– Rushtidsavgift er eneste utvei

Kø fra 5 til 19 hver dag. Det er skrekkscenarioet med det voksende trafikkvolumet i Norges tre største byer. Eneste utvei, ifølge forskere og næringsliv: Rushtidsavgift.

Trafikk

Illustrasjonsfoto

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

Det kommer frem av en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

– Ekstreme problemer om få år

Om få år vil blant annet E18 inn og ut av Oslo være en konstant kø hele dagen, hvis en ikke innfører køprising, mener forskere og næringslivet.

Administrerende direktør, Vibeke Madsen

Administrerende direktør i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon Vibeke Madsen.

Foto: HSH

Analyser utført av Rambøll viser at en videre trafikkvekst i Oslo fort vil føre til at E18 vil gå full det meste av dagen mellom klokken 5 om morgenen og 19 om kvelden.

Midt i valgkampen kaster nå også næringslivet seg inn og vil ha mer avgifter.

– I løpet av fem til ti år vil vi ha ekstreme problemer. Det vil være en evig kø fra morgen til kveld, for eksempel inn til Oslo, sier administrerende direktør i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon Vibeke Madsen.

Hun mener at Samferdselsministeren og andre politikere bør gjøre noe med dette nå, før en faktisk sitter i denne køen hele dagen.

Koster samfunnet milliarder

En ny rapport om trafikkutviklingen i de tre største byene gir politikerne en klar oppfordring:

I Stockholm ble det innført rushtidsavgift i 2007. Køene har siden gått ned med over 20 prosent og trafikken flyter langt bedre.

Køprising betyr ganske enkelt at bilister betaler mer for å kjøre i rushtiden, enn utenfor rushtida.

Ingen norske byer har innført rushtidsavgift, til tross for at køene rundt storbyene koster samfunnet milliarder i året.

Næringslivet vil ha mer avgifter

For til tross for milliarder til utbygging i Oslopakke 1 og 2, har det ikke blitt kortere kjøretid i hovedstaden.

– Kapasiteten i veinettet er blitt mye bedre, men når det gjelder tiden man bruker fra A til B så er den i hovedsak den samme som den var på 90-tallet, forteller kommunikasjonsleder i Transportøkonomisk institutt, Harald Aas.

I rapporten kommer det fram at det til tross for betydelige midler til veibygging i Oslopakke 1 og 2, så har framkommeligheten i Oslo i rushtiden ikke bedret seg vesentlig siden 1990-tallet. Det viser framkommelighetsmeldinger utført i regi av PROSAM.

Virkningsberegninger av pakke nummer 3, utført av Statens vegvesen Region Øst, konkluderer også med at pakken ikke vil føre til vesentlige bedringer i framkommeligheten i rushtiden.

Oslo sier nei

Fra 2002 til 2007 har imidlertid veksten i personbiltrafikken vært lavere i Oslo enn i de to andre byene (særlig fra 2005 til 2007).

Trafikken i Bergens-området har økt forholdsvis mest, men nær 20 prosent i løpet av femårsperioden.

Rapporten fra TØI konkluderer med at køprising vil være det mest effektive tiltaket på kort sikt.

Trondheim har nå vedtatt å gjeninnføre bomringen med tidsdifferensierte satser, og Bergen ønsker å få utredet et opplegg for køprising. Der problemet er størst imidlertid, velger lokalpolitikerne foreløpig å si nei til køprising.

Delte meninger på Stortinget

Liv Signe Navarsete

Samferdelsminister Liv Signe Navarsete støtter et forslag for å gi ekstra penger til bykommuner som innfører rushtidsavgift.

Foto: Schrøder, Tor Erik / SCANPIX

– Det er vi 100 prosent i mot, fordi vi mener det er en usosial ordning som spesielt vil gå utover de som absolutt har behov for å kjøre om morgenen. Det kan være småbarnsfamilier og andre som ikke har et godt kollektivtilbud, sier Høyres samferdselspolitiske talsmann, Trond Helleland.

Men mens Høyre og Fremskrittspartiet sier klart nei, er det delte meninger på Stortinget om hvordan dette skal løses.

Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet sier ja til rushtidsavgift, mens Arbeiderpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti er positive til lokale initiativ.

– Samferdselsministeren har sviktet fullstendig

– Jeg tror dette er noe som både vil og skal komme i de større byområdene for å få skikk på samferdselen, for å få flere til å reise kollektivt og for å få et bedre miljø, sier samferdselsminister, Liv Signe Navarsete (Sp).

Hun støtter et forslag for å gi ekstra penger til bykommuner som innfører avgiften.

– Samferdselsministeren snakker varmt om distriktene, men hun har sviktet fullstendig når det gjelder trafikken inn til storbyene. Det er dette hun må gripe fatt i nå, og ta det på alvor og innføre køprising som HSH har foreslått, sier Madsen.

Bør det innføres rushtidsavgift i Trondheim, Bergen og Oslo? Si din mening her!

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger