Hopp til innhold

– Romfolk får ikke Nav-støtte

Statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet avviser påstandene om at romfolk kan få støtte fra Nav dersom de blir selgere av gatemagasinet Folk er folk.

Rundt 200 personer har slått seg ned utenfor Sofienberg kirke

Rundt 200 personer slo seg denne uken ned utenfor Sofienberg kirke.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Bjønnulv Evenrud i organisasjonen Folk er folk opplyste til VG i dag at han var travelt opptatt med å skrive ut kontrakter til romfolk som kunne bli gateselgere av magasinet med samme navn.

Bjønnulv Evenrud

Bjønnulv Evenrud ansetter romfolk som magasinselgere i organisasjonen Folk er folk.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Avisa opplyste at ved å gi dem ansettelseskontrakter, kunne de hjemløse rumenerne nyte godt av velferdsgoder som fødselspenger, barnetrygd, kontantstøtte og sosialstønad.

Les mer: Romfolk kan få Nav-støtte ved å selge gateaviser

I ettermiddag avviser statssekretær Gina Lund i Arbeidsdepartementet VGs påstand.

– Ingen har registreringsbevis

– Registreringsbeviset som gis ved et ansettelsesforhold gir ingen rettigheter utover det at det befrefter at vedkommende har rett til opphold i landet. Det er veldig alvorlig at det nå skapes et inntrykk av at de som kommer til Norge får rettigheter til trygd og sosialhjelp uten å ha noen reelle arbeidsforhold bak seg.

Lund opplyser også til NRK at ingen av de rumenerne det er snakk om, som befinner seg i Oslo, har fått utstedt registreringsbevis.

– Det er kun reelle arbeidsforhold og en evne til selvforsørgelse som gir mulighet for å få komme inn under folketrygdens bestemmelser i Norge, sier hun.

Med selvforsørgelse må det innebære at man selv kan skaffe seg tak over hodet og at man kan klare seg selv av egen lønnsinntekt. Lønninntekten skal deretter gi et godt nok grunnlag for å betale skatt og avgifter.

Utover dette kan ikke Lund opplyse hvor høy inntekt det er snakk om.

– Egen vurdering i hver sak

Gina Lund

Statssekretær i Arbeidsdepartementet, Gina Lund, avviser at romfolk kan få støtte fra Nav hvis de blir magasinselgere.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Det er utlendingsmyndighetene, politiet og servicesentrene for utenlandske arbeidstakere som utsteder registreringsbevis.

Lund i Arbeidsdepartementet understreker at dersom rumenerne skulle få utstedt registreringsbevis, vil ikke dette i seg selv gi rett til trygdeytelser eller sosialhjelp.

– Først da kan man gjøre en vurdering om hvorvidt vedkommende er i stand til selvforsørgelse, og hvorvidt reelt sett det har foreligget et arbeidsforhold.

Dette er en egen vurdering som knyttes til hver enkelt sak, sier hun.

Har innkalt til møte

– Vi er opptatt av at reglene er klare, på bakgrunn av det inntrykket som er skapt i media, vil vi forsikre oss om at regelverket praktiseres riktig og godt.

Derfor har Arbeidsdepartementet kalt inn til et møte over helga med utlendingsmyndighetene og arbeids- og velferdsetaten.

– Vi vil forsikre oss om at regelverket vi har praktiseres slik det er forutsatt, nemlig at det er kun reelle arbeidsforhold og en evne til selvforsørgelse som gir mulighet for å komme inn under folketrygdens bestemmelser i Norge.

Lund presiserer at de per nå ikke har noen grunn til å tro at dette regelverket ikke «praktiseres i tråd med intensjonene».

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger