Hopp til innhold

BI-rektor ville frikjenne forskningsjuks

BIs rektor blandet seg inn da skolens egne granskere skulle undersøke forskningsjuks. Siden frikjente rektoren selv doktorgradsarbeidet.

Tom Colbjørnsen, rektor ved BI

BI-rektor Tom Colbjørnsen kom selv med innspill til BIs interne granskingsutvalg, som skulle vurdere plagiatbeskyldninger mot en forskningsleder. Deretter avgjorde han saken som rektor.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

– BI må rydde opp i eget hus og legge om stilen, sier lederen for det nasjonale granskingsutvalget.

På en forelesning våren 2010 fatter en BI-student mistanke om at en av de vitenskapelig ansatte framstiller Power Point-presentasjoner laget av andre som sitt eget arbeid.

Studenten varsler en professor. Professoren går til ledelsen. Sammen med en kollega undersøker professoren den BI-ansattes doktorgradsarbeid.

De to mener at den er preget av omfattende avskrift av andres arbeider. Påstandene er alvorlige, og det blir besluttet at BIs forskningsetiske utvalg skal undersøke saken.

HØR:

Innspill fra «Professor A»

BIs forskningsetiske utvalg består av to BI-ansatte og en ekstern ressursperson.

Anne Robberstad, leder for Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning

Anne Robberstad, leder for Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning

Foto: Sindre Heyerdahl

Utvalget deler seg.

De to BI-ansatte mener ikke det er grunnlag for å påstå at det er plagiat i doktorgradsavhandlingen.

Sentralt i vurderingen fra de to, står innspill fra en person som er omtalt som «Professor A».

Problemet er bare at «Professor A» er rektor Tom Colbjørnsen, mannen som senere skal få den interne granskingsrapporten på sitt bord og frifinne doktoranden.

– Ikke mistenkelig

Da saken senere ble behandlet av det nasjonale granskingsutvalget for redelighet i forskning nektet BI-rektor Tom Colbjørnsen å svare på om han er «Professor A».

Overfor NRK bekrefter Colbjørnsen at han er «Professor A».

– Men du gir en feil framstilling av saken. Da vårt interne utvalg skulle vurdere saken, opplevde de at det var ulik henvisningsskikk som ble praktisert i ulike fagmiljøer. Derfor kontaktet de ulike fagpersoner, blant annet meg.

– Det skjedde i full åpenhet, det var ikke slik at jeg tok på meg løsbart og prøvde å snike meg inn på saken, sier Colbjørnsen.

Han sier at leverte sine innspill til granskingsutvalget etter å ha blitt oppfordret om det.

LES HELE RAPPORTEN FRA GRANSKNINGSUTVALGET

– Alle som leverte innspill til granskingsutvalget ble anonymisert i rapporten. Jeg svarte under fullt navn, sier Colbjørnsen.

Samtidig var det nettopp Colbjørnsen, i kraft av å være rektor ved skolen, som skulle avgjøre hvorvidt plagiering hadde funnet sted eller ei.

– Jeg ser sånn i ettertid at det ville vært klokest å ikke delta på den måten, men det er ikke på noen måte i strid med reglementet, sier Colbjørnsen.

– Systemsvikt hos BI

Men Anne Robberstad i regjeringens eget granskingsutvalg for redelighet i forskning ser dette som en systemsvikt hos BI.

– Granskingsutvalget er veldig sterkt imot å bruke anonyme referansepersoner. Man må kunne vite hvem det er som står for synspunktene for å kunne vurdere dem, sier Robberstad til NRK.

Rektor brukte varsler som eksempel

Ikke bare kom rektor med sine synspunkter på siteringsskikk og plagiat før han trakk den endelige konklusjonen om plagiat.

Da han kom med sine innspill til interngranskerne hadde han også gjort dette gjennom å se på hvordan en av de som varslet om plagiatsaken hadde sitert rektors arbeid.

I en e-post til utvalget skriver han at han har tatt stikkprøver i et nyere arbeid av en annen velrenommert forsker – i rapporten omtalt som «Forsker Z».

Her viser «Professor A», altså rektor Colbjørnsen, til hvordan «Forsker Z» har brukt «Professor As» arbeider uten å sitere riktig. «Forsker Z» er rett og slett en av de to som varslet om plagiatet.

Men «Professor A» skriver «Det ville aldri falle meg inn å forfølge dette som en plagiatsak – snarere tvert imot er det hyggelig at mine arbeider blir brukt.»

Varslerne fikk advarsel

Flere BI-professorer NRK har snakket med er opprørt over rektors framferd i plagiatsaken, men ingen av de vi har snakket med har villet snakke offentlig.

De frykter for hva som kan skje og viser blant annet til at de to som varslet om saken har fått skriftlige advarsler fra BI-rektoren.

Flere professorer gir uttrykk for at BIs akademiske omdømme er i fare – ikke så mye på grunn av plagiatsaken i seg selv, men på grunn av den måten rektoren har behandlet den på.

Noen mener deres egne akademiske arbeider i praksis blir dratt i tvil når ikke BI-ledelsen reagerer tydeligere mot en åpenbar plagiatsak.

– Forstår ikke hva plagiat er

For i det nasjonale granskingsutvalget for redelighet i forskning er de heller ikke i tvil om at BI-ledelsen, og i alle fall deler av BI, har hatt en helt feilaktig forståelse av hva som er juks.

– BI forsto ikke hva plagiat var i 2004 da denne avhandlingen ble behandlet. Og de forsto det heller ikke i 2010 da det interne forskningsetiske utvalget behandlet klagen, sier leder Anne Robberstad.

– Jeg har ikke sett noe fra BIs side i denne saken som viser at man har forstått alvoret og ryddet i eget hus, sier Robberstad.

– I hvilken grad har rektor forstått hva plagiat er?

– Rektor sluttet seg jo til flertallet i det interne granskingsutvalget. Rektor har dermed vist den samme feilaktige forståelsen av plagiatnormen som det interne granskingsutvalget viste.

– Så BI-rektoren forstår ikke hva plagiat er?

– Jeg kan bare forholde meg til det han har skrevet, og ut fra det ser det ut til at det skorter mye på den forståelsen, ja, sier Robberstad om saken som hun omtaler som den viktigste saken som Granskingsutvalget har hatt de senere årene.

Faglig uenighet

Selv om den eksterne granskingen mener nesten 37 sider av den 255 sider lange avhandlingen var avskrift av andres arbeider, mener BI-rektor Tom Colbjørnsen fortsatt at det ikke var vitenskapelig uredelighet i doktorgradsoppgaven.

Han ønsker ikke å gå inn i en nærmere debatt om oppgaven så lenge saken ikke er endelig avgjort.

Forskeren som skrev oppgaven kan nemlig anke avgjørelsen innen 2. mai.

Colbjørnsen avviser konsekvent at BI har misforstått noe.

– Plagiatbegrepet er ennå ikke fullt avklart, og det er nok den viktigste utfordringen akademia står overfor nå, sier Colbjørnsen til NRK.

AKTUELT NÅ