prostitusjonsmarkedet i Norge både før og etter loven. Vi ønsker en prostitusjonspolitikk som er kunnskapsbasert og som gir et helhetlig bilde av situasjonen. Da trengs det en mer grundig gjennomgang av norsk prostitusjonspolitikk enn rammene Vista Analyse har fått i sitt oppdrag, sier Ulla Bjørndahl, fagkonsulent på Pro Sentret.

– Burde kommet senere

Mildrid Mikkelsen

BEKYMRET FOR EVALUERING: Mildrid Mikkelsen i ROSA-prosjektet mener evalueringen av sexkjøpsloven har fått for lite ressurser

Foto: Torstein Ihle

ROSA-prosjektet arbeider med kvinner som er utsatt for menneskehandel. De har ønsket en grundig evaluering av sexkjøpsloven, men mener måten det nå ble løst på ikke er god nok.

– Et problem med denne evalueringen er at det ikke finnes noen god grunnlagsundersøkelse som forteller om omfanget av personer som kjøper sex. Det vanskeliggjør evalueringen av en side av loven som er helt sentral, sier Mikkelsen og mener det gjør det vanskelig å si om loven har ført til at færre kjøper sex.

– Vi hadde ønsket en evaluering på et senere tidspunkt. Når det er snakk om noe så drastisk som det å fjerne en lov mener vi den burde fått virke lenger før man gjennomførte en evaluering, legger hun til.

Vanskelig å si noe sikkert

Også Nadheim, Kirkens bymisjons senter for kvinner og menn med prostitusjonserfaring er bekymret før evalueringen legges frem.Olav Lægdene er daglig leder på Nadheim, og har hatt flere møter med Vista Analyse som utfører evalueringen.

Han mener det er store begrensninger i dette arbeidet, fordi det mangler gode oversikter over omfanget av sexkjøpere, og antallet prostituerte på innemarkedet.

– Det er dumt dersom vi får en evaluering som har svakheter når det gjelder volum, og som ikke kan si noe sikkert om hvor mange som kjøper og eventuelle holdningsendringer loven har ført til. Mange har nok inntrykk av hvordan situasjonen er, det har vi også. Men vi trenger at det tallfestes og gjøres en selvstendig og grundig undersøkelse, sier Lægdene.

Olav Lægdene

TROR PROSTITUERTE BLIR GLEMT: Olav Lægdene i Nadheim mener for stort fokus på sexkjøpsloven gjør at hjelpetiltak for prostituerte blir glemt.

Foto: S.Ommundsen / NRK

– For spinkelt

Han frykter at politikere vil tillegge evalueringen for stor vekt i diskusjonen om sexkjøpsloven.

– Jeg frykter at de prostituerte blir kasteballer. Det burde vært gjort selvstendige undersøkelser og man burde sett på utilsiktede virkninger av loven, men jeg har inntrykk av at det i liten grad blir gjort. Jeg frykter denne evalueringen blir for spinkel, sier Lægdene og legger til at han tror det kan bli for stort fokus på loven.

– Det kan bli en sovepute, at man tenker at dersom loven oppheves blir det bedre for de prostituerte. Jeg har jobbet med prostituerte som hadde det vanskelig før loven kom, og jeg har jobbet med prostituerte som har det vanskelig nå. Det må ikke bli sånn at man fokuserer alt på diskusjonen om sexkjøpsloven og ikke ser på sosialpolitiske tiltak for de prostituerte, sier han.

Vil ikke kommentere

Pro Senteret håper diskusjonen om prostitusjonspolitikk ikke blir for bundet opp til evalueringen som kommer på mandag.

– Det er synd dersom evalueringen med de rammene den har fått blir det eneste som ligger til grunn når politikerne skal bestemme norsk prostitusjonspolitikk. Denne evalueringen kan ikke alene være avgjørende ettersom den kun tar for en av lovene vi har på feltet. Prostitusjonsmarkedet i Norge påvirkes av hele lovverket på feltet. I tillegg er det avgjørende å se på hvordan politiet prioriterer og håndhever det eksisterende lovverket, sier Bjørndahl hos senteret.

Synlig gateprostitusjon i Stavanger

ØNSKER TILTAK: Organisasjonene NRK har snakket med mener evalueringne av sexkjøpsloven er for lite omfattende. Bildet viser gateprostitusjon i Stavanger.

Foto: NRK

NRK har vært i kontakt med Vista Analyse som ikke ønsker å kommentere evalueringen før de legger den frem på mandag. Heller ikke Justisdepartementet ønsker å kommentere evalueringen og kritikken mot den før den legges frem på mandag.

Politisk flertall for fjerning

Regjeringen har tidligere sagt at evalueringen fra Vista Analyse skal danne grunnlaget for en stortingsmelding. Deretter vil det bli tatt stilling til om sexkjøpsloven skal fjernes. I Stortinget er det imidlertid allerede flertall for å fjerne loven, ettersom Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre i utgangspunktet er imot loven.

Sveinung Rotevatn i Venstre har tidligere sagt til Dagsavisen at dersom ikke evalueringen av loven er overraskende positiv, bør den fjernes. KrF på sin side er imidlertid positive til loven, og ønsker å beholde den.

Dermed er det duket for debatt blant samarbeidspartiene til regjeringen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger