Hopp til innhold

– Samme E.coli-bakterie som i 2009-utbrudd

To av de syke barna er smittet av samme E.coli-stamme som førte til utbruddet i 2009 hvor 13 barn ble syke og ett barn døde.

E. Coli-prøver fra barn som har fått nyresvikt pga HUS-syndrom

E. Coli-prøver fra barn som har fått nyresvikt på grunn av HUS-syndrom

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

Overlege ved Folkehelseinstituttet, Bjørn Iversen.

Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet.

Foto: Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet har påvist E. coli O157 i prøvene fra to av de tre HUS-tilfellene som ble offentliggjort i går. Det foreligger ikke prøveresultater for det tredje tilfellet.

Den påviste E. coli-bakterien har samme DNA-profil og egenskaper som bakterien som forårsaket et større nasjonalt utbrudd i 2009 .

Tre barn fra henholdsvis Oslo, Akershus og Østfold er innlagt på sykehus med alvorlig nyresykdom som skyldes E.coli-bakterien. HUS er nyresykdommen man får som følge av bakterien.

LES: Tre barn alvorlig E.coli-syke
LES: Flere barn testes for E.coli
LES: Tror ikke man blir kvitt E.coli-smitte

Lik DNA i tilfellene i Oslo og Østfold

– Det er pasientene fra Oslo og Østfold som har en bakterie med lik DNA-profil. DNA-profilen er lik som i utbruddet i 2009. Vi har ikke mottatt prøve fra det smittede barnet i Bærum, sier fungerende avdelingsleder i Folkehelseinstituttet, Bjørn Iversen til NRK.no.

Folkehelsa regner nå saken som et nasjonalt utbrudd av E.coli.

– Vi vet at fra forrige runde med denne bakterien at det er svært vanskelig å finne smittekilden, sier Iversen.

Styrker mistanken om samme smittekilde

– Påvisningen av den samme bakteriestammen hos to av pasientene styrker mistanken om at dette kan være et utbrudd med en felles smittekilde, sier avdelingsdirektør Bjørn Iversen.

– Det er for tidlig å si noe om det er noen sammenheng mellom disse to tilfellene og utbruddet i 2009, der ni barn utviklet HUS, sier han.

Det gjøres nå en systematisk innsamling av informasjon om pasientene. Sentralt i utbruddsetterforskningen er innsamling av data om mulige smittekilder i barnas nærmiljø. Det gjennomføres grundige intervjuer av foreldre og andre i barnets nærmiljø.

Fant aldri smittekilden i 2009

– Oppklaringsarbeidet ved utbrudd er komplisert og tidkrevende. Dessverre er det ofte slik at smittekilden aldri blir funnet, sier Iversen.

I fjor døde ett barn som følge av E.coli-smitte og 13 barn ble syke. Om lag 900 prøver av matvarer, vann og dyr fra pasientenes nærmiljø ble samlet inn og analysert. Smittekilden ble ikke funnet.

Fant E.coli i spekepølse

Ved et E.coli-utbrudd i 2006 ble bakterien funnet i spekepølse fra Gilde. Til sammen 18 personer, hvorav 16 barn, ble syke etter å ha spist infisert mat. Ett av barna døde. Smittekilden viste seg å være morrpølse fra ett av Gildes anlegg.

Gilde besluttet å betale mellom 20 000 og 175 000 kroner i erstatning til de 18 personene som ble smittet av E. coli-bakterien, og deres familier.

Økokrim gav Gilde en bot på 2 millioner kroner for utsendelsen av E. coli-mistenkt pålegg.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ